AKTUALNO

Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev


29.3.2019 08:00
Številka: 012-2/2019 (3-01)

Datum: 28. 3. 2019

 

 

Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev

 

 

Občina Vrhnika zbira predloge za člane komisije za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini Vrhnika – za 3 člane, imenovane izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev kulturnih dejavnosti v občini (strokovna javnost). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti istočasno tudi predlagatelji na javnem razpisu ali njihovi predstavniki (predsedniki, podpredsedniki).

 

Komisija sicer vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti in enega predstavnika občinske uprave. Upravno administrativne in tehnične naloge za komisijo izvaja za področje kulture pristojen delavec Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.

 

Izvajalci kulturnih dejavnosti v občini ste vabljeni k posredovanju predlogov za predstavnike strokovne javnosti v navedeni komisiji. V predlogu naj bodo ime, priimek, naslov in drugi kontaktni podatki (telefon, e-pošta) kandidata ter navedba predlagatelja.

 

Komisijo se imenuje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika. Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat članov Občinskega sveta. Člane komisije s sklepom imenuje župan.

 

Izvajalce programov prosimo, da posredujejo predloge na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, do 18. aprila 2019.

 

 

 

                                                                                                   Župan Občine Vrhnika

                                                                                                         Daniel Cukjati
KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00