AKTUALNO

Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev


8.1.2019 14:00Občina Vrhnika zbira predloge za člane treh komisij, ki vrednotijo programe društev in drugih izvajalcev programa, ki se prijavijo na razpise:

 

  1. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini Vrhnika – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev kulturnih dejavnosti v občini (strokovna javnost). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti istočasno tudi predlagatelji na javnem razpisu ali njihovi predstavniki (predsedniki, podpredsedniki). Komisija vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti in enega predstavnika občinske uprave.

 

  1. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (strokovna javnost – iz vsake dejavnosti po 1 kandidat). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje navedenih dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti predsedniki oz. podpredsedniki društev. Komisija vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti, enega predstavnika občinske uprave in enega predstavnika CSD Vrhnika.

 

  1. Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika – Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog Športne zveze Vrhnika (najmanj en predstavnik kolektivnih in en predstavnik individualnih športnih panog). Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).

 

Izvajalci programov na posameznih programskih področjih ste vabljeni k posredovanju predlogov za predstavnike strokovne javnosti v navedenih komisijah. V predlogu naj bodo ime, priimek, naslov in drugi kontaktni podatki (telefon, e-pošta) kandidata ter navedba predlagatelja.

 

Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat članov Občinskega sveta oz. župana. Člane komisije s sklepom imenuje župan.

 

Komisije se imenuje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika, Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij in Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vrhnika.

 

Izvajalce programov prosimo, da posredujejo predloge na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, do 31. januarja 2019.

 

 

 

                                                                                                   Župan Občine Vrhnika

                                                                                                         Daniel Cukjati


KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
8.1.19Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev
 
4.1.19Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
 
december
24.12.18Z novim letom k turistični še promocijska taksa
 
24.12.18Video posnetek 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
september
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00