AKTUALNO

Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin


24.9.2019 08:00Geodetska uprava republike Slovenije, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, javno razgrinja predlog modelov vrednotenja nepremičnin

 

 

Množično vrednotenje nepremičnin po novem sistemu, ki ga pripravlja Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), je v zaključni fazi.

 

Javna predstavitev in razgrnitev

Novi predlog modelov vrednotenja nepremičnin s poskusnim izračunom vrednosti nepremičnin bo javno objavljen od 1. do 31. oktobra 2019. Lastniki bodo lahko v tem obdobju preko portala množičnega vrednotenja nepremičnin (na spletnem naslovu http://www.mvn.e-prostor.gov.si/) preverili, kakšna je vrednost njihove nepremičnine na dan 27. junij 2019 ter oddali pripombe in predloge na modele. Ogled predloga modelov vrednotenja nepremičnin bo možen tudi na občini, kamor spada posamična nepremičnina.

 

V ta namen Občina Vrhnika z javnim naznanilom seznanja javnost, da bo javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin potekala od 1. do 31. oktobra 2019 v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, na Cankarjevem trgu 11, Vrhnika (1. nadstropje) in sicer vsak:

-       ponedeljek: od 10.00 do 13.00 ure,

-       sredo: od 14.00 do 17.00 ure,

-       petek: od 10.00 do 12.00 ure.

 

Ob tem lastnike nepremičnin obveščamo, da bo javno predstavitev modelov vrednotenja nepremičnin (razlage in pojasnila) za območje Geodetske uprave Ljubljana, kamor spada tudi Občina Vrhnika, izvedla Geodetska uprava Republike Slovenije:

-       v četrtek, 17. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure v prostorih občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija in

-       v petek, 18. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

 

Končne vrednosti bodo znana do konca marca 2020

V času javne razgrnitve imajo lastniki nepremičnin možnost dajanja konkretnih in obrazloženih pripomb na predloge modelov vrednotenja na pripravljenih obrazcih.

 

Pripombe na vrednostne cone in ravni se posredujejo na Občino Vrhnika, ki se bo opredelila do pripomb in stališča posredovala na GURS. Vse ostale pripombe se pošlje na GURS, ki jih bo obravnaval ter pripravil končni predlog modelov vrednotenja. S sprejemom uredbe o modelih vrednotenja, predvidoma do konca marca 2020, bodo ti postali dokončni.

 

Po novem določitev vrednosti vsaki dve leti

Pripravo novih modelov vrednotenja od GURS zahtevata novelirana zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in o evidentiranju nepremičnin, ki zahtevata tudi, da se modeli vrednotenja preverijo vsaki dve leti.

 

Vse informacije v zvezi s projektom množičnega vrednotenja nepremičnin bodo od oktobra javno dostopne na portalu: www.mvn.e-prostor.gov.si/. Za informacije in pomoč se bo možno obrniti na elektronski naslov vrednotenje@gov.si, na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali na brezplačno telefonsko številko.

Javno naznanilo - Predloga modelov vrednotenja nepremičnin na območju občine Vrhnika


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00