AKTUALNO

Video posnetek 8. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika


17.12.2019 08:00Video posnetek 8. seje, ki je bila v četrtek, 12. december 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1

D N E V N I M   R E D O M :

 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7. 11. 2019
 2. Predlog odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2020 - obravnava in sprejem
 3. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MIRED«
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
 6. Predlog Tehničnih popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
 7. Upravljanje Doživljajskega razstavišča Ljubljanica – podaljšanje sporazuma o partnerstvu
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
 9. Menjava članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika
 10. Poročilo o glasovanju s 1. dopisne seje OS OV
 11. Program dela OS OV za leto 2020
 12. Mnenje k imenovanju Pomočnika direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, na enoti Vrhnika
 13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta (Razpis KPV, info ZD Vrhnika)

KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
30.3.20Koronavirus: Delitev mask CZ pred trgovinami
 
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00