AKTUALNO

Objava prostega strokovno – tehničnega delovnega mesta - VZDRŽEVALEC


3.8.2017 14:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Številka:  110-5/2017 (2-02)

Datum:    24.07.2017

 

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08 in 40/12) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 52/16) Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja prosto strokovno – tehnično delovno mesto

 

 

VZDRŽEVALEC IV, v Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Vrhnika.

 

Pogoji:

-          srednja poklicna izobrazba tehnične smeri,

-          najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,

-          znanje uradnega jezika,

-          vozniški izpit B kategorije

 

Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z

opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti

stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Na delovnem mestu bo izbrani kandidat opravljal naslednje naloge:

 

­          spremljanje stanja poslovnega objekta Tržaška c. 1, naprav in službenih vozil,

­          obveščanje o stanju objekta, naprav, poslovnih prostorov  in službenih vozil,

­          opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektu, napravah in službenih vozilih,

­          prenašanje in prevažanje pošte, spisov in drugih gradiv,

­          vzdrževanje ter servisiranje službenih vozil,

­          opravljanje nalog v kotlovnici,

­          nadziranje delovanja električnih instalacij in sredstev,

­          nadziranje delovanja ogrevalnih naprav in sanitarij

-            druge naloge po nalogu župana, direktorja občinske uprave in vodje oddelka.

 

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

 

  1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Prijava naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin, ki jih ima kandidat poleg formalne izobrazbe. Kandidat v vlogi navede elektronski naslov za namen obveščanja o razgovoru in izbiri oziroma ne-izbiri za prosto delovno mesto.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Vrhnika in na terenu.

 

Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevano pisno izjavo na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s pripisom » delovno mesto Vzdrževalec IV » do 15. 8. 2017. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tanja.kohne@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri ge. Tanji Kohne, na tel.: 01/755-54-17.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Obravnavane bodo samo popolne prijave.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
10.7.18Posnetek 26. redna seja Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
6.7.18Uporaba klorovih preparatov pri upravljanju vodovoda visoke cone Gabrče
 
junij
28.6.18Spletna ankete o motečih vonjavah na Vrhniki
 
8.6.18Eko sklad ob 25-letnici delovanja vabi na razstavo v sprehajališču Tivol
 
8.6.18Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
april
26.4.18Popolne zapore cest v Janezovi vasi
 
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
17.4.18Obvestilo o nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
12.4.18Objava 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem
 
marec
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00