AKTUALNO

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2019


18.2.2019 11:00Občina Vrhnika, Občinski svet, Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj, na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 430/2015) in 19. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 13/00, Naš časopis, št. 307/2004, 356/2008 in 433/2015)

 

 

OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2019

 

 

I.

NAZIV ČASTNI OBČAN

 

1.

Občina Vrhnika bo v letu 2019 podelila največ en naziv častni občan.

 

2.

Občanom Občine Vrhnika in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področjih kot so: gospodarstvo, znanost, umetnost, kultura, šport in drugo ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Vrhnike, lahko občinski svet podeli naziv častnega občana.

 

II.

ZLATA PLAKETA IVANA CANKARJA

 

1.

Občina Vrhnika bo v letu 2019 podelila največ dve zlati plaketi Ivana Cankarja.

 

2.

Zlata plaketa Ivana Cankarja je najvišje priznanje Občine Vrhnika, ki se podeli posamezniku za življenjsko delo, ki povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

 

III.

SREBRNA PLAKETA IVANA CANKARJA

 

1.

Občina Vrhnika bo v letu 2019 podelila največ tri srebrne plakete Ivana Cankarja.

 

2.

Srebrno plaketo se podeli posameznikom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za dolgoletne uspehe in izjemne dosežke trajnega pomena, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

 

IV.

BRONASTA PLAKETA IVANA CANKARJA

 

1.

Občina Vrhnika bo v letu 2019 podelila največ šest bronastih plaket Ivana Cankarja.

 

 

 

2.

Bronasto plaketo se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah, ob enkratnih dosežkih, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih in s svojim delom povečujejo ugled občine.

Bronasto plaketo se podeli tudi ob posebnih jubilejnih priložnostih.

 

V.

PREDLAGATELJI IN VSEBINA PREDLOGOV

 

1.

Predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke, liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Vrhnika, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanj ne more biti komisija ali njeni člani kot posamezniki.

 

2.

Predlog za podelitev priznanja mora biti v pisni obliki, na predpisanih obrazcih, in mora vsebovati:

- naziv in ime predlagatelja,

- ime in priimek predlaganega kandidata za priznanja in osnovne osebne podatke,

- obrazložitev predloga,

- kratko obrazložitev predloga (za predstavitev na podelitvi v primeru izbora),

- dokumente, ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi,

- vrsto predlaganega priznanja,

- pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje.

 

Predlagatelj lahko določenega kandidata za priznanje v okviru enega razpisa predlaga samo za eno izmed priznanj.

 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala.

 

3.

Pobude sprejema Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, s pripisom »za občinska priznanja« do 18. 3. 2019 do 10. ure.

 

4.

Priznanja občine bodo podeljena na slovesnosti ob občinskem prazniku.

 

5.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu občine, po elektronski pošti sabina.ahcan@vrhnika.si ali po telefonu (01) 755-54-20 - kontaktna oseba Sabina Ahčan.

 

 

Številka:  094-1/2019                                                KOMISIJA ZA PODELJEVANJE

Datum:   14. 2. 2019                                                  OBČINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJPovezava do celotne dokumentacije v zvezi z razpisom


KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
26.3.19Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
 
25.3.19Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
 
13.3.19Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v GZS Zbornici osrednjeslovenske regije za leto 2019
 
11.3.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 
28.1.19Program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA za ženske v občinah Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Logatec
 
september
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00