Arhiv

FOTOREPORTAŽE

22. 12. 16

Aktivni so tudi po krajevnih skupnostih


Vrhnika, 21. december – Tako je bilo slišati na novoletnem sprejemu predsednikov krajevnih skupnosti pri županu. Udeležilo se ga je deset od trinajstih (Verd, Stara Vrhnika, Blatna Brezovica, Ligojna, Podlipa-Smrečje, Drenov Grič, Zaplana, Padež – Pokojišče - Zavrh, Vrhnika-Center, Vrhnika-Vas), katerih predsedniki ali predstavniki so predstavili aktivnosti v letu 2016.
Kot je bilo slišati, je bilo opravljenega veliko dela, tako so na primer v Verdu prekrili cerkev in uredili košarkarsko igrišče za en koš v Matjaževki, v novem letu pa si želijo nove metre asfalta in obnovo pokopališča. Na Stari Vrhniki je leto minilo v gradnji kanalizacije in migrantov (begunski center), v prihajajočem letu pa bodo sile uperili v obnovo zgornjih prostorov v domu krajevne skupnosti. V Blatni Brezovici so dočakali novo transformatorsko postajo, v nekdanji trgovini pa bi radi uredili lokal ter pločnik do vaškega športnega parka. V Ligojni so veliko delali na melioraciji jarkov, veliko je bilo govora tudi o prometni varnosti v vasi, ki bo mogoče prinesla omejitev na 30km/h in nov pločnik. V Podlipi so organizirali več predavanj za občane, veliko ur je bilo opravljenih na vodovodu na Samiji, veseli pa so tudi novih metrov asfalta oziroma sodobne ceste Podčelo – Podlipa. Kot kaže bodo z optiko končno dobili boljšo internetno povezavo, nekaj sivih las pa jim povzroča erozija struge Podlipščice, kar bo v prihodnosti potrebno rešiti. Na Drenovem Griču so zgradili novo športno igrišče – nogometno igrišče z umetno travo, kar nekaj vprašanj pa se pojavlja glede gradnje nove stanovanjske soseske, ki bi utegnila povzročiti težave s poplavno varnostjo. Na Zaplani je leto minilo v izgradnji novega otroškega igrišča, novih metrov asfalta na Strmici in končni pridobitvi potrebne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice. Na Pokojišču so začeli z gradnjo gasilskega in kulturnega doma, za kar so že namenili več kot 2900 prostovoljnih delovnih ur. Če bo šlo vse po načrtih, bo lahko vanj čez dve leti že zapeljalo gasilsko vozilo. V KS Vrhnika Center je bila večinoma dela usmerjenega na stavbo na Tržaški 11, ki jo ima v skupni lasti še s krajevnima skupnostma Vas in Breg, za katero morajo za zgornje prostore čimprej pridobiti uporabno dovoljenje. V načrtu je asfaltiranje ceste do Doma obrtnikov. V KS Vrhnika Vas bi radi čimprej širili cesto čez Betajnovo do Štirne, sicer pa je leto zaznamovalo več prireditev pri katerih sodeluje krajevna skupnost, pa med drugim tudi obnova »skrivnostne kapelice« pod cerkvijo sv. Trojice.

Župan Stojan Jakin je zbranim predstavil še proračun, in sicer tiste postavke, ki se dotikajo posameznih krajevnih skupnosti, hkrati pa jih je Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, seznanila še z novostmi zakonodaje, ki se dotikajo poslovanja krajevnih skupnosti.

Gašper Tominc, foto: GTOSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
20. 06. 18Podpisana pogodba za ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike
08. 06. 18Na razstavi Eko sklada tudi vrhniški vrtec
11. 05. 18Jože Rode postal častni občan
10. 05. 18Jutranji postroji in dvigi zastave poslej v družbi Cankarja
18. 04. 18Maraton Franja BTC City letos z novo kolesarsko progo »Barjanka«
13. 04. 18Vrhnika se je na festivalu v Gonarsu predstavila v najboljši luči
12. 04. 18NIJZ o zdravju v občini
05. 04. 18Upajo, da so porodne težave mimo
22. 03. 18Gradnja regionalnih kolesarskih povezav tudi čez občino Vrhnika
09. 02. 18Prešerno s predsednikom Pahorjem

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00