AKTUALNO

Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev


8.1.2019 14:00Občina Vrhnika zbira predloge za člane treh komisij, ki vrednotijo programe društev in drugih izvajalcev programa, ki se prijavijo na razpise:

 

  1. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini Vrhnika – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev kulturnih dejavnosti v občini (strokovna javnost). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti istočasno tudi predlagatelji na javnem razpisu ali njihovi predstavniki (predsedniki, podpredsedniki). Komisija vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti in enega predstavnika občinske uprave.

 

  1. Komisija za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij – 3 člani, imenovani izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (strokovna javnost – iz vsake dejavnosti po 1 kandidat). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje navedenih dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti predsedniki oz. podpredsedniki društev. Komisija vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti, enega predstavnika občinske uprave in enega predstavnika CSD Vrhnika.

 

  1. Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika – Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog Športne zveze Vrhnika (najmanj en predstavnik kolektivnih in en predstavnik individualnih športnih panog). Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).

 

Izvajalci programov na posameznih programskih področjih ste vabljeni k posredovanju predlogov za predstavnike strokovne javnosti v navedenih komisijah. V predlogu naj bodo ime, priimek, naslov in drugi kontaktni podatki (telefon, e-pošta) kandidata ter navedba predlagatelja.

 

Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat članov Občinskega sveta oz. župana. Člane komisije s sklepom imenuje župan.

 

Komisije se imenuje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika, Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij in Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vrhnika.

 

Izvajalce programov prosimo, da posredujejo predloge na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, do 31. januarja 2019.

 

 

 

                                                                                                   Župan Občine Vrhnika

                                                                                                         Daniel Cukjati


KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
6.6.19Popolna zapora ceste Drenov grič 98 do križišča z JP 966811 dne 21.6. od 18:00 do 22.6. 2019 do 6:00
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
21.5.19Video posnetekek 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
15.5.19Video posnetek občinskega praznika Slavnostna akademije 2019 z dne, 10. 5. 2019
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00