Arhiv

FOTOREPORTAŽE

17. 06. 19

Zbor občanov KS Vrhnika Center: največ pobud glede prometa


Vrhnika, 11. junij – V domu krajevnih skupnosti na Tržaški 11 je potekal zbor občanov Krajevne skupnosti Vrhnika Center, na katerem je vodstvo krajevne predočilo dosedanje aktivnosti in načrte, občani pa so lahko na začrtane aktivnosti podali pripombe oziroma lastne pobude. Zbrane je nagovoril tudi podžupan Gregor Kukec. 

Konec lanskega leta je krmilo krajevne skupnosti prevzela ekipa v sestavi Teodor Pahor, Branko Brožič, Agata Smrekar, Polonca Žust, Miša Stržinar in Mirko Antolović, predseduje pa ji Miran Garafolj. V tem kratkem času so na občino podali pobude za ureditev vodotokov na svojem območju, organizirali so čistilno akcijo, vršili vzdrževanje otroških igrišč ter dali pobude na občino za ureditev pločnika, ekološkega otoka ob Domu krajevnih skupnosti in izboljšanja možnosti parkiranja na Poštni ulici. V načrtu imajo še vzpostavitev spletne strani, kjer bo med drugim tudi koledar z možnostjo najema njihove sejne dvorane.

Pet točk delovanja
Svoje prihodnje delovanje so oprli na pet ključnih točk: prometno ureditev, parkirišča, turizem in šport, komunalo in vodotoke. Miran Garafolj je glede prometne ureditve povedal, da vidijo edino rešitev prometnih zamaškov v izgradnji obvoznice, kar bi morala biti tudi prioriteta občine. Teodor Pahor je opozoril na pomankanje parkirišč in na posledično parkiranje vozil na pločnikih. Predlagal je ureditev parkirišča na zelenici pred Mercatorjem ali za bivšo Mlekarno. Miša Stržinar bi uvedla lokalni prevoz, ki bi povezal oddaljene kraje v občini in bi bil namenjen tako občanom kot turistom. Predlagala je tudi gradnjo hostla, urejenega prostora za parkiranje avtodomov, odprtega fitnesa v športnem parku in gradnjo novega bazena. Glede komunalnih problemov je Mirko Antolović dejal, da bodo od občine zahtevali terminski plan izgradnje komunalnih vodov, kajti skoraj polovica Lošce še vedno nima urejene komunalne infrastrukture po novejših standardih. Dejal je še, da bi bilo potrebno povečati nadzor nad ločevanjem odpadkov in s tem zmanjšati število ekoloških otokov, predlagal pa je tudi namestitev posebnih zabojnikov za odlaganje odpadnega gospodinjskega olja. Kar pa se tiče vodotokov, je Garafolj dejal, da so na občino že poslali nekaj predlogov za izboljšanje stanja na tem področju, hkrati pa prosijo tudi občane, da jim sporočijo svoja opažanja ter pripombe, ki jih bodo poslali naprej na Tržaško 1.

Podžupan Kukec: trenutno imamo odprtih 37 projektov

Zbrane je med drugim nagovoril tudi podžupan Gregor Kukec, ki je dejal, da bo imela občina na koncu leta verjetno 4 milijone minusa zaradi preteklih projektov. Nastalo izgubo bodo reševali z najemom kredita in s ponovnim ovrednotenjem že v preteklosti začetih projektov, predvsem gradnjo prizidka zdravstvenega doma. Dejal je še, da je trenutno na seznamu občine 37 projektov, od katerih verjetno ne bodo vsi realizirani, glavnina pa jih vsekakor bo.

Krajani za boljšo prometno ureditev

Večina pripomb krajanov se je nanašala na ureditev komunalne infrastrukture in prometa. Opozorili so, da polovica Lošce še vedno nima kanalizacije in plina, predvsem pa jih je zmotilo pomanjkanje parkirnih mest okoli blokov. Kot so dejali, je stanje po uvedbi modrih con nevzdržno, da najdeš parkirno mesto gre pripisati zahvalo goli sreči. Predlagali so še, da bi se izselila pošta na drugo lokacijo, s čimer bi se zmanjšal promet v ulici, hkrati pa bi se sprostila tudi parkirna mesta. Slišati je bilo, da je premalo primerne športne infrastrukture za 10 ali 11-letne otroke ter da naj občina razmisli o postavitvi zimskega drsališča. Podžupan je dejal, da eden od 37 projektov zajema tudi pumptrack poligon, ki bo zagotovo pisan na roko omenjeni generaciji. Glede bazena, za katerega je padlo tudi nekaj predlogov, je dejal, da je ta v novi prostorski dokumentaciji predviden, a kot pokrit na mestu teniških igrišč pri Telovadnici partizan. Podana je bila še pobuda, naj občina razmisli o vzpostavitvi parkirišča na Zelenici, za kar je podžupan dejal, da ta trenutno ni predviden v nobenih načrtih, si bo pa pobudo vsekakor zapisal.

Ideje bodo zbrali in posredovali občini
»Vse krajevne skupnosti v občini smo pozvali, da pripravijo strateške načrte razvoja oziroma liste prioritet. Te morajo poslati na občino, nato pa se bomo skupaj z njimi odločili katere gredo naprej oziroma kdaj jih bomo realizirali. Na tak način bo mogoče postaviti nek časovni okvir in pa smernice razvoja,« je dejal podžupan Kukec. Tako so nekatere občine že poslale svoje razvojne predloge na občino, v naslednjih tednih jih bo tudi KS Center Vrhnika. V kolikor želite stopiti v stik z njimi, jim lahko pišete na kscentervrhnika@gmail.com

Gašper Tominc, foto: GT


OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
01. 06. 20Podpora občine Slovenski vojski
22. 05. 20Po »klavirskih tipkah« čez cesto
21. 05. 20Župan si je ogledal vrhniški Saubermacher
21. 05. 20Prostofer ponovno v zagonu
15. 05. 20Upravno sodišče zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe Kemisu
13. 03. 20Kemisu zaprli vodo, požarna varnost še naprej zagotovljena!
11. 03. 20Izjava Občine Vrhnika glede Kemisa
19. 12. 19Pri županu gasilci in duhovniki
12. 12. 19Jože Malovrh novi podžupan
21. 11. 19Evropski teden zmanjševanja odpadkov

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00