AKTUALNO

Video posnetek 8. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika


17.12.2019 08:00Video posnetek 8. seje, ki je bila v četrtek, 12. december 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1

D N E V N I M   R E D O M :

 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7. 11. 2019
 2. Predlog odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2020 - obravnava in sprejem
 3. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MIRED«
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
 6. Predlog Tehničnih popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
 7. Upravljanje Doživljajskega razstavišča Ljubljanica – podaljšanje sporazuma o partnerstvu
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
 9. Menjava članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika
 10. Poročilo o glasovanju s 1. dopisne seje OS OV
 11. Program dela OS OV za leto 2020
 12. Mnenje k imenovanju Pomočnika direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, na enoti Vrhnika
 13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta (Razpis KPV, info ZD Vrhnika)

KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
16.1.20Obvezno prekuhavanje vode na Zaplani
 
15.1.2030.1.2020 - 3. rok za oddajo vlog na javni poziv LAS Barje
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
17.12.19Video posnetek 8. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
november
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00