AKTUALNO

Predlaganje kandidatov za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda "Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika"


10.11.2017 12:00Obveščamo vas, da je predstavnikoma uporabnikov zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika dne, 23.10.2017, potekel mandat. Glede na to, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja začela s kandidacijskim postopkom za imenovanje novih dveh predstavnikov sveta zavoda.
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« svet zavoda šteje 7 članov, ki ga sestavljajo:
- štirje predstavniki ustanovitelja,
- en član predstavnik delavcev zavoda in
- dva člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Vrhnika.

Poziv je objavljen med predpisi - objave, oz. na tej povezavi

KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
19.3.18Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN TOJNICE 3
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
7.3.18Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o OPPN za območje Kovinarske
 
1.3.18Javno naznanilo OLN Kočevarjev vrt
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
12.2.18Prostovoljec leta 2017 - vabimo k prijavi
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
5.2.18NOVA PRILOŽNOST ZA DRUŠTVA, ZASEBNE ZAVODE IN USTANOVE
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
22.11.17Črna odlagališča ob ekoloških otokih
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00