AKTUALNO

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN prenove mestnega jedra Vrhnika


26.8.2019 13:00

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN prenove mestnega jedra Vrhnika bo potekala v času od 2. 9. do vključno 1. 10. 2019. Javna obravnava pa bo v sredo, 11. 9. 2019, ob 17. uri v prostorih KS Vrhnika – Center oz. Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika
V nadaljevanju si lahko preberete celotno obvestilo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na podlagi 119. in 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) župan Občine Vrhnika javno naznanja

 

 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

 

dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike

(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

 

 

1. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

 

Predmet Sprememb in dopolnitev OPPN je širitev plinske postaje MRP Jelovškova z odorirno postajo in postavitev senčnice v Parku pri Mlečni.

 

2. JAVNA RAZGRNITEV

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v času od 2. 9. do vključno 1. 10. 2019.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN bo v tem času na vpogled:

·         v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika,

·         v prostorih KS Vrhnika - Center in Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika,

·         na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si, zavihek: Prostorski akti v pripravi.

 

3. JAVNA OBRAVNAVA

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v sredo, 11. 9. 2019, ob 17. uri v prostorih KS Vrhnika – Center oz. Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

 

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI

 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v Knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.


Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati


KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
18.9.1924. 9. 2019, vabljeni na srečanje z novinarji ob podelitvi Projektu Ljubljanica, Unesco znaka
 
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
11.9.19Odločba Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s Kemisom
 
11.9.19Vabimo vas k sodelovanju v akciji zbiranja nevarnih odpadkov
 
5.9.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
avgust
26.8.19Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN prenove mestnega jedra Vrhnika
 
23.8.19Razpis za prosto delovno mesto direktorja JP Komunalnega podjetja Vrhnika
 
9.8.19Kemis objekte po požaru gradil brez ustreznih gradbenih dovoljenj
 
5.8.19Prometna zapora na relaciji Podlipa - Smrečje
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00