Civilna zaščita

Civilna zaščita

Obvestila v zvezi s požarom v KEMISU dne 15. 5. 2017Datum: 26. 5. 2017 ob 14:30

 

ZADEVA: Obvestilo za občane – Poročilo o meritvah živega srebra v zraku na Vrhniki po požaru v Kemisu

 

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) nam je danes (26. 5. 2017) posredoval poročilo o meritvah plinastega elementarnega živega srebra v zraku na Vrhniki po požaru v Kemisu.

Poročilo


Občina Vrhnika


Datum: 26. 5. 2017 ob 11:00

 

ZADEVA: Obvestilo za občane

Rezultate izvedenih meritev in priporočila prebivalcem občine Vrhnika v zvezi s požarom Kemis lahko spremljate na spletnih straneh ARSO, NIJZ in UVHVVR dostopno na povezavah:

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14978%5C%5C

http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_medije/

  

Občina Vrhnika
Datum: 26. 5. 2017 ob 9:00


Kemis d.o.o. je 25. 5. 2017 ob 16:32 poslal naslednje sporočilo:

Spoštovani,
na naši spletni strani smo objavili podatke o stanju zalog na dan dogodka, 15. 5. 2017. Podatke najdete tukaj: http://www.kemis.si/news/podatki-o-zalogah-odpadkov-na-dan-15-5-2017
Ob tem vas naprošamo, da ste pri navajanju podatkov pozorni. Gre za podatke o odpadkih, ki so bili skladiščeni v objektu na dan dogodka, 15. 5. 2017. Ti podatki ne pomenijo, da so odpadki, zajeti v tabeli, tudi zgoreli. Nekatere od teh je ogenj le oplazil. Objavljamo jih z namenom, da zainteresirane seznanimo tudi s tem, katerih odpadkov ogenj ni zajel.
Tudi vnaprej vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer objavljamo aktualne novice v zvezi z dogodkom. O pomembnejših informacijah pa vas seveda obvestimo neposredno.
Lep pozdrav,
Irena Vadjunec
KEMIS d.o.o.
 


Datum: 25. 5. 2017 ob 15:25

 

ZADEVA: Obvestilo za občane – Podatki ARSA o preliminarnih rezultatih analiz vod Tojnice in Ljubljanice vzorčenih 22. 5. 2017

Danes 25. 5. 2017 je agencija ARSO predstavila rezultate analiz vod Tojnice in Ljubljanice vzorčenih dne 22. 5. 2017. Rezultati so dostopni na njihovi spletni strani:
 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14995
 

Štab CZ Vrhnika bo še naprej nudil pomoč pri nadaljnjih aktivnosti strokovnih služb in vas o rezultatih sproti obveščal.

 

Občina Vrhnika

 

Datum: 25. 5. 2017 14:15

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča
, da je na podlagi rezultatov odvzetih vzorcev na kontrolnih točkah vodovoda, voda iz javnega vodovoda pitna.
Datum: 25. 5. 2017


Vabilo

Spoštovane občanke in občani občine Vrhnika,
vabim vas na srečanje s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
Agencije RS za okolje ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo ter varstvo
rastlin, kjer bodo predstavljene analize vzorcev, odvzetih po požaru v podjetju
Kemis ter podana zdravstvena priporočila in izsledki inšpekcijskih služb.
Srečanje bo v

PETEK, 26. 5. 2017 ob 16. uri
v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Vabim Vas v upanju, da dobimo odgovore na vprašanja, ki si jih že dalj časa vsi skupaj
zastavljamo.

Župan
Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad.

