Občinski svet

Sestava občinskega sveta

Edin BEHRIĆ
 Povezujemo Vrhniko
Anja SLUGA
 Povezujemo Vrhniko
Barbara KOVAČIČ
 Povezujemo Vrhniko
Andrej KOS
 Povezujemo Vrhniko
Nataša GROM
Povezujemo Vrhniko
Borut FEFER
 Povezujemo Vrhniko
Janko SKODLAR
 Povezujemo Vrhniko
Ema GORIČAN
 Povezujemo Vrhniko
Mirko ANTOLOVIĆ
SDS
Andrej PODBREGAR
SDS
Daniel CUKJATI
SDS
Nataša FRANK
SDS
mag. Miroslav RIBIČ
SMC
Boštjan ERČULJ
SMC
Valerija Mojca FRANK
SMC
Sebastian KOVAČIČ
Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Vinko KERŠMANC

Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Alojz KOS
SD
Janez KIKELJ
SD
Vid DRAŠČEK
DeSUS
Leon Marjan MOŽINA
DeSUS
mag. Viktor SLADIČ
Lista za razvoj vrhniškega podeželja
Pavel OBLAK
SLS 
Anže SLABE
Solidarnost, za pravično družbo

Seje občinskega sveta


Gradiva za seje (104)
Magnetogrami (9)
Sklici sej (33)
Zapisniki sej (34)
Mandat 2010 - 2014 (166)
Mandat 2006 - 2010 (217)
Arhiv (122)

Delovna telesa občinskega sveta


komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (0)
komisija za osnovno zdravstvo (0)
komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj (0)
odbor za družbene dejavnosti (0)
odbor za ekologijo in infrastrukturo (0)
odbor za gospodarstvo, finance in proračun (2)
odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine (0)
statutarna pravna komisija (0)
varnostni sosvet v Občini Vrhnika (0)

Ostala delovna telesa

LAS za preprečevanje zasvojenosti v Občini Vrhnika (0)
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (17)

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00