NOVICE

26. 08. 19

Prvo leto vlade zaznamovale tudi težave z odpadki zaradi KemisaSTA, 26. avgusta - Vlada Marjana Šarca je prvo leto veliko časa namenila reševanju problematike kopičenja odpadkov, pri projektu drugi tir pa je ob nekaterih pomembnih korakih trčila na nove zaplete. Zaščitila je reko Muro, na njej tako ne bo hidroelektrarn, ni pa ji uspelo pripraviti energetskega koncepta, daleč je tudi od ciljev iz turistične strategije.


Sivi lasje zaradi odpadkov

 

Okoljskima ministroma - Juretu Lebnu in nato njegovemu nasledniku Simonu Zajcu - je največ sivih las povzročala problematika odpadkov. Kopičenje odpadne embalaže je Leben naslovil z interventnim zakonom, ki je nekoliko omilil težave, celovito pa naj bi področje uredil šele nov zakon o varstvu okolja. Zaostrilo se je tudi stanje na področju nevarnih odpadkov, potem ko je gradbena inšpekcija Kemisu prepovedala obdelavo odpadkov na Vrhniki. Zajc trenutno vodi dialog z drugimi podjetji, ki bi lahko namesto Kemisa prevzela več teh odpadkov.

 

V pripravi je zakon o podnebnih spremembah, s katerim naj bi določili cilj ogljične nevtralnosti do leta 2050. Vlada je medtem izpolnila obljubo o zmanjšanju rabe plastičnih vrečk, dela tudi na omejitvi rabe drugih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Pod Lebnom se je lotila tudi obljubljene sanacije degradiranih območij z odločitvijo o sanaciji otroških igrišč več celjskih vrtcev.

 

Koalicijska pogodba obljublja politiko ničelne tolerance do onesnaževalcev. V enem od bolj odmevnih primerov je okoljska inšpekcija zaradi hude onesnaženosti tal podjetju Termit prepovedala nadaljnjo sanacijo degradiranih območij okoli Moravč s predelanimi odpadki. Termit očitke zavrača. Arso je z odločitvijo, da je za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, prekrižala tudi načrte britanski družbi Ascent Resources.
 

Pri drugem tiru pomembni korak naprej in novi zapleti

 

Projekt drugi tir Divača-Koper se je premaknil z mrve točke. Vlada je investitorstvo projekta prenesla na projektno podjetje 2TDK. Sledila sta potrditev investicijskega programa za drugi tir, s katerim se je lahko začela tudi gradnja dostopnih cest do trase, in odobritev 250-milijonskega posojila EIB. Ob zaprtju finančne konstrukcije in iskanju izvajalcev del pa se je vnel boj med gradbinci za sodelovanje pri projektu. Ministrica Alenka Bratušek je kmalu po nastopu mandata zavrnila zahtevo izvajalcev za gradnjo dostopnih cest za aneks k pogodbi. Zapletlo se je tudi pri razpisu za galerijo Glinščica, ta je bil razveljavljen.

 

Drugi tir je poskrbel tudi za največje kadrovske spremembe na področju infrastrukture. Poleg imenovanja Dušana Zorka na čelo 2TDK je odmevala razrešitev Damirja Topolka s čela direkcije za infrastrukturo. Odnesla ga je zgodba s sporno maketo drugega tira, njegovo delo pa bo kot v.d. direktorice s septembrom nadaljevala Monika Pintar Mesarič.

 

Infrastrukturno ministrstvo je sicer zaposlovalo tudi mariborsko letališče. Po izteku odpovednega roka za najemno pogodbo z upravljavcem letališča, družbo Aerodrom Maribor v posredni kitajski lasti, je njegovo upravljanje začasno prevzela državna DRI.

 

Energetskega koncepta še ni

 

Na področju energetike je koalicija uresničila napoved o zaščiti reke Mure; sklenila je, da na njej ne bodo gradili hidroelektrarn in ustavila postopek priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota. Z novo uredbo so storili korak k enostavnejšemu izkoriščanju obnovljivih virov energije s samooskrbo, medtem ko koalicija doslej ni bila uspešna pri začrtanem povečanju izkoriščanja potenciala Save, saj kljub napovedi še ni sklenjena koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala srednjega dela Save, s težavami se sooča tudi pri izgradnji hidroelektrarne Mokrice.

 

Koalicija se je zavezala tudi k čimprejšnjemu sprejemu energetskega koncepta, vendar pa se ta odmika, saj ga je ministrica Bratuškova poslala v ponovno javno obravnavo in napovedala obširne spremembe osnutka koncepta, ker je bil njenem mnenju premalo konkreten in dodelan. Premier Marjan Šarec je nedavno zavzel za gradnjo drugega bloka NEK. Ministrstvo sicer še pred konceptom napoveduje pripravo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki ga mora sprejeti do konca leta. Je pa vlada uspela s spremembo energetskega zakona, ki med drugim v slovenski pravni red z zamudo prenesla direktive EU in odločbe ustavnega sodišča.

