AKTUALNO

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika - spremenjeno 14. 5. 2018


22.5.2018 06:40Objavljeno 18. 4. 2018:Povezava na dokument

Povezava na obrazec za pripombe ali predloge

Objavljeno 14. 5. 2018:

DOPOLNJEN OSNUTEK DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

TEKSTUALNI DEL
Naslovni listi

Odlok z vidnimi spremembami:
Odlok
Priloga 1: Pomožni objekti
Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

Odlok - čistopis:
Odlok
Priloga 1: Pomožni objekti
Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

Odlok - amandajska oblika

GRAFIČNI DEL

Naslovni listi
Strateški del
Izvedbeni del:
Pregledna karta
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji gospodarske javne infrastrukture
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev - čistoris
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev - vidne spremembe
Prikaz območij enot urejanja prostora ter gospodarske javne infrastukture
Legendni list
Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) Mokrice
Strokovna podlaga za OPPN Na sap

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev OPN (namenska raba) viden tudi v GIS sistemu iObcina pod vsebino OBČINSKA UPRAVA, PROSTOR: Spremembe in dopolnitve OPN.

Za informacije lahko pokličete Občino Vrhnika, Oddelek za prostor,
Alenko Lapanja na tel št. (01) 755 54 39.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
8.1.19Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev
 
4.1.19Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
 
december
24.12.18Z novim letom k turistični še promocijska taksa
 
24.12.18Video posnetek 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
september
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00