AKTUALNO

Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika


12.2.2019 09:00Številka: 3500-1/2015 (5-08)

Dne:       12. 2. 2019Občina Vrhnika od leta 2015 vodi postopek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljevanju: SD OPN), s katerimi se spreminja namenska raba nekaterih zemljišč, prostorski izvedbeni pogoji ter način urejanja prostora za nekatere enote urejanja prostora.

 

Postopek priprave je trenutno v zadnji fazi priprave, to je pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, ki se je začelo dne 8. 1. 2019 z objavo predloga SD OPN na strežniku Ministrstva za okolje in prostor.

 

Zakonski rok za podajo drugih mnenj je 30 dni, vendar nekateri nosilci za pregled dokumenta in podajo mnenja zaradi obsežnosti dokumenta potrebujejo več časa. Razlog za večmesečno čakanje na mnenja so tudi »čakalne vrste« pri nosilcih urejanja prostora, saj tovrstne postopke izvajajo skorajda vse občine.

 

Pridobili smo že pozitivna druga mnenja naslednjih nosilcev:

1.    Ministrstvo za obrambo

2.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski promet

3.    Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko

4.    Ministrstvo za kulturo

5.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

6.    Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice

7.    Uprava RS za zaščito in reševanje

8.    Zavod za gozdove Slovenije

9.    JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

10.  ELES d.o.o.

11.  Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo

12.  Občina Vrhnika, Civilna zaščita

 

Čakamo še mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:

1.      Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

2.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

3.      Direkcija RS za vode

4.      Zavod RS za varstvo narave

5.      Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet

6.      Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo

7.      Direkcija za avtoceste RS

8.      Ministrstvo za zdravje

9.      Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

10.   Elektro Ljubljana d.d.

11.   Plinovodi d.d.

 

Po pridobitvi vseh pozitivnih drugih mnenj bo pripravljen usklajeni predlog SD OPN in podan v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Vrhnika. Sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si.

 

Javnost bo o sprejemu in objavi odloka obveščena preko Našega časopisa in spletne strani Občine Vrhnika.

 

 

Občina Vrhnika, Oddelek za prostor


KOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
12.2.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
12.2.19Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 
28.1.19Program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA za ženske v občinah Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Logatec
 
4.1.19Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
 
december
24.12.18Z novim letom k turistični še promocijska taksa
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
september
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00