Lokalne volitve 2014

Rezultati glasovanja na volitvah za župana, Občinski svet Občine Vrhnika in svete krajevnih skupnosti, dne 5. oktobra 2014


POVEZAVA NA SPLETNO STRAN LOKALNE VOLITVE 2014 - KANDIDATI ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN LOKALNE VOLITVE 2014 - KANDIDATI ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN LOKALNE VOLITVE 2014 - UDELEŽBA

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN LOKALNE VOLITVE 2014 - REZULTATI VOLITEV ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN LOKALNE VOLITVE 2014 - REZULTATI VOLITEV ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

RAZGLASI - Seznami za volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti

Obvestilo volivcem - predčasno glasovanje, glasovanje po pošti, glasovanje na domu, zaupniki

Obrazec za glasovanje na domu

Obrazec za glasovanje po pošti

Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

Sklep o določitvi volišč

Sklep o številu potrebnih podpor volivcev za neodvisne kandidature

Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta Občine vrhnika

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, izobešabnja transparentov ter najemanja stojnic

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Obrazec Podpora kandidaturi za župana

Obrazec Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Instruktivni obrazec LV-5 - Soglasje kandidata za župana

Instruktivni obrazec LV-8 - Soglasje kandidata za občinskega svetnika

Instruktivni obrazec KS-1 A - Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

Instruktivni obrazec KS3 - Soglasje kandidata za člana krajevne skupnosti

Instruktivni obrazec LV7 - Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Instruktivni obrazec LV4 - Kandidatura za župana

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

Instruktivni obrazec LV11 - Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov

Instruktivni obrazec LV12 - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov OS ali sveta KS

Instruktivni obrazec LV-6 - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

Obvestilo o vložitvi kandidatur oziroma list kandidatov za člane občinskih svetov, kandidature za člane svetov krajevnih skupnosti ter kandidature za župana Občine Vrhnika

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00