Arhiv

NOVICE

25. 09. 17

Sanacija potoka Tojnica po požaru v Kemisu po oceni Arsa učinkovita


STA - Agencija RS za okolje (Arso) je na podlagi prejetih rezultatov analiz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ugotovila, da je bila sanacija okoljske škode po požaru v Kemisu učinkovita, so zapisali na agenciji. Kot so navedli, so sanacijski ukrepi tudi preprečili širjenje onesnaženega sedimenta dolvodno po Tojnici in v Ljubljanico.
Agencija je podatke o okoljski škodi in njenem obsegu ugotavljala večkrat po požaru, ki je v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov izbruhnil 15. maja. Vzorčenje sedimentov na treh lokacijah v Tojnici in na eni lokaciji v Ljubljanici so prvič izvedli 22. maja, en teden po požaru.

 

Rezultati tega vzorčenja so v sedimentu pri Kemisu pokazali izredno povečanje vsebnosti težkih kovin (nikelj, cink in krom), aromatskih spojin (benzen, toluen, ksilen, stiren in etilbenzen), kloriranih alifatskih ogljikovodikov (diklorometan, triklorometan in tetrakloroeten), policikličnih aromatskih ogljikovodikov in atrazina. Izjemno onesnaženje je bilo ugotovljeno le na omejenem območju Tojnice, Ljubljanice pa onesnaženi sediment ni dosegel, povzemajo na Arsu.

 

Kot pojasnjujejo, so prav zaradi tega Kemisu z delno odločbo naložili odstranitev sedimenta na odseku potoka Tojnica od prelitja onesnažene požarne vode v potok do cestnega mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko. Povzročitelj okoljske škode je moral pri tem zagotoviti, da se v sedimentu prisotna onesnaževala ne bi prenesla po strugi dolvodno.

 

Po očiščenju struge Tojnice na tem odseku, kar je predvidevala prva faza sanacije, je podjetje 17. avgusta naročilo vzorčenje in analize sedimenta. Vzorčenje in analize je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je opravljal že prejšnja vzorčenja po požaru. Arso je rezultate analiz je prejel v torek, prejšnjo sredo pa je z njim seznanil javnost.

 

Arso na podlagi prejetih rezultatov analiz ugotavlja, da je bila sanacija učinkovita. Rezultati analiz sedimentov, opravljeni na petih mestih v Tojnici in na enem merilnem mestu v Ljubljanici, so pokazali, da so ukrepi uspešno preprečili širjenje onesnaženega sedimenta dolvodno po Tojnici in v Ljubljanico.

 

Še vedno pa čakajo na dokončne rezultate analiz aromatskih spojin in kloriranih alifatskih ogljikovodikov. Kot so pojasnili na Arsu, teh rezultatov od laboratorija niso prejeli v taki obliki, da bi jih bilo mogoče vrednotiti glede na mejne vrednosti.

 

V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov je zagorelo 15. maja. Dim, ki je zajel okolico, je povzročil veliko strahu med ljudmi, ki so zahtevali analize zemlje, vode in zraka. Prve analize so pokazale določeno onesnaženost predvsem v neposredni okolici požara. Pozneje se je stanje izboljšalo, je pa ostal onesnažen potok Tojnica, v katerega so ob gašenju in požaru iztekale nevarne snovi.


OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
11. 12. 17DANES: dan odprtih vrat Cankarjeve spominske hiše
11. 12. 17DANES: O človeku, ki je iskal srečo
11. 12. 17Zavod za varstvo kulturne dediščine nadaljuje z restavriranjem vrhniškega deblaka iz rimskih časov
11. 12. 17Močan veter in obilne padavine za začetek novega tedna
08. 12. 17Meteorologi napovedujejo sneg do nižin
08. 12. 17Cesta Bevke – Drenov Grič bo zaprta
08. 12. 17 Vrhnika se bo v soboto ovila v zlato
07. 12. 17Civilna pobuda Eko Vrh je zaskrbljena nad deli, ki potekajo v Kemisu
07. 12. 17Odpadki sodijo v primerne zabojnike in ne okoli njih
07. 12. 17Zagorelo v dimniku stanovanjske hiše

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00