AKTUALNO

Poziv - topli obrok za učence in dijake, ki se šolajo na daljavo


6.11.2020 11:00

 
Učence in dijake s prebivališčem v občini Vrhnika pozivamo k prijavi na brezplačni topli obrok v času šolanja na daljavo. V skladu z navodili ministrstva brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, ki imajo subvencionirano kosilo oz. pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Prijava velja za vse dni v tednu, prijava le za posamezne dneve ni možna. Prijave (šola, ime in priimek otroka, razred in oddelek, čas pričetka, ko želite imeti zagotovljen obrok) prosim pošljite najkasneje do petka, 6. 11. 2020, do 18.00 na e-naslov vodje prehrane, in sicer za Cankarjevo šolo tinapb@11sola.si, za Slomškovo šolo prehrana.ams@gmail.com, dijaki pa se prijavite na svoji šoli.

Topli obrok na območju Občine Vrhnika bo v tednu od 10. 11. do 13. 11. 2020 pripravljala kuhinja OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Prevzem obroka bo za šolo, predvidoma med 12:00 in 12:30. Ustrezno posodo za prevzem obroka morate vsakodnevno zagotoviti sami (do 10.00 morate čisto in podpisano posodo dostaviti na določeno mesto zadaj pri kuhinji šole).
Dostava toplega obroka do učencev predvidoma ne bo organizirana.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
22.6.21REZULTATI RAZVOJNE ANKETE VRHNIKA 2030
 
21.6.21Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
3.6.21Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v Nadzornem odboru Občine Vrhnika
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
januar
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00