AKTUALNO

Javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika


5.5.2009 16:00

V času javne obravnave lahko k osnutku odloka dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.

Občina Vrhnika
Župan

Številka: 355-4/2008 (6-05)
Datum: 17.4. 2009


ZADEVA: Javna obravnava

Javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika bo do 17.5.2009.

Osnutek odloka je objavljen na naši strani pod:

Informacije javnega značaja
- Katalog predlaganih občinskih predpisov
- Dokumenti v javni obravnavi

V času javne obravnave lahko k osnutku odloka dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe se lahko podajo pisno, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na Občini Vrhnika, Cankarjev trg 11, Vrhnika v času uradnih ur ali se posredujejo na elektronski naslov komunalne.obcina@vrhnika.si

Pripravila:
Marija Ana Jakše
svetovalka za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00