Arhiv

FOTOREPORTAŽE

22. 03. 18

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav tudi čez občino Vrhnika


Občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) so konec lanskega leta podpisale dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena s krovnim nazivom »Barjansko kolesarsko omrežje«. Regijski koordinator je Občina Vrhnika, odgovorna oseba pa njen podžupan Janko Skodlar. 

Izhodišče za regionalno kolesarsko povezavo Vrhnika – Borovnica – Brezovica – Ig – Škofljica – Ljubljana – Horjul – Dobrova-Polhov Gradec predstavljajo že obstoječe državne kolesarske povezave na Ljubljanskem barju, ki potekajo v enem delu po državnih v drugem pa po občinskih cestah in so najbolj obremenjeni z dnevno migracijo kolesarjev tega območja. V kolikor bo načrt uresničen 100%, se bo lahko leta 2025 omenjeno območje pohvalilo z dobrimi 108 kilometri kolesarskih povezav. Od tega jih bo Vrhnika deležna 13 km, sosednja Borovnica 7,4 km, Brezovica 12 km, Ig 16 km, Škofljica 6,5 km, Horjul 12 km, občina Dobrova-Polhov Gradec pa 41,4 km.

Kot pravi Skodlar, je vrednost projekta na vrhniškem območju nekaj več kot 5 MIO evrov. Od tega naj bi jih preko 3 MIO prispevala država (DRSI), kajti kolesarska omrežja zunaj naselij gradi država. Delež Občine Vrhnika v višini nekaj več kot 2 MIO evrov pa se po tej razdelitvi nanaša na gradnjo kolesarskega omrežja znotraj naselji. Občina Vrhnika in DRSI načrtujeta gradnjo v petih fazah. Prva, druga in tretja faza obsegajo kolesarske povezave med P+R V Sinji Gorici do novega mostu čez Ljubljanico in naprej ob predvideni novi navezovalni cesti od priključka na avtocesto do regionalne ceste Borovnica – Vrhnika. Od tu naprej proti Borovnici bo omrežje zgrajeno v sklopu četrte faze. V smeri proti Horjulu (5. faza) pa naj bi šla kolesarska povezava od P+R v Sinji Gorici mimo Slomškove šole do poslovno obrtne cone in od tam po oziroma ob regionalki proti Horjulu.

Če bi občini uspelo pridobiti EU sredstva iz Dogovora za razvoj regij v višini 1,36 MIO, pa bi prej omenjeni strošek občine še prepolovilo. Ker se programsko obdobje sedanje finančne perspektive končuje 2023 je Občina Vrhnika v Dogovor za razvoj prijavila štiri faze (1, 2,3 in 5), ki jih je v tem obdobju možno realizirati, od križišča z regionalno cesto proti Borovnici v Verdu do P+R in od tu do meje s sosednjo občino Horjul in naprej do Horjula in Vrzdenca. Projekt je bil že potrjen na Svetu Ljubljanske urbane regije in je skupaj z ostalimi projekti trenutno v proceduri na ministrstvu za gospodarstvo.

Kako bo kolesarsko omrežje izgledalo v praksi in po katerih zemljiščih natančno bo potekalo je v tem trenutku še prezgodaj govoriti saj razen druge faze - Mosta čez Ljubljanico z navezovalno cesto, še ni projektna dokumentacija pripravljena do faze bodisi za pridobitev gradbenega dovoljenja bodisi za izvedbo. S strani obeh partnerjev je potrjena projektna naloga za idejni projekt, v pripravi je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca IDP za vseh pet faz na območju Občine Vrhnika. Ministrstvo za infrastrukturo pa za odobritev projekta za katerega se bo lahko črpalo EU sredstva med drugim zahteva, da mora biti že iz projektne dokumentacije, ki bo priložena k vlogi razvidno, da zgrajena kolesarska povezava zagotavljala potrebno udobnost za kolesarje npr.: brez spuščanja in dviganja na posameznih uvozih, z ustreznimi nakloni (1:20) pri nivojskih razlikah, pregled projektnih rešitev s strani presojevalca prometne varnosti itn, kar pomeni da bodo morali projektanti iskati rešitve tokrat pisane na kožo kolesarjem in ne avtomobilom.
Kot pravi sogovornik, bo občina Vrhnika z državnim in evropskim sofinanciranjem kolesarske povezave, ki poteka čez novi most na Tojnicah, dobila zajeten sofinancerski delež za gradnjo omenjenega mostu, ki skupaj z navezovalno cesto in potrebno infrastrukturo znaša nekaj več kot 2,65 MIO evrov.

Gašper TomincOSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
02. 02. 19Darilo Vrhničanom
21. 01. 19Odprli demenci prijazno točko
09. 01. 19Župan sprejel duhovnike
08. 01. 19Dan Poveljstva sil Slovenske vojske
21. 12. 18Župan Cukjati: hvala vam za modrost pred 28 leti
20. 12. 18Zaprisegel nov župan
11. 12. 18Državna proslava v spomin Cankarju
28. 11. 18Na Zaplani odprli novo mrliško vežico
14. 11. 18Vrhniški rožnati oktober tudi v Državnem zboru
11. 11. 18Novo vozilo za reševalce

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00