 

Interventni zakon za odstrel zveri ni pomiril

 

Kmetijstvo je predvem v zadnjem času v znamenju naraščajočih škod po zvereh, tako je ministrstvo skupaj z okoljskim pripravilo interventni zakon za odstrel medvedov in volkov, v javni razpravi je tudi osnutek rednega odloka, za katerega okoljsko ministrstvo računa, da bo odgovoril na pomisleke upravnega sodišča, zaradi katerih se redni odvzem letos ne izvaja. V pripravi je tudi sprememba uredbe za povečanje deleža sofinanciranja zaščitnih ukrepov po zvereh. Vladni ukrepi glede te problematike sicer niso pomirili kmetov. Sindikat kmetov je izvedel protest in napovedal vrsto novih, hkrati pa pozval k odstopu ministra Zajca, po pogovoru z vlado pa vse aktivnosti do septembra zamrznil.

 

Vlada je sicer na področju kmetijstva sredi priprav na skupno kmetijsko politiko po letu 2021 - pripravila je že resolucijo o razvoja kmetijstva s poudarkom na pridelavi in predelavi varne in kakovostne hrane, dvigu samooskrbe, ohranjanju naravnih virov, zdaj pripravlja strateški načrt za uresničevanje ciljev resolucije. V luči zahtev potrošnikov po varni in kakovostni hrani je nastal direktorat za hrano, krepijo se tudi prizadevanja za večjo samooskrbo - med drugim nastaja nova strategija razvoja prašičereje. Stekla je tudi prenova zemljiške politike, s katero želi spodbuditi predvsem mlade kmete, medtem ko so veliki proizvajalci skočili na noge zaradi predlaganega maksimalnega zakupa državnih zemljišč na 100 hektarjev.

 

Turizem prinaša premalo denarja

 

Vlada je še daleč od ključnega cilja iz strategije rasti slovenskega turizma - dviga prilivov iz naslova izvoza potovanj na od 3,7 do štiri milijarde evrov. V prvem polletju letos je Slovenija izvozila za 1,16 milijarde evrov potovanj, v 12 mesecih do konca junija pa so se prihodki ustavili pri 2,76 milijarde evrov.

 

Koalicijska pogodba predvideva tudi novo divizijo v okviru SDH, ki bo skrbela za finančno in upravljavsko prestrukturiranje turističnih kapacitet. Kmalu naj bi bila ustanovljena namenska družba, na katero bo DUTB prenesla družbi Istrabenz Turizem in Thermana. Ta naj bi predstavljala zametek za oblikovanje državnega turističnega sklada. Vlada se je zavezala realizirati 6500 novih hotelskih sob v t.i. greenfield in 8500 sob v brownfield naložbah.

 

Vlada je uresničila zapisano obljubo o naložbeni kreditni liniji pri SID banki v višini 160 milijonov evrov, prve kreditne pogodbe so že sklenjene. Z uvedbo promocijske turistične takse je zagotovila tudi nov sistemski vir financiranja trženja turizma.

 

Stanovanjsko področje glavne ukrepe še čaka

 

Na stanovanjskem področju je bila izpostavljena predvsem problematika zagotavljanja stanovanj za mlade. Republiški stanovanjski sklad se je že pred nekaj leti preusmeril iz gradnje za trg v gradnjo najemnih stanovanj, z novim stanovanjskim zakonom, ki bo po napovedih ministrstva za okolje in prostor v javni obravnavi jeseni, pa naj bi skladom, da bi lahko gradili več stanovanj, zvišali mejo zadolževanja, poleg tega bi neprofitno najemnino zamenjali s stroškovno najemnino in stanovanjskim dodatkom za socialno šibkejše, kar bi skladom zagotovilo dovolj denarja za vzdrževanje fonda stanovanj.

 

Med napovedanimi ukrepi je tudi možnost državnih garancij za stanovanjska posojila za tiste, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, in vzpostavitev javne najemniške službe, s katero naj bi spodbudili več legalnega oddajanja. Dostop mladim do stanovanj naj bi po mnenju Levice, na katere predlog je koalicija sprejela novelo zakona o nepremičninskem posredovanju - za katerega pa je vložena pobuda za ustavno presojo -, olajšala omejitev provizij za posrednike pri najemu stanovanj.ARHIV

