AKTUALNO

Posnetek 4. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21. marca 2019


27.3.2019 15:00Posnetek 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri

v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1 (kletna etaža – vhod zadaj)

 


DNEVNI   RED SEJE:

1.   Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 26. 2. 2019
2.   Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 – obravnava in sprejem*
3.   Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2018**
4.   Predlog uskladitve cen programov v vrtcu
5.   Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini    Vrhnika
6.   Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2019***
7.   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

KOLEDAR

DatumDogodek
 
april
23.4.19Posnetek 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila 18. 4. 2019
 
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
9.4.19Poziv občanom - sterilizacija in kastracija lastniških mačk
 
4.4.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
marec
29.3.19Javno naznanilo o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načta za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
26.3.19Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
 
25.3.19Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00