AKTUALNO

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika - spremenjeno 14. 5. 2018


22.5.2018 06:40Objavljeno 18. 4. 2018:Povezava na dokument

Povezava na obrazec za pripombe ali predloge

Objavljeno 14. 5. 2018:

DOPOLNJEN OSNUTEK DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

TEKSTUALNI DEL
Naslovni listi

Odlok z vidnimi spremembami:
Odlok
Priloga 1: Pomožni objekti
Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

Odlok - čistopis:
Odlok
Priloga 1: Pomožni objekti
Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

Odlok - amandajska oblika

GRAFIČNI DEL

Naslovni listi
Strateški del
Izvedbeni del:
Pregledna karta
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji gospodarske javne infrastrukture
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev - čistoris
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev - vidne spremembe
Prikaz območij enot urejanja prostora ter gospodarske javne infrastukture
Legendni list
Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) Mokrice
Strokovna podlaga za OPPN Na sap

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev OPN (namenska raba) viden tudi v GIS sistemu iObcina pod vsebino OBČINSKA UPRAVA, PROSTOR: Spremembe in dopolnitve OPN.

Za informacije lahko pokličete Občino Vrhnika, Oddelek za prostor,
Alenko Lapanja na tel št. (01) 755 54 39.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
oktober
17.10.18ZAHVALA - sodelovanje na občinski vaji ZRP "Železniška nesreča Verd 2018"
 
8.10.18Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina
 
5.10.18Posnetek 27. redne seje Občinskega sveta
 
2.10.18Delna in popolna zapora ceste Horjul - Vrhnika
 
september
27.9.18Ureditev novega semaforiziranega križišča na regionalni cesti Vrhnika – Logatec, pri Voljčevi 27
 
14.9.18Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta Občine Vrhnika
 
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
10.9.18Izdaja mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
4.9.18Lokalne volitve 2018
 
avgust
28.8.18Stališča in tehnična popravka stališč do pripomb in predlogov na Spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika
 
22.8.18Obrezovanje žive meje in grmovnice, posajene v bližini križišč glavnih cest
 
junij
28.6.18Spletna ankete o motečih vonjavah na Vrhniki
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
april
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
marec
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
februar
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00