AKTUALNO

Javno naznanilo za javno predstavitev predloga: Občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh


30.10.2020 10:00

 
Številka: 846-1/2020-52 (6-05)
Datum: 30. 10. 2020

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Vrhnika objavlja:

JAVNO NAZNANILO ZA JAVNO PREDSTAVITEV predloga:

• Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh št. 842-1/2020-47 (6-05), verzija 1.0.


Javna predstavitev načrta se izvede z objavo na spletni strani Občine Vrhnika: www.vrhnika.si, od 30. oktobra do 30. novembra 2020.

Pripombe in predlogi na načrt se podajo v pisni obliki na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali se jih posreduje na naslov Občina Vrhnika, Civilna zaščita, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na e-naslov: cz.obcina@vrhnika.si.

Načrt se po elektronski pošti pošlje v usklajevanje izvajalcem načrta.

Občina Vrhnika

Priloge:
 
 

KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 
25.11.20Odločba o ureditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine v občini Vrhnika
 
23.11.20Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
 
16.11.20KORONAVIRUS: Časovno neomejeno parkiranje na modrih conah
 
6.11.20Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem - Tržaška cesta 23, Vrhnika
 
6.11.20Poziv - topli obrok za učence in dijake, ki se šolajo na daljavo
 
oktober
30.10.20Javno naznanilo za javno predstavitev predloga: Občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
 
12.10.20OBVEZNO NAROČANJE STRANK ZA UPRAVNO ENOTO IN OBČINO VRHNIKA
 
avgust
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00