Arhiv

NOVICE

13. 02. 20

Po požaru v Kemisu v obratih za predelavo odpadkov okrepili požarno varnost


STA, 13. februarja - Požar v vrhniškem Kemisu je v slovenski prostor vnesel pozitivne spremembe na področju požarne varnosti industrijskih obratov, saj so praktično vsi imetniki nevarnih odpadkov preverili urejenost področja požarnega varstva ter ga večinoma tudi nadgradili, pojasnjuje strokovna zunanja sodelavka podjetij za predelavo odpadkov Tina Zupančič.

Kot je Zupančičeva dejala za STA, se je od omenjenega požara maja 2017 opremljenost podjetij pomembno izboljšala, enako tudi organizacija in usposobljenost ekip za posredovanje v primeru nesreč.
 
Kot je izpostavila, velja, da je opremljenost slovenskih obratov za ravnanje z nevarnimi odpadki nadpovprečna. Po požaru v Kemisu je država naredila pomemben korak naprej, tako v podjetjih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, kot tudi pri organiziranju enot za zaščito in reševanje ter v komunikaciji.
 
Neustrezna in nekonsistentna komunikacija takoj po požaru v Kemisu, ko so ljudje dobivali različne informacije iz različnih virov, je Kemisu povzročila veliko škodo in predvsem povečala nezaupanje občanov, je ocenila Zupančičeva.
 
Tudi podjetje Ekol v industrijski coni Laze pri Kranju je dodatno nadgradilo zaščitne in varovalne ukrepe, katerih koristnost se je že izkazala v požaru decembra lani. Takojšnje alarmiranje je omogočilo najhitrejši prenos informacij do gasilske službe in posledično zgodnje posredovanje, ki zmanjša možnost širjenja morebitnega požara.
 
Tako je bila intervencija v Ekolu zaradi avtomatskega sistema javljanja požara hitra, na podlagi izkušenj v Kemisu pa tudi učinkovita, saj ni prišlo do vdora gasilnih voda v bližnji potok.
 
Kot je zagotovila Zupančičeva, v objektih podjetij, kot sta Kemis in Ekol, budno skrbijo za nadzorovano ravnanje z nevarnimi in nenevarnimi odpadki, ki nastanejo v industriji in gospodinjstvih. Obe podjetji se ukvarjata s podobnimi vrstami odpadkov in vrstami postopkov njihove obdelave, različne pa so količine, pri čemer več odpadkov obdela Kemis.
 
Ker obe podjetji izvajata enostavne postopke priprave odpadkov za nadaljnjo obdelavo, ki se izvaja večinoma v tujini, njuna dejavnost ne povzroča pomembnih emisij v okolje, je poudarila Zupančičeva. Odpadki, ki jih obdelujeta, ne nastajajo pri njih, temveč pri proizvodnji in storitvah drugih podjetij ter v domovih.
 
Obdelava odpadkov vključuje predvsem postopke prelivanja in prečrpavanja tekočih odpadkov v ustrezne rezervoarje, odcejanje, čiščenje onesnažene embalaže, sortiranje in podobno. Med nevarne odpadke, ki jih obdelujejo v Ekolu, spadajo izrabljene baterije, odpadna motorna olja, iztrošeni oljni filtri, naoljene krpe, topila in barve.
 
Odpadke začasno skladiščijo in jih zatem organizirano odvažajo pooblaščenim podjetjem v nadaljnjo predelavo ali uničenje. Nad 70 odstotkov vseh nevarnih odpadkov podjetji posredujeta v tujino, večinoma v Avstrijo, Francijo in Nemčijo, ker domačih predelovalnih kapacitet za tovrstne odpadke praktično ni.
 
Nesreča na Vrhniki je bila ena prvih nesreč v industrijskih obratov v Sloveniji z večjim požarom, zato je Kemis postal neke vrste referenčna točka za vse nadaljnje požare. Takoj po požaru so rezultati meritev pokazali onesnaženost zemljine na območju Kemisa, zaradi izliva požarne vode pa tudi onesnaženost potoka Tojnica, medtem ko so meritve pristojnih institucij pokazale, da požar ni imel posledic za okoliška zemljišča, zelenjavo in zdravje prebivalcev.
 
Glede sanacije onesnažene zemljine zaradi izliva požarne vode je Kemis prejel delno sanacijsko odločbo Agencije RS za okolje, ki so ji, kot so poudarili v podjetju, v celoti sledili. "Rezultati sanacije in opravljenih meritev s strani neodvisnih nosilcev javnih pooblastil so pokazali na učinkovito sanacijo in hitro obnovo onesnaženega dela zemljišča in Tojnice," so poudarili v Kemisu.
 
V Kemisu razumejo, da je požar sprožil velik strah med ljudmi na Vrhniki. Vendar so pričakovali, da bo mnenje neodvisne nacionalne ustanove pomirilo njihove skrbi, kar pa se ni zgodilo. "Kemis je bil na nek način, in je še vedno, zlorabljen v smislu pretiravanja okrog te nesreče, po drugi strani pa je ta požar sprožil številne korake in protipožarne ukrepe v gospodarstvu, ki so bistveno izboljšali požarno varnost v Sloveniji," so poudarili v podjetju.
 
V Kemisu so v zahtevni sanaciji objekta po požaru največjo pozornost namenili nadgradnji požarne varnosti. Naročili so revizijo vseh dokumentov, ki obravnavajo požarno varnost, in zastavili protipožarne ukrepe za celotno lokacijo, ki so bili uresničeni z izvedbo gradbenih, strojnih in elektro sanacijskih projektov.
 
Kot so pojasnili, je celotna površina skladišča in obdelave odpadkov pokrita z avtomatsko gasilno napravo z lastnim rezervoarjem vode za gašenje. Imajo zadrževalnike za gasilno vodo, celotna konstrukcija objekta pa je protipožarno zaščitena. Kot gasilo je predvidena gasilna pena, kar bi v primeru požara bistveno zmanjšalo količino požarnih voda. Zagotavljajo tudi stalno 24-urno prisotnost varnostnikov ter varnostno snemanje celotnega območja.
 
Je pa Zupančičeva opozorila, da Slovenija nima zadostnih lastnih kapacitet za obdelavo nevarnih odpadkov. "Praviloma se soočamo z nasprotovanjem vsem objektom, ki bi lahko obdelali odpadke v Sloveniji," je pojasnila. Kot je dodala, se premalo zavedamo, da bomo prej ali slej morali poskrbeti za samozadostnost vsaj za pomemben del odpadkov, ki jih pridelamo.

OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
19. 04. 21Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v četrtek
19. 04. 21Do nedelje bo potekala preventivna akcija nadzora hitrosti na slovenskih cestah
19. 04. 21Slovenska olimpijska bakla maja in julija v vse slovenske občine
16. 04. 21Video snemanje občinskih cest na območju občine Vrhnika
16. 04. 21Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
13. 04. 21Začetek samotestiranja dijakov v petek, zadnja triada osnovnošolcev po prvomajskih praznikih
13. 04. 21Jutri dopoldan bo motena oskrba s pitno vodo na Vrhniki
12. 04. 21Konec nočne omejitve gibanja, sprostila se je vrsta ukrepov
12. 04. 21Od danes tudi tekme na državni ravni, več možnosti za rekreacijo
12. 04. 21Ponovno odprtje Cankarjeve knjižnice Vrhnika

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00