AKTUALNO

Občina Vrhnika objavlja prosto delovno mesto SVETOVALEC za gradbene zadeve in investicije (m/ž)


17.5.2019 08:00Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
  • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer: gradbena, vodarstvo in komunalni inženiring,
  • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
  • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
  • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto SVETOVALEC za gradbene zadeve in investicije«, na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Vrhnika in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gordana.tekavcic@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Celotni natečaj je objavljen v:
- Razpisi, natečaji, naročila in namere
--- Natečaji

oz. na tej povezavi.KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
25.6.19Prepovedano kurjenje: razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja!
 
21.6.19Obvestilo o končanem javnem natečaju
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
15.5.19Video posnetek občinskega praznika Slavnostna akademije 2019 z dne, 10. 5. 2019
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00