AKTUALNO

Predlaganje kandidatov za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda "Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika"


10.11.2017 12:00Obveščamo vas, da je predstavnikoma uporabnikov zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika dne, 23.10.2017, potekel mandat. Glede na to, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja začela s kandidacijskim postopkom za imenovanje novih dveh predstavnikov sveta zavoda.
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« svet zavoda šteje 7 članov, ki ga sestavljajo:
- štirje predstavniki ustanovitelja,
- en član predstavnik delavcev zavoda in
- dva člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Vrhnika.

Poziv je objavljen med predpisi - objave, oz. na tej povezavi

KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
16.1.18Javni natečaj za direktorja javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«
 
15.1.18Predstavitev programa EVROPA ZA DRŽAVLJANE
 
11.1.18Delavnica \"Prireditev brez odpadkov\"
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
27.12.17Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških
 
18.12.17Popravek uradne objave v Našem časopisu
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
22.11.17Črna odlagališča ob ekoloških otokih
 
20.11.17Predstavitev zasnove prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike – poročilo iz javne razprave
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 
februar
27.2.17Sklep o začetku priprave OPPN za zadrževalnik na Beli
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00