AKTUALNO

Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov


5.10.2017 07:00ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZASTAVLJENA NA ZBORU OBČANOV

 

Na zboru občanov Vrhnike, ki je potekal 20. 9. v Cankarjevem domu, je bilo izpostavljenih nekaj vprašanj, na katera odgovarjamo v tej objavi. 

Ker si želimo odprte komunikacije naj še enkrat poudarimo, da na naši spletni strani www.kemis.si redno objavljamo tekoče novice v zvezi z dogajanjem v Kemisu, prav tako pa smo vzpostavili tudi razdelek najpogosteje zastavljenih vprašanj.

 

1.       Kaj bo Kemis naredil na novo na področju požarne varnosti?

 

Kemis je že zagotovil 24 urno varovanje objekta. Celotna površina bo pokrita z avtomatskim gasilnim sistemom, ta pa bo imel bistveno manjšo porabo vode. Objekt bo varovan z nadzornimi kamerami z oddaljenim arhivom. Izboljšana bo tudi protipožarna zaščita konstrukcije, uvedeni bodo dodatni požarni sektorji, ki bodo med seboj ločeni s protipožarnimi stenami.

 

 

2.       Ali se samovžig lahko danes ponovi? Kakšne ukrepe Kemis izvaja, da do tega ne bo prišlo?

 

Danes se samovžig v Kemisu ne more zgoditi, ker smo glavnino odpadkov že odstranili, odpadki, ki so bili udeleženi v požaru so bili v celoti odstranjeni, odpeljani na sežig. Imamo 24 urno varovanje. Ker na objektu potekajo sanacijska dela, odpadkov na lokaciji ne sprejemamo in tudi teh, ki so še v skladišču ne obdelujemo.

V bodoče bomo za preprečevanje samovžigov poskrbeli z  dodatnimi ukrepi na področju požarne varnosti

 

3.       Kje je mulj iz Tojnice in kje bo uničen?

 

Mulj je uskladiščen v skladiščnih bazenih na lokaciji Kemisa. Odstranjen bo v sežigalnici v Avstriji. Postopek pridobivanja soglasja za čezmejno premeščanje odpadkov je v teku.

 

4.       Kdaj bo Kemis tak kot obrat v Avstriji, kamor so bili svetniki pred gradnjo Kemisa peljani?

 

Kemis je bil postavljen leta 2009 in je bil zgrajen v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami najboljše razpoložljive tehnologije. Objekt bo saniran v obstoječih dimenzijah, vendar bomo vgradili modernejšo in učinkovitejšo opremo za nadzor in gašenje. Upamo pa si trditi, da Kemis pred požarom ni povzročal nobenih prekomernih vplivov na okolje, torej je bil glede vplivov na okolje primerljiv s tovrstnimi sodobnimi objekti, tudi v Avstriji.

 

 

5.       Kdo bo odgovarjal za posledice, ki jih je pustila nesreča v Kemisu?

 

Kemis se nikoli ni izogibal odgovornosti ob nesreči. Vse meritve okolja so pokazale, da dolgoročnih posledic požar na okolje ni imel, z izjemo Tojnice, katero smo v prvi fazi uspešno sanirali, sanacija pa še ni v celoti zaključena.  Potrebno je razumeti, da je okolje na Vrhniki obremenjeno zaradi preteklih dejavnosti in za ta bremena ni mogoče pričakovati, da jih bo saniral Kemis.

 

6.       Kaj bo Kemis plačal?

 

Kemis sprejema zahtevke oškodovancev na e-naslovu: zahtevek@kemis.si. Na spletni strani Kemisa najdete tudi obrazec zavarovalnice, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj z dokazili posredujte na naslov: Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 42, Vrhnika, ali skeniranega na e-naslov: zahtevek@kemis.si. Kot smo povedali že od samega začetka bo Kemis poravnal škodo, za katero bo dokazano, da je posledica požara. Za škodo, ki je bila povzročena na gasilski opremi smo že namenili 30.000 evrov pomoči. Pokrili smo tudi stroške zdravstvenih pregledov gasilcev.

 

 

7.       Zakaj Kemis ni imel natančnih evidenc odpadkov, ki jih je sprejemal? Direktor ARSO je na zboru občanov izjavil, da Kemis manipulira z odpadki, jih meša, ko jih je sprejel v zbirnem centru, ali to drži? 

 

Kemis je imel natančne evidence vseh odpadkov, ki jih je sprejemal. Izraz, ki ga je uporabil direktor ARSO na zboru občanov je zato zavajajoč. Manipulacija z odpadki pomeni v Kemisu, in na drugih podobnih objektih,  sortiranje, prelivanje, drobljenje in homogenizacija odpadkov oziroma njihova priprava,  da so primerni neposredno za sežig v sežigalnicah nevarnih odpadkov. Poleg navedenih postopkov v Kemisu obdelujemo odpadke z destilacijo, uparjanjem in stabilizacijo.
 

Vse to je Kemis izvajal na podlagi Okoljevarstvenega dovoljenja.  Za vse nevarne odpadke odpeljane v tujino, smo imeli soglasja za čezmejno premeščanje odpadkov, ki jih je do novega leta izdajala ARSO, po novem letu pa je ta organ prišel pod IRSOP. Kemis je torej vsakodnevno vodil evidenco o vseh odpadkih, ki jih je sprejemal. Vsi prevzemi odpadkov so vpisani v aplikacijo IS-Odpadki, ki jo za namen spremljanja odpadkov vodi ARSO. Zaradi požara smo ostali v tistem trenutku brez računalnikov. Takoj,  ko smo lahko, smo podatke rekonstruirali in jih vsem zainteresiranim skupinam tudi posredovali. Ta seznam je vseskozi objavljen tudi na naši spletni strani.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
oktober
18.10.17Brezplačna tečaja temeljnih postopkov oživljanja brez in z uporabo defibrilatorja
 
16.10.17V naseljih Strmica, Prezid, Jerinov grič in Blekova vas je voda zdravstveno ustrezna
 
11.10.17ODPADNE NAGROBNE SVEČE, CVETJE, PVC-EMBALAŽA in PESEK
 
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 
3.10.17Delna zapora ceste Podčelo – Podlipa od 2.10.2017 do predvidoma 10.11.2017
 
september
28.9.17KPK razpisuje natečaj za najboljše fotografije na temo korupcije
 
26.9.17V Veliki in Mali Ligojna je voda zdravstveno ustrezna
 
4.9.17Zapora ceste Verd-Pokojišče od 04.09.2017 do predvidoma 22.12.2017
 
avgust
11.8.17Kako pripravimo hladilnike na reciklažo in kako jih recikliramo?
 
julij
28.7.17Kemisu vročena delna odločba o sanaciji okoljske škode zaradi požara
 
marec
29.3.17Opremljanje občine Vrhnika z Avtomatskimi eksternimi defibrilatorji (AED)
 
februar
27.2.17Sklep o začetku priprave OPPN za zadrževalnik na Beli
 
januar
20.1.17 Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev
 
december
17.12.16Lokalni energetski koncept občine Vrhnika
 
november
8.11.16Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00