AKTUALNO

Javno naznanilo OLN Kočevarjev vrt


1.3.2018 12:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA PROSTOR

Številka: 3505-5/2016(5-01)
Datum: 13. 2. 2018


Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) Občina Vrhnika objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrtJavno se razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt
Javna razgrnitev bo potekala v času od 5. 3. 2018 do vključno 20. 3. 2018.

Prostorski akt bo na vpogled v času uradnih ur:
-    v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika in
-    v prostorih KS Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 14. 3. 2018 ob 17.00 uri v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno:
- na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
- na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si ali
- kot zapis v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.

Občina bo do podanih pobud zavzela stališče in ga objavila v Našem časopisu.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Vrhnika, na oglasni deski krajevne skupnosti v katero spada obravnavani prostorski akt, in v Našem časopisu.

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin

KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
12.12.18Popolna zapora Voljčeve ceste od 13.12. do 24.12.2018
 
5.12.18Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
28.11.18Polovična zapora cestišča Pod Hruševco
 
13.11.18IZJAVA ZA JAVNOST
 
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
5.11.18Preprečevanje neustreznega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih.
 
oktober
15.10.18Posnetek vaje železniške nesreče na RTV SLO
 
september
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00