AKTUALNO

Reševalna vaja zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) - »Železniška nesreča Verd 2018«


9.10.2018 14:00Občina Vrhnika (Civilna zaščita) bo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami v soboto 13. oktobra 2018 med 12.00 in 15.00 uro izvedla občinsko vajo sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) z naslovom: »Železniška nesreča Verd 2018«.

 

Scenarij vaje predvideva železniško nesrečo med potniškim in tovornim vlakom, ki med drugim prevaža tudi nevarno snov – dizelsko gorivo. Zaradi trka se številni potniki v potniškem vagonu poškodujejo, tovorni vagon z nevarno snovjo pa iztiri.

 

Z vajo želimo preveriti (nadgraditi) strokovno ter materialno usposobljenost organiziranih subjektov sistema zaščite in reševanja za posredovanje v tovrstnih nesrečah.

 

Preverila se bo učinkovitost sil ZRP zlasti ob posredovanju pri nesrečah z nevarnimi snovmi, nudenju prve, nujne medicinke pomoči ter triaža. Izvajalo se bo tehnično reševanje, zaščita okolice pred požarom in evakuacija okoliškega prebivalstva, njihov sprejem, namestitev ter oskrba. Preveril se bo tudi načrt oskrbe z vodo.

 

Na vaji bodo sodelovale občinske enote, službe ZRP Občine Vrhnika, javne službe, enote razporejene v Civilno zaščito ter enote ZRP sosednjih občin in drugih intervencijskih služb.


Vaja bo potekala na območju krajevne skupnosti Verd (gasilski dom Verd, železniška postaja Verd) in v Športnem parku Vrhnika. Zaradi izvedbe vaje, bo v tem času popolna zapora ceste v Verdu, in sicer od križišča v industrijsko cono (nekdanje podjetje Liko - most čez Ljubijo) do železniške postaje Verd.


Sklep o pripravi in izvedbi občinske vaje zaščite, reševanja in pomoči »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018«

Povezava do zapore ceste


Štab CZ Občine Vrhnika

 


 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
oktober
8.10.18Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina
 
5.10.18Posnetek 27. redne seje Občinskega sveta
 
2.10.18Delna in popolna zapora ceste Horjul - Vrhnika
 
september
27.9.18Ureditev novega semaforiziranega križišča na regionalni cesti Vrhnika – Logatec, pri Voljčevi 27
 
14.9.18Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta Občine Vrhnika
 
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
10.9.18Izdaja mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
4.9.18Lokalne volitve 2018
 
avgust
28.8.18Stališča in tehnična popravka stališč do pripomb in predlogov na Spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika
 
22.8.18Obrezovanje žive meje in grmovnice, posajene v bližini križišč glavnih cest
 
junij
28.6.18Spletna ankete o motečih vonjavah na Vrhniki
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
april
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
marec
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
februar
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00