AKTUALNO

Koronavirus: Dosledno spoštujte preventivne ukrepe pri vstopu v Zdravstveni dom Vrhnika


13.10.2020 13:00

 
Spoštovani obiskovalci Zdravstvenega doma Vrhnika!

Zaradi poslabšanja situacije, povezane s koronavirusom Covid-19, veljajo v Zdravstvenem domu Vrhnika nekateri ukrepi, s katerimi želimo poskrbeti za čim večjo varnost obiskovalcev in zaposlenih. Žal imamo v ZD že prvi primer okužbe med zaposlenimi, zato je spoštovanje ukrepov resnično nujno.

V ZD lahko vstopajo pacienti, ki so naročeni, imajo nujna stanja in uporabniki laboratorija. Naročite se lahko preko e-pošte ali telefona. Vstopate lahko največ 15 minut pred naročenim terminom, da ne bo preveč oseb v prostorih ZD.

Če zbolite z nahodom, prehladnimi znaki, vročino, kašljem, drisko, izgubite vonj ali okus, se pred prihodom v zdravstveni dom posvetujte z ambulanto izbranega zdravnika po telefonu. Izjema so edinole nujna stanja, kjer je ogroženo življenje. Tudi v tem primeru je najbolje, če nas lahko o težavi najprej obvestite po telefonu, da lahko uredimo primeren prostor in opremo za pregled.

Vstop v zdravstveni dom poteka preko triažne točke na enem mestu (vhod pri urgentni ambulanti). Prosimo vas, da ob vstopu izpolnite vprašalnik o zdravstvenem stanju (o simptomih, povezanih z boleznijo Covid-19). Dobrodošlo je, da si vprašalnik doma natisnete iz naše internetne strani in ga izpolnite pred prihodom v zdravstveni dom (isti dan).
Če boste na katero od vprašanj odgovorili z »da«, se bo receptorka posvetovala z zdravnikom glede tega, kje in kako vas bomo pregledali.

Če prihajate v laboratorij, se predvsem zjutraj ob odprtju zdravstvenega doma lahko pojavi večja gneča. Po možnosti pridite v laboratorij po osmi uri in se boste izognili največji gneči.
Pred vstopom in izpolnjevanjem vprašalnika je obvezno razkuževanje rok. Prav tako je v prostorih Zdravstvenega doma obvezno nositi masko, ki pokriva usta IN NOS. Obvezno je tudi vzdrževanje varne razdalje vsaj 1,5m. Prosimo, da sledite navodilom, ki so na kratko predstavljena spodaj.


NAVODILA ZA RAVNANJE V ZDRAVSTVENEM DOMU

Zaradi povečevanja nevarnosti okužb moramo vsi prilagoditi naše obnašanje.
Prosimo, da ob vstopu upoštevate naslednje korake:
- Pravilno si namestite zaščitno masko – čez nos in usta
- Razkužite roke
- Izpolnite vprašalnik in ga izročite receptorju (tudi spremljevalci)
- Razkužite roke
- Izmerite vašo telesno temperaturo
- Ves čas zadrževanja v ZD držite medosebno razdaljo vsaj 1,5 m

UPORABNIKI LABORATORIJA pa še:
- Do 9.00 ure vzemite zaporedno številko iz vrstomata pri recepciji
- Vaša sedišča in stojišča smo označili z zelenimi pikami
- Prosimo, da sedite ali stojite samo na prostorih označenih z zeleno piko
- Ko se sprosti pika pred vami, stopite naprej, vse do laboratorija

Tako ne bo daljših vrst pred ZD. Ob skupnem spoštovanju pravil in medosebnem spoštovanju bo boljša dostopnost zdravstvenih storitev in zmanjšano tveganje okužb.
Upamo, da bomo s skupnimi močmi uspešno in brez škode za zdravje prebrodili trenutne razmere tudi ob slabšanju epidemiološke situacije.

Želimo vam veliko zdravja.
Zdravstveni dom Vrhnika


KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 
25.11.20Odločba o ureditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine v občini Vrhnika
 
23.11.20Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
 
16.11.20KORONAVIRUS: Časovno neomejeno parkiranje na modrih conah
 
6.11.20Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem - Tržaška cesta 23, Vrhnika
 
6.11.20Poziv - topli obrok za učence in dijake, ki se šolajo na daljavo
 
oktober
30.10.20Javno naznanilo za javno predstavitev predloga: Občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
 
12.10.20OBVEZNO NAROČANJE STRANK ZA UPRAVNO ENOTO IN OBČINO VRHNIKA
 
avgust
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00