AKTUALNO

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika


30.12.2019 14:00



Številka: 3500-1/2019 (5-08)

Datum:   17. 5. 2019

 

 

ZBIRANJE POBUD ZA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

 

 

Občina Vrhnika obvešča vso zainteresirano javnost, da z dnem 1. 6. 2019 in do nadalnjega zbira pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (OPN). To so pobude za:

-       spremembo namenske rabe prostora,

-       spremembo prostorskih izvedbenih pogojev in

-       druge spremembe OPN.

 

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) občina pri pripravi izhodišč za pripravo SD OPN zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb.

 

Na podlagi 109. člena ZUreP-2 in Odloka o taksi za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 471/19) se ob podaji pobude za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora plača taksa v višini 50,00 eur.

 

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

 

Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

 

Pobude se poda na obrazcih:

-       Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba namenske rabe prostora,

-       Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba prostorskih izvedbenih pogojev in druge spremembe.

 

Obrazci so dostopni:

-       na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod rubriko Vloge in obrazci,

-       v sprejemni pisarni Občine Vrhnika in UE Vrhnika (Tržaška cesta 1, Vrhnika).

 

Občina bo pobude pregledala, analizirala in do njih zavzela stališča o izpolnjevanju pogojev za upoštevanje pri pripravi izhodišč sprememb in dopolnitev OPN. Vlagateljem pobud bo Občina izdala pisno opredelitev glede njihove pobude po končanem zbiranju pobud in zavzetju stališč do pobud.

 

 

ŽUPAN

 

Daniel Cukjati, l.r.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
oktober
24.10.20Koronavirus: organizirano bo varstvo otrok v vrtcih, a le za nujne primere
 
23.10.20Koronavirus: Prepoved uporabe javnih otroških igrišč
 
23.10.20Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v nadzornem odboru občine vrhnika
 
22.10.20Koronavirus: Uporabne povezave za občane, organizatorje in delodajalce
 
12.10.20OBVEZNO NAROČANJE STRANK ZA UPRAVNO ENOTO IN OBČINO VRHNIKA
 
12.10.20Javno naznanilo o razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora ZA_3650
 
9.10.20OBVESTILO CZ VRHNIKA
 
7.10.20JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo zemljišč v najem
 
2.10.20Oktober - mesec požarne varnosti
 
september
20.9.20Ekološki otoki samo za zbiranje steklene, papirnate in plastične oz. kovinske embalaže
 
avgust
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00