Arhiv

FOTOREPORTAŽE

22. 03. 18

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav tudi čez občino Vrhnika


Občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) so konec lanskega leta podpisale dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena s krovnim nazivom »Barjansko kolesarsko omrežje«. Regijski koordinator je Občina Vrhnika, odgovorna oseba pa njen podžupan Janko Skodlar. 

Izhodišče za regionalno kolesarsko povezavo Vrhnika – Borovnica – Brezovica – Ig – Škofljica – Ljubljana – Horjul – Dobrova-Polhov Gradec predstavljajo že obstoječe državne kolesarske povezave na Ljubljanskem barju, ki potekajo v enem delu po državnih v drugem pa po občinskih cestah in so najbolj obremenjeni z dnevno migracijo kolesarjev tega območja. V kolikor bo načrt uresničen 100%, se bo lahko leta 2025 omenjeno območje pohvalilo z dobrimi 108 kilometri kolesarskih povezav. Od tega jih bo Vrhnika deležna 13 km, sosednja Borovnica 7,4 km, Brezovica 12 km, Ig 16 km, Škofljica 6,5 km, Horjul 12 km, občina Dobrova-Polhov Gradec pa 41,4 km.

Kot pravi Skodlar, je vrednost projekta na vrhniškem območju nekaj več kot 5 MIO evrov. Od tega naj bi jih preko 3 MIO prispevala država (DRSI), kajti kolesarska omrežja zunaj naselij gradi država. Delež Občine Vrhnika v višini nekaj več kot 2 MIO evrov pa se po tej razdelitvi nanaša na gradnjo kolesarskega omrežja znotraj naselji. Občina Vrhnika in DRSI načrtujeta gradnjo v petih fazah. Prva, druga in tretja faza obsegajo kolesarske povezave med P+R V Sinji Gorici do novega mostu čez Ljubljanico in naprej ob predvideni novi navezovalni cesti od priključka na avtocesto do regionalne ceste Borovnica – Vrhnika. Od tu naprej proti Borovnici bo omrežje zgrajeno v sklopu četrte faze. V smeri proti Horjulu (5. faza) pa naj bi šla kolesarska povezava od P+R v Sinji Gorici mimo Slomškove šole do poslovno obrtne cone in od tam po oziroma ob regionalki proti Horjulu.

Če bi občini uspelo pridobiti EU sredstva iz Dogovora za razvoj regij v višini 1,36 MIO, pa bi prej omenjeni strošek občine še prepolovilo. Ker se programsko obdobje sedanje finančne perspektive končuje 2023 je Občina Vrhnika v Dogovor za razvoj prijavila štiri faze (1, 2,3 in 5), ki jih je v tem obdobju možno realizirati, od križišča z regionalno cesto proti Borovnici v Verdu do P+R in od tu do meje s sosednjo občino Horjul in naprej do Horjula in Vrzdenca. Projekt je bil že potrjen na Svetu Ljubljanske urbane regije in je skupaj z ostalimi projekti trenutno v proceduri na ministrstvu za gospodarstvo.

Kako bo kolesarsko omrežje izgledalo v praksi in po katerih zemljiščih natančno bo potekalo je v tem trenutku še prezgodaj govoriti saj razen druge faze - Mosta čez Ljubljanico z navezovalno cesto, še ni projektna dokumentacija pripravljena do faze bodisi za pridobitev gradbenega dovoljenja bodisi za izvedbo. S strani obeh partnerjev je potrjena projektna naloga za idejni projekt, v pripravi je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca IDP za vseh pet faz na območju Občine Vrhnika. Ministrstvo za infrastrukturo pa za odobritev projekta za katerega se bo lahko črpalo EU sredstva med drugim zahteva, da mora biti že iz projektne dokumentacije, ki bo priložena k vlogi razvidno, da zgrajena kolesarska povezava zagotavljala potrebno udobnost za kolesarje npr.: brez spuščanja in dviganja na posameznih uvozih, z ustreznimi nakloni (1:20) pri nivojskih razlikah, pregled projektnih rešitev s strani presojevalca prometne varnosti itn, kar pomeni da bodo morali projektanti iskati rešitve tokrat pisane na kožo kolesarjem in ne avtomobilom.
Kot pravi sogovornik, bo občina Vrhnika z državnim in evropskim sofinanciranjem kolesarske povezave, ki poteka čez novi most na Tojnicah, dobila zajeten sofinancerski delež za gradnjo omenjenega mostu, ki skupaj z navezovalno cesto in potrebno infrastrukturo znaša nekaj več kot 2,65 MIO evrov.

Gašper TomincOSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
31. 05. 19Župan Cukjati: naj zid združuje, ne ločuje!
29. 05. 19Ekipa RK Vrhnika zlata na regijskem tekmovanju
22. 05. 19Občina za prevoz starejših občanov uvaja Prostoferja
20. 05. 19Odprli novo pohodno pot ob Rimskem zidu
13. 05. 19Odkrili spomenik za slepe in slabovidne
11. 05. 19Nagrajenci dokaz, da so med nami še vedno dobri in plemeniti ljudje
10. 05. 19Župan obiskal Siliko
09. 05. 19Župan pozdravil mednarodno delegacijo Zero Waste
14. 03. 19Ivanu Malavašiču v spomin (1927-2019)
02. 02. 19Darilo Vrhničanom

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00