AKTUALNO

Reševalna vaja zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) - »Železniška nesreča Verd 2018«


9.10.2018 14:00Občina Vrhnika (Civilna zaščita) bo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami v soboto 13. oktobra 2018 med 12.00 in 15.00 uro izvedla občinsko vajo sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) z naslovom: »Železniška nesreča Verd 2018«.

 

Scenarij vaje predvideva železniško nesrečo med potniškim in tovornim vlakom, ki med drugim prevaža tudi nevarno snov – dizelsko gorivo. Zaradi trka se številni potniki v potniškem vagonu poškodujejo, tovorni vagon z nevarno snovjo pa iztiri.

 

Z vajo želimo preveriti (nadgraditi) strokovno ter materialno usposobljenost organiziranih subjektov sistema zaščite in reševanja za posredovanje v tovrstnih nesrečah.

 

Preverila se bo učinkovitost sil ZRP zlasti ob posredovanju pri nesrečah z nevarnimi snovmi, nudenju prve, nujne medicinke pomoči ter triaža. Izvajalo se bo tehnično reševanje, zaščita okolice pred požarom in evakuacija okoliškega prebivalstva, njihov sprejem, namestitev ter oskrba. Preveril se bo tudi načrt oskrbe z vodo.

 

Na vaji bodo sodelovale občinske enote, službe ZRP Občine Vrhnika, javne službe, enote razporejene v Civilno zaščito ter enote ZRP sosednjih občin in drugih intervencijskih služb.


Vaja bo potekala na območju krajevne skupnosti Verd (gasilski dom Verd, železniška postaja Verd) in v Športnem parku Vrhnika. Zaradi izvedbe vaje, bo v tem času popolna zapora ceste v Verdu, in sicer od križišča v industrijsko cono (nekdanje podjetje Liko - most čez Ljubijo) do železniške postaje Verd.


Sklep o pripravi in izvedbi občinske vaje zaščite, reševanja in pomoči »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018«

Povezava do zapore ceste


Štab CZ Občine Vrhnika

 


 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
6.6.19Popolna zapora ceste Drenov grič 98 do križišča z JP 966811 dne 21.6. od 18:00 do 22.6. 2019 do 6:00
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
21.5.19Video posnetekek 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
15.5.19Video posnetek občinskega praznika Slavnostna akademije 2019 z dne, 10. 5. 2019
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00