AKTUALNO

Občina Vrhnika objavlja prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA PROSTOR (m/ž)


28.11.2019 11:00Na podlagi sedmega odstavka 57. člena, 58. in 59. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Vrhnika št. 100-5/2009(2-02) z dne 30.01.2009 (s spremembami in dopolnitvami) župan Občine Vrhnika objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta


»VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA PROSTOR (m/ž)«

(šifra delovnega mesta: C027010)

za nedoločen časKandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-         najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),

-         najmanj 5 let delovnih izkušenj,

-         opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),

-         opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),

-         osnovna raven znanja angleškega jezika,

-         znanje uradnega jezika,

-         državljanstvo Republike Slovenije,

-         ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-         zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja investicij in pridobivanja evropskih kohezijskih sredstev.Več o razpisu na povezavi: http://www.vrhnika.si/get.php?id=18792


KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00