Prikaži vnose za mesec in leto
30. 08. 19Vrhnika gosti Startup vikend
30. 08. 19V Parku na Trojici bo spet potekal konjeniški krožek
30. 08. 19Varno v šolo
29. 08. 19Dan slovenskega futsala na Vrhniki
29. 08. 19Projekt Knjižna polička na delovnem mestu
29. 08. 19Popravilo asfalta na Stari cesti
28. 08. 19Le treh vrst odpadkov v Sloveniji ne zbira nihče razen Kemisa
28. 08. 19S kolesom po antični Vrhniki
28. 08. 19Urbana tudi v Pavu
28. 08. 19Obetajo se spremembe glede urejanja papirjev za zaposlovanje tujcev
27. 08. 19Le treh vrst odpadkov v Sloveniji ne zbira nihče razen Kemisa
27. 08. 19A1 prevzel vrhniški P&ROM
27. 08. 19Siliko za BMW
26. 08. 19Občina Vrhnika vztraja pri odhodu Kemisa
26. 08. 19Prvo leto vlade zaznamovale tudi težave z odpadki zaradi Kemisa
26. 08. 19Pot čez Špico na Planino nad Vrhniko zaprta
23. 08. 198. Ultra šiht na Planini nad Vrhniko
23. 08. 19Komunalnim podjetjem po zaprtju Kemisa ne kaže dobro
23. 08. 19Kemis še naprej ne sme obdelovati odpadkov na Vrhniki
22. 08. 19Vrhnika bo konec tega meseca gostila Startup vikend
22. 08. 19Na fakultetah se je začel drugi prijavni rok
21. 08. 19Nočni pohod ob Rimskem zidu bo v soboto
21. 08. 19Od danes v prodaji enotne subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in študente
21. 08. 19DARS pojasnjuje, zakaj novega priključka med Vrhniko in Brezovico še ne bo
20. 08. 19Na cesti SINJA GORICA-BEVKE bo JUTRI, v sredo, 21. 8., oviran promet
20. 08. 19Delo o ravnanju z odpadki (20. 8.)
20. 08. 19Novega avtocestnega priključka med Brezovico in Vrhniko zaenkrat ne bo
19. 08. 19Po prepovedi delovanja Kemisa situacija vsaj za nekaj mesecev obvladljiva
19. 08. 19Na okoljskem ministrstvu sestanek na temo nevarnih odpadkov
19. 08. 19Zaradi Kemisa pri poslovnih subjektih zaenkrat ni večjih težav
16. 08. 19Nocoj: Poletje v bazenu
16. 08. 19Veste, kje vse imamo defibrilatorje in kako jih uporabiti?
16. 08. 19Vpis v študentske domove mogoč le še danes
14. 08. 19Vrhnika kot vzor
14. 08. 19Danes na ministrstvu o nevarnih odpadkih po zaprtju Kemisa
14. 08. 19Čelada ne uniči frizure, zavaruje pa glavo
13. 08. 19 Kemis se bo pritožil na odločbo gradbene inšpekcije
13. 08. 19Vrtci in šole pri uvajanju manj priljubljenih jedi pogosto popustijo željam otrok
13. 08. 19Rimski tabor v Starem malnu
12. 08. 19Ob mednarodnem dnevu opozorila na težave mladih
12. 08. 19V tem tednu poostren nadzor hitrosti v okviru akcije Hitrost
12. 08. 19Okoljsko ministrstvo v iskanje skupne rešitve zaradi Kemisa
09. 08. 19Olajšanje na Vrhniki zaradi Kemisa povzroča sive lase gospodarstvu
09. 08. 19Lekarna Ljubljana postopoma odpira vrata poslovalnic za normalno poslovanje
09. 08. 19Javni poziv k bolj korenitim zakonskim spremembam glede vožnje v naravnem okolju
08. 08. 19V GZS se sprašujejo, kdo bo sprejemal odpadke namesto Kemisa
08. 08. 19Zbornico komunalnega gospodarstva skrbi dogajanje v zvezi s Kemisom
08. 08. 19Kemis prenehal dovažati odpadke na Vrhniko
07. 08. 19Obnovljeni Kemisovi objekti po ugotovitvah inšpektorjev črna gradnja (daljše)
07. 08. 19Bernarda Kropf: "Borim se, zdaj tudi s pomočjo občine!"
07. 08. 19Obnovljeni Kemisovi objekti po ugotovitvah inšpektorjev črna gradnja
07. 08. 19Izjemen uspeh novega vodstva Občine Vrhnika: bo moral Kemis vse podreti?
06. 08. 19Če v teh dneh načrtujete kopanje v slovenskem morju, najprej preberite tole
06. 08. 19Enote Lekarne Ljubljana tudi na Vrhniki zaradi računalniških težav zaprte
06. 08. 19Arheolog Andrej Gaspari za STA: Največja grožnja podvodni dediščini je odsotnost skrbi zanjo
05. 08. 19KINO Vrhnika: Diego Maradona
05. 08. 19Poletje na Vrhniki
05. 08. 19Reka Ljubljanica na dobri poti do Unesca
02. 08. 19Ob mednarodnem dnevu piva več dogodkov in poziv k odgovornemu pitju
02. 08. 19Na voljo so evropska sredstva za spodbujanje inovativnega podjetništva
02. 08. 19Reka Ljubljanica je na dobri poti do Unesca
01. 08. 19Danes v veljavo nov obračunski model za nagrajevanje bolj obremenjenih družinskih zdravnikov
01. 08. 19V prodaji enotne vozovnice LPP za enkratne vožnje
01. 08. 19Tudi v naši občini se zavedamo pomembnosti dobre informiranosti staršev

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00