AKTUALNO

Predstavitev zasnove prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike – poročilo iz javne razprave


20.11.2017 12:00Vrnimo ulice starega dela Vrhnike ljudem

Naročnik naloge: Občina Vrhnika
Izdelovalec naloge: City Studio prostorsko načrtovanje d.o.o. in IPoP - Inštitut za politike prostora

Avtomobile je potrebno v starem delu Vrhnike omejiti, je bila prevladujoča misel na javni razpravi v Cankarjevem domu. Udeleženci so ugotovili, da je prostor tam namenjen predvsem avtomobilom, pešcem in kolesarjem pa ga ostane premalo. Meščani Vrhnike so na javni razpravi povedali, da si želijo, da bi bil promet na Vrhniki urejen tako, da bi upošteval pešce, kolesarje in avtomobile na način, da nihče ne bi bil povsem izključen ali ogrožen. Predlog nove ureditve starega dela Vrhnike prostor vrača pešcem in kolesarjem, hkrati pa dopušča voznikom avtomobilov, da se lahko pripeljejo do svojega doma. Ob tem predlog temelji na ideji, da je potrebno tranzitni promet umakniti iz središča mesta, s čimer so se udeleženci razprave strinjali.


Javna razprava v Cankarjevem domu

Na javni razpravi 13. novembra so predstavniki City Studia in IPoP – Inštituta za politike prostora predstavili meščanom Vrhnike Zasnovo prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike. Gre za sveženj ukrepov, ki bo v prvi vrsti omogočil bolj prijetno in varno pešačenje in kolesarjenje v središču Vrhnike. Predlog temelji na ciljih Celostne prometne strategije, ki je bila pripravljena v sodelovanju s prebivalci Vrhnike.

»87 % Vrhničanov ste zdi najpomembneje izboljšati varnost za pešce.«
 
Razprava z meščani je pokazala, da se meščani Vrhnike in načrtovalci strinjajo v ciljih nove ureditve, t.j. izboljšati pogoje za varno in udobno hojo v starem delu mesta, vendar hkrati omogočiti vsem stanovalcem, da se lahko pripeljejo do svojega doma.


Plakat iz javne razprave, na katerem so udeleženci označili, kako je najbolje načrtovati promet na Vrhniki

V skupni razpravi je najbolj odmevalo stališče, da so avtomobili Staro cesto pešcem ukradli, in da je treba Staro cesto vrniti pešcem in kolesarjem, saj je bila v prvi vrsti narejena zanje. Udeleženci razprave so se s tem večinoma strinjali. Nekateri so predlagali še bolj odločne ukrepe za izboljšanje pogojev za pešce in kolesarje z zaprtjem celotne Stare ceste. Drugi so bili bolj naklonjeni postopnemu vpeljevanju ukrepov, medtem ko zahteve, da se Stara cesta še naprej uporablja kot tranzitna cesta čez središče Vrhnike, nismo slišali.


Župan je pojasnil povezavo med prometnim načrtovanjem in oživljanjem starega dela Vrhnike

V drugem delu javne razprave so se udeleženci razdelili v manjše skupine. To je omogočilo pregled predlaganih ukrepov na kartah ter posvet z načrtovalci. Tako so načrtovalci lahko odgovorili na večje število vprašanj udeležencev, hkrati pa so načrtovalci od bližnjih prebivalcev pridobili veliko dragocenih podatkov in dobrih pobud ter predlogov. Nihče namreč ne pozna Vrhnike bolje kot Vrhničani. Na koncu so udeleženci javne razprave na kartah označili ukrepe, s katerimi se strinjajo, hkrati pa so lahko na karto vnesli tudi nove ukrepe, pobude, opozorila in označili, če se s katerim izmed ukrepov ne strinjajo.
 
 
Javna razprava pa ni bila edini način usklajevanja ukrepov z lokalno skupnostjo. Poleg vprašanj, ki so jih načrtovalci dobili po e-pošti, so se v preteklih tednih srečali z predstavniki SPV-ja, Policijske postaje Vrhnika, nekaterimi občinskimi svetniki, predstavniki Obrtno podjetniške zbornice, OŠ Ivana Cankarja in krajevnih skupnostih: Vrhnika - Center, Vrhnika – Breg, Vrhnika – Vas in Stara Vrhnika. Na podlagi opravljenih razgovorov in javne razprave bodo načrtovalci v Zasnovo prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike vnesli nekaj sprememb in pobud, ter končno obliko zasnove predstavili v naslednji številki Našega časopisa.

Ob kartah so se udeleženci posvetovali z načrtovalci in med seboj ter podali različne predloge


KOLEDAR

DatumDogodek
 
oktober
8.10.18Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina
 
5.10.18Posnetek 27. redne seje Občinskega sveta
 
2.10.18Delna in popolna zapora ceste Horjul - Vrhnika
 
september
27.9.18Ureditev novega semaforiziranega križišča na regionalni cesti Vrhnika – Logatec, pri Voljčevi 27
 
14.9.18Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta Občine Vrhnika
 
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
10.9.18Izdaja mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
4.9.18Lokalne volitve 2018
 
avgust
28.8.18Stališča in tehnična popravka stališč do pripomb in predlogov na Spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika
 
22.8.18Obrezovanje žive meje in grmovnice, posajene v bližini križišč glavnih cest
 
junij
28.6.18Spletna ankete o motečih vonjavah na Vrhniki
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
april
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
marec
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
februar
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00