AKTUALNO

Reševalna vaja zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) - »Železniška nesreča Verd 2018«


9.10.2018 14:00Občina Vrhnika (Civilna zaščita) bo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami v soboto 13. oktobra 2018 med 12.00 in 15.00 uro izvedla občinsko vajo sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) z naslovom: »Železniška nesreča Verd 2018«.

 

Scenarij vaje predvideva železniško nesrečo med potniškim in tovornim vlakom, ki med drugim prevaža tudi nevarno snov – dizelsko gorivo. Zaradi trka se številni potniki v potniškem vagonu poškodujejo, tovorni vagon z nevarno snovjo pa iztiri.

 

Z vajo želimo preveriti (nadgraditi) strokovno ter materialno usposobljenost organiziranih subjektov sistema zaščite in reševanja za posredovanje v tovrstnih nesrečah.

 

Preverila se bo učinkovitost sil ZRP zlasti ob posredovanju pri nesrečah z nevarnimi snovmi, nudenju prve, nujne medicinke pomoči ter triaža. Izvajalo se bo tehnično reševanje, zaščita okolice pred požarom in evakuacija okoliškega prebivalstva, njihov sprejem, namestitev ter oskrba. Preveril se bo tudi načrt oskrbe z vodo.

 

Na vaji bodo sodelovale občinske enote, službe ZRP Občine Vrhnika, javne službe, enote razporejene v Civilno zaščito ter enote ZRP sosednjih občin in drugih intervencijskih služb.


Vaja bo potekala na območju krajevne skupnosti Verd (gasilski dom Verd, železniška postaja Verd) in v Športnem parku Vrhnika. Zaradi izvedbe vaje, bo v tem času popolna zapora ceste v Verdu, in sicer od križišča v industrijsko cono (nekdanje podjetje Liko - most čez Ljubijo) do železniške postaje Verd.


Sklep o pripravi in izvedbi občinske vaje zaščite, reševanja in pomoči »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018«

Povezava do zapore ceste


Štab CZ Občine Vrhnika

 


 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
12.12.18Popolna zapora Voljčeve ceste od 13.12. do 24.12.2018
 
10.12.18Popolna zapora ceste pod Hruševco od 11.12. do 18.12.2019
 
5.12.18Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
28.11.18Polovična zapora cestišča Pod Hruševco
 
13.11.18IZJAVA ZA JAVNOST
 
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
5.11.18Preprečevanje neustreznega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih.
 
oktober
15.10.18Posnetek vaje železniške nesreče na RTV SLO
 
september
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00