Arhiv

FOTOREPORTAŽE

29. 12. 16

Bosta na Vrhniki v prihodnosti vozila »pešbus« in »bicivlak«?


21. decembra 2016 je v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika potekala zadnja Javna razprava, namenjena izdelavi Celostne prometne strategije, na kateri so udeleženci dokončno oblikovali vizijo razvoja prometa ter izbrali konkretne ukrepe, ki bodo zagotavljali trajnostni razvoj mobilnosti v občini.


 
Osnutek vizije, ki je bil v začetku decembra oblikovan na delavnici s ključnimi deležniki, so pripravljavci CPS uskladili s prejetimi komentarji in predlogi občank in občanov, ki so svoja mnenja izrazili preko spletnega vprašalnika ali jih posredovali na občino, na javni razpravi pa skupaj z udeleženci določili ukrepe za njeno uresničevanje.

Kot eden izmed najpomembnejših ciljev se je tekom predhodnih delavnic in razprav izkazalo izboljšanje varnosti za hojo. Za zagotovitev te so potrebne nove peš površine in prehodi za pešce, širši pločniki ter umiritev hitrosti motornega prometa. Udeleženci so tako predlagali nov pločnik od Kulturnega centra proti zahodu, saj bi se na ta način peš povezava nadaljevala proti Močilniku in vzdolž Ljubljanice. Za večjo varnost šoloobveznih otrok bi bil nujen pločnik na Robovi ulici, prav tako ureditev varne šolske poti iz smeri Stara Vrhnika in v okolici OŠ Ivan Cankar, za spodbujanje prihoda v šolo peš pa so udeleženci predlagali uvedbo t.i. »pešbusa«. Za povezave obstoječih pešpoti na obeh straneh Ljubljanice bi bilo potrebnih nekaj novih brvi, podan pa je bil tudi predlog ureditve cone za pešce na Stari cesti.

Tudi kolesarjenje ima na Vrhniki velik potencial, za uresničitev tega bi bilo potrebno vzpostaviti omrežje poti za kolesarjenje med naselji znotraj občine in povezave z Ljubljano. Predlaganih je bilo nekaj novih kolesarskih stez, in sicer ob Robovi cesti z namenom boljše dostopnosti do šole s kolesom, povezava do Stare Vrhnike ter medkrajevna povezava do Borovnice. Da bi posamezniki za prevozno sredstvo čim večkrat izbrali kolo pa bi bilo potrebno urediti tudi možnost izposoje koles, postavitev kolesarnic ob postajah JPP, P+R in turističnih prestopnih točkah ter uvedba t.i. »bicivlaka« za najmlajše.

Posebno mesto je našel tudi Javni potniški promet, kjer so udeleženci predlagali novo postajališče na koncu Robove ceste pod vrtcem. Urediti bi bilo potrebno udobna in varna postajališča z direktnimi peš dostopi. Izpostavljene so bile neprimerne ureditve postajališč na Mantovi in v Bevkah, saj v primeru slabega vremena zaradi premajhnega nadstreška ne nudita zaščite pred dežjem in vetrom, zaradi poškodovanega in dotrajanega cestišča pa so čakajoči pogosto poškropljeni. Predlagani so bili naslednji ukrepi: postavitev urbanomatov, večje kapacitete jutranjih linij ter možnost vstopa na različne avtobuse (Idrijčan, Logatčan itd.), uvedba novih občinskih linij med zaledjem in središčem Vrhnike, npr. iz Bevk na Vrhniko, in uvedba hitre linije iz Vrhnike proti Ljubljani po AC.

Za zagotovitev ugodnejših pogojev za peš hojo in kolesarjenje bi bilo potrebno zmanjšati in prerazporediti tranzitni promet na regionalni cesti. V ta namen so udeleženci predlagali umeščanje novih parkirišč za tovorni promet, ki pa bi ga moral spremljati poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem tovornjakov. Uvedba kratkotrajnega parkiranja, promocija P+R, nadzor nepravilno parkiranih vozil na Krimski in Pionirski ulici ter povečano število parkirnih mest za invalid so bili podani kot možni ukrepi.

Kar se tiče osebnega motornega prometa so udeleženci na prvo mesto postavili obvoznico, ki so jo že umestili na karto skladno z že izdelanimi zasnovami in načrti po severni in južni strani mesta. Nadaljevali so z umestitvijo krožnega križišča na Robovi, vendar so bili tu manj soglasni – udeleženci, ki večinoma uporabljajo kolo, so namreč krožišču nasprotovali. Spremenili bi tudi nekaj križišč na Tržaški ter omejili motorni promet. Med konkretnimi ukrepi pa so izpostavili uvedbo t.i. »carsharinga«, promocijo trajnostne rabe avtomobila ter omejevanje motornega prometa.

Ob koncu javne razprave so bile postavljene na ogled risbe, ki jih je izdelala gospa Barbara Jurjevčič in ilustrirajo nekatere rešitve za oblikovanje trajnostne mobilnosti po meri Občine Vrhnika. Ilustracije bodo v začetku januarja 2017 na ogled v prostorih Cankarjeve knjižnice ter na občinskih plakatnih mestih. (bb, foto: Blaž Uršič)

OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
20. 06. 18Podpisana pogodba za ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike
08. 06. 18Na razstavi Eko sklada tudi vrhniški vrtec
11. 05. 18Jože Rode postal častni občan
10. 05. 18Jutranji postroji in dvigi zastave poslej v družbi Cankarja
18. 04. 18Maraton Franja BTC City letos z novo kolesarsko progo »Barjanka«
13. 04. 18Vrhnika se je na festivalu v Gonarsu predstavila v najboljši luči
12. 04. 18NIJZ o zdravju v občini
05. 04. 18Upajo, da so porodne težave mimo
22. 03. 18Gradnja regionalnih kolesarskih povezav tudi čez občino Vrhnika
09. 02. 18Prešerno s predsednikom Pahorjem

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00