Arhiv

NOVICE

11. 07. 17

Stališče Kemisa po končanem poročilu medresorske skupine


V Kemisu pozdravljamo Poročilo Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v podjetju Kemis d.o.o. Obžalujemo le, da je dolgo vmesno obdobje omogočilo bolj ali manj zlonamernim posameznikom in skupinam, da so izkoristili upravičene strahove prebivalcev bližnje in daljne okolice ter s širjenjem neresnic, polresnic in ugibanj škodili ne le Kemisu ampak tudi zavedenemu lokalnemu prebivalstvu. Glas razuma je bil v tem obdobju preslišan. Upamo, da bo poročilo omogočilo trezno razpravo o prihodnosti. Kemis pa bo storil vse, da bodo lokalni prebivalci o vsem redno obveščeni.
Glede na to , da Poročilo Medresorske delovne skupine sicer korektno navaja podatke, pogosto pa jih do konca ne interpretira, moramo opozoriti na nekaj pomembnih poudarkov.

 

Iz predstavitve na novinarski konferenci 10. 7. je bilo razbrati, kot da naj Kemis ne bi imel natančne evidence prejetih nevarnih odpadkov. Navedba oziroma očitek ne drži. Kemis ima in je tudi javnosti podal evidence vseh sprejetih nevarnih odpadkov po skupinah. Tako kot tudi zahtevajo veljavni predpisi. Količina odpadkov, ki je zgorela bo znana v tem mesecu.

 

Presenečeni smo, da niti nekateri strokovnjaki, niti nekateri mediji tudi po večkratnem pojasnjevanju ne morejo razumeti, da noben podoben obrat po svetu ob sprejemu nevarnih odpadkov ne opravlja podrobne kemične analize vseh sprejetih odpadkov. Razlog je vsakomur, ki se nekoliko spozna na take analize jasen: ne le, da bi bile take analize izjemno zamudne in drage ampak tudi popolnoma nepotrebne, saj so prav vsi sprejeti odpadki namenjeni odstranitvi v posebnih sežigalnicah nevarnih odpadkov brez posledic za okolje. Vedeti, ali je sprejet pesticid na primer Atrazin ali kateri drugi v postopku odstranjevanja nevarnih odpadkov ni pomemben podatek. Kemis je dolžan sprejeti pogodbeno dogovorjene nevarne odpadke iz gospodinjstev in industrije ter jih ustrezno pripraviti za uničenje. Kemis mora spremljati tip sprejetega nevarnega odpadka (številko odpadka) in njegove glavne lastnosti (vsebnost vode, kalorična vrednost…) ter podatke o sestavi (vsebnost halogenov, težkih kovin…), ki so pomembni za odstranjevalca (sežigalnico) zato Kemis razpolaga z natančnimi podatki o vrstah in količinah sprejetih ter kasneje oddanih nevarnih odpadkov. Za določene skupine odpadkov (herbicidi, zdravila….) se podatki o sestavi ne spremljajo, ker je spekter sestav prevelik in odstranjevalci poznajo te skupine odpadkov.

 

Podobno se pojavlja neutemeljen očitek, da Kemis ni poskrbel za varnostne kopije. Požarno varna serverska soba, v kateri smo na serverju hranili »back up« podatke je zgorela, ker je bila dimenzionirana na do dve uri trajajoč požar. V Kemisu je ta trajal štiri ure. Smo pa v praksi dokazali, da podatki s tem niso bili uničeni, saj smo jih v nekaj dneh v celoti rekonstruirali. Rekonstruirali smo jih s pomočjo evidenc državnega informacijskega sistema in podatkov, ki smo jih pridobili od poslovnih partnerjev.

 

Poročilo je kar zadeva okoljske in zdravstvene posledice dovolj jasno: požar ni pustil dolgotrajnih okoljskih posledic razen onesnaženega mulja v Tojnici. Posledično seveda ni bilo niti posledic za zdravje okoliških prebivalcev. Upamo, da bodo občani tudi sami ustrezno prepoznali, da so posamezniki in samooklicani strokovnjaki izkoristili dano situacijo in ji neodgovorno pripisovali katastrofalne posledice ter s tem vnašali paniko med lokalno prebivalstvo.

 

Ponavljamo, da bo Kemis skladno z zakonodajo pokril vse stroške sanacije in drugih posledic, za katere bo ugotovljeno, da so posledice požara in prekoračujejo dovoljene meje onesnaženosti. Tako smo na ARSO že v petek, 7. 7. oddali sanacijski načrt za Tojnico. Sanacijski načrt smo pripravili po zahtevani metodologiji ARSO. Upamo, da bo čim prej potrjen, da se čim prej lotimo tudi same sanacije.

 

Zavedamo se, da so mnogi posamezniki vložili mnogo svojega osebnega kapitala v projekt izselitve Kemisa iz Vrhnike. Jasno nam je, da bodo zdaj težko priznali, da so njihovi argumenti na trhlih nogah. Ponovili bi radi to, kar je zapisano tudi v našem sloganu: Ni nam vseeno. Kemis bo še naprej odgovoren ne le na slovenskem ampak tudi na lokalnem nivoju. Pripravljeni smo na še tesnejše sodelovanje z lokalno skupnostjo. Sami nismo bili presenečeni nad rezultati meritev, ki so pokazali posledice preteklih aktivnosti (pred prihodom Kemis-a). Tu se moramo vsi zavedati, da je bila pred 40 – 50 leti praksa, da so se tudi nevarni odpadki zakopavali v opuščene glinokope, kar je primer tudi naobmočjuTojnicein tudi zato je Kemis pristal na degradiranem področju. Kolikor je le v naši moči bomo z Občino sodelovali in iskali rešitve, ki bodo pomagale znižati vplive onesnaženosti, ki so posledice delovanja industrije pred nastankom Kemisa. Ponavljamo, ker nam ni vseeno.


OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
16. 02. 18JUTRI: vodenje po Rupnikovi liniji
16. 02. 18Cankarjeve kritične misel tudi med Slovenci v Italiji
16. 02. 18Cestninska postaja Vrhnika bo padla med prvimi
15. 02. 18Danes vrhniške svetnike čaka 23. redna seja
15. 02. 18Slovenija zabeležila eno najbolj hladnih juter te zime
15. 02. 18Vrhniška komunala vas vabi na sejem
14. 02. 18Vrhniški olimpijec Hadalin spremenil način prehrane
14. 02. 18Zaradi nesreče pri Vrhniki ostal brez službe
14. 02. 18V večini šol danes ne bo pouka, tudi v vrtcih zaradi stavke zagotovljeno le varstvo
13. 02. 18Hadalin: Danes so bile dosegljive stopničke

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00