AKTUALNO

Občina Vrhnika objavlja prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE (m/ž)


17.5.2019 08:00Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
  • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer: pravna, upravna, organizacija,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
  • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
  • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC – VODJA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE«, na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Vrhnika in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gordana.tekavcic@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Natečaj je objavljen v:
- Razpisi, natečaji, naročila in namere
--- Natečaji

oz. na tej povezavi.KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
18.9.1924. 9. 2019, vabljeni na srečanje z novinarji ob podelitvi Projektu Ljubljanica, Unesco znaka
 
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
11.9.19Odločba Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s Kemisom
 
11.9.19Vabimo vas k sodelovanju v akciji zbiranja nevarnih odpadkov
 
5.9.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
avgust
26.8.19Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN prenove mestnega jedra Vrhnika
 
23.8.19Razpis za prosto delovno mesto direktorja JP Komunalnega podjetja Vrhnika
 
9.8.19Kemis objekte po požaru gradil brez ustreznih gradbenih dovoljenj
 
5.8.19Prometna zapora na relaciji Podlipa - Smrečje
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00