NOVICE

02. 07. 18

V četrtek bo seja Občinskega sveta Občine Vrhnika


 
Četrtek, 5. julija , ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1.


Dnevni red: 

1.            Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 17. 5. 2018
2.            Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vrhnika
3.            Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tojnice 3
4.            Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kovinarske
5.            Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Prezid 1-del
6.            Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Prezid 2-del
7.            Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt
8.            Revidirano letno poročilo JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2017
9.            Predlog spremembe sklepa o pristopu k članstvu v mednarodni strategiji »Zero waste 2020«
10.          Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika
11.          Premoženjsko pravne zadeve:
                a) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št 2863/15 k.o. Vrhnika
                b) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1023/36 k.o. Smrečje
                c) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2511/13 k.o. Blatna Brezovica in del parc. št. 2511/2 k.o. Blatna Brezovica
                d) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1933/2, 1935/13 in 1935/18, vse k.o. Zaplana
                e) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1902/9, 1902/10, 1904/1 in 1904/3, vse k.o. Zaplana
                f)            Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2858/15, 2858/18 in 2858/20, vse k.o. Vrhnika
                g) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 1587/14, k.o. Vrhnika
12.          Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine Vrhnika za leto 2018
13.          Predstavitev situacije v družbi Kemis, d.o.o.
14.          Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru nad poslovanjem Zdravstvenega doma Vrhnika
15.          Imenovanje izvedenca za nadzor projekta Obnove vodovoda na Robovi cesti
16.          Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta

 

 

Gradivo za sejo Občinskega sveta je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika (klik).

 

 

 

 


ARHIV

Prikaži vnose za mesec in leto
16. 07. 18Po sodnih počitnicah o oškodovanju Liko Vrhnika
16. 07. 18Dnevnik: V zadevi Kemis gradbeni inšpektorat odločil v nasprotju z odločitvijo upravnega sodišča
13. 07. 18Najslabši čas potovanja proti morju sta petek popoldne in sobota zjutraj
13. 07. 18Kmalu bo padla tudi cestninska postaja Vrhnika
13. 07. 18Prihodnji teden bo v Starem Malnu potekal Rimski tabor
12. 07. 18Knjižnica pod krošnjami
12. 07. 18Kri rešuje življenja
12. 07. 18V vodi je možno zaznati vonj po kloru
11. 07. 18Krvodajalska akcija
11. 07. 18Skupna zadolženost občin se je lani zmanjšala za 2,2 milijona evrov
11. 07. 18Dijaki se bodo lahko danes seznanili z uspehom na splošni maturi
10. 07. 18Pri obnovi logaške kmečke hiše sodeluje tudi študent kamnoseštva z Vrhnike
10. 07. 18Meteorologi svarijo pred možnostjo močnejših nalivov ponoči in v sredo zjutraj
10. 07. 18Tudi obiskovalci kopališč se morajo držati osnovnih higienskih pravil
09. 07. 18Ta teden na sodiščih: sojenja v odmevnih primerih gospodarskega kriminala se nadaljujejo kljub poletnemu zatišju
09. 07. 18Na Ljubljanskem barju opazili medvedko z mladičem
09. 07. 18S projektom PoLJUBA bodo na Ljubljanskem barju varovali ogrožene vrste in habitate
06. 07. 18Voda ima lahko vonj po kloru
06. 07. 18Kemis za boljšo komunikacijo z Občino Vrhnika, občinski svetniki vztrajno za odhod podjetja
06. 07. 18Ta konec tedna na Vrhniki
05. 07. 18Zvečer in ponoči pričakujemo močnejše nevihte
05. 07. 18Kino v bazenu: Stalinova smrt
05. 07. 18Nova ureditev delovnega časa učiteljev jeseni v šole prinaša kar nekaj sprememb
04. 07. 18Poleti bosta odstranjeni prvi čelni cestninski postaji
04. 07. 18Glavne slovenske turistične destinacije poleti skoraj polno zasedene
04. 07. 18Arso poziva k premišljenosti pri izbiri naravnega kopališča
03. 07. 18Sredi tedna v muzej: Odkrivanje muzejskih zbirk
03. 07. 18Knjižnica pod krošnjami na Vrhniki
03. 07. 18Če se vozite v Ljubljano, pozor!
02. 07. 18V četrtek bo seja Občinskega sveta Občine Vrhnika
02. 07. 18Zamejci prihajajo na obisk na Vrhniko
02. 07. 18Drugi del nacionalne akcije za večjo varnost motoristov

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00