AKTUALNO

PREDLAGANJE ČLANOV V SVET JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNE IZPOSTAVE VRHNIKA


13.2.2020 14:00Članom sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) območne izpostave Vrhnika bo 8.3.2020 potekel mandat. Glede na to, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja začela s kandidacijskim postopkom za imenovanje novih članov sveta JSKD Vrhnika.

Akt o ustanovitvi JSKD v 27. členu določa, da člane sveta imenujejo lokalne skupnosti z območja izpostave sklada na predlog kulturnih društev, zvezah kulturnih društev ter posameznikov s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v lokalni skupnosti.

Svet JSKD območne izpostave Vrhnika sestavlja 5 članov, od katerih ima Občina Vrhnika 3 člane, Občina Borovnica in Občina Log - Dragomer pa vsaka po 1 člana.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Glede na pristojnost Komisije, da vodi postopke imenovanja, vam v prilogi pošiljamo obrazec za predlaganje kandidatov za člane sveta JSKD Vrhnika. Predlog za imenovanje kandidata mora vsebovati podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja, kratek opis delovanja na področju kulture in podpis odgovorne osebe.

V skladu z zgoraj navedenim vas prosimo, da vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - kandidat za člana JSKD Vrhnika«. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 23.2.2020 do 1O. ure.

Povezava do dokumenta


KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
30.3.20Koronavirus: Delitev mask CZ pred trgovinami
 
29.3.20Koronavirus: Prepoved gibanja izven občine
 
29.3.20Koronavirus: Obvezno razkuževanje opreme v skupnih ali večstanovanjskih stavbah
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00