Kot poročevalci bodo sodelovali:
- Viviana Golja, NIJZ
- Joško Knez, ARSO
- Janja Turšič, ARSO
- dr. Jernej Drofenik, UVHWR
- predstavnik IRSOPDatum: 24. 5. 2017 ob 18:20


ZADEVA: Obvestilo za občane – Podatki ARSA o monitoringu tal in čiščenju Tojnice po požaru v podjetju Kemis

 

Danes 24. 5. 2017 ob 13. uri je agencija ARSO predstavila prve rezultate analiz zemljine odvzete prvi dan po požaru (16.5.2017) na različnih lokacijah v neposredni bližini podjetja in okolici Vrhnike, kamor se je širil dimni oblak. Rezultati so dostopni na njihovi spletni strani:
 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14992
 

Svoje stališče glede preventivnih ukrepov je podal tudi NIJZ. Informacija so dostopne na povezavi:

http://www.nijz.si/sl/rezultati-analize-tal-po-pozaru-pri-vrhniki-in-priporocila-prebivalcem

http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

 

Opis aktivnosti UVHVVR je dostopen na povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6088/

 

Štab CZ Vrhnika bo še naprej nudil pomoč pri nadaljnjih aktivnosti strokovnih služb in vas o rezultatih sproti obveščal.

 

Občina VrhnikaDatum: 24. 5. 2017 ob 13:50

Podatki o monitoringu tal ter čiščenju Tojnice in zdravstvena priporočila po požaru na Vrhniki

Na Agenciji za okolje je danes potekala predstavitev prvih analiz vzorcev tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis, predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode ter zdravstvenih priporočil za prebivalece Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Več o tem lahko preberete na spletni strani Agenciji RS za okolje oz. na tej povezaviDatum: 24. 5. 2017 ob 13:50

Župana, predstavnike štaba CZ, gasilce in reševalce, ki so pomagali pri gašenju požara na Vrhniki bo v petek, 26. 5. 2017, ob 13. uri, v veliki dvorani Predsedniške palače gostil predsednik RS Borut Pahor.Datum: 24. 5. 2017 ob 13:00

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča: 

Zaradi posledic požara v podjetju Kemis na Vrhniki, obveščamo občane občine Vrhnika, da biološke odpadke, ki jih nameravate zavreči, predate v zelen zabojnik ali pa jih pripeljete v Zbirni center na Vrhniko, v kolikor jih kompostirate. Zbrane biološke odpadke bomo ločeno predali predelovalcu, s katerimi bo ustrezno ravnal v skladu z nadaljnjimi navodili.Datum: 24. 5. 2017 ob 11:50

Predstavitev prvih podatkov o analizah tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis


V sredo, 24. 5. 2017, bo ob 13.00, na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b Ljubljana, v sejni sobi laboratorijskega prizidka predstavitev prvih analiz vzorcev tal na štirih lokacijah (od skupno enajstih), odvzetih po požaru v podjetju Kemis ter predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode

Več o tem lahko preberete na spletni strani Agenciji RS za okolje oz. na tej povezavi
Datum: 24. 5. 2017 ob 11:00

ZADEVA:  Obvestilo za občane - Vzorčenje zemljine in poljščin dne 23. 5. 2017
Enota ELME je dne 23. 5. 2017 ob prisotnosti člana štaba CZ vzorčila zemljino, poljščine ter rastlinje na naslednjih lokacijah:
-    njive v neposredni bližini Kemisa,
-    vrtovi pod Hruševico na Vrtnariji,
-    njive ob OŠ AMS,
-    njive na Betajnovi - parkirišče pri Štirni,
-    pri Župnijskem vrtcu Vrhnika,
-    njive pri nogometnem igrišču ob Tankovski cesti na Stari Vrhniki,
-    njive pri odcepu za Podlipo (Vrhnika – Horjul).

Vse informacije v zvezi z vzorčenjem lahko spremljate tudi na povezavi:
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/
Strokovne službe bodo predvidoma danes ob 13. uri na tiskovni konferenci predstavile rezultate analiz odvzetih vzorcev zemljine, zraka in vode na dan 16. 5. 2017. Ostali rezultati bodo znani v prihodnjih dneh. O novostih vas bomo sproti obveščali.

Informacije so dostopne tudi na naslednjih povezavah:
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6085/0/
http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

Občina Vrhnika24.5.2017 7:00

spletna stran kemis

Zaradi boljše informiranosti občanov objavljamo povezavo do spletne strani Kemisa

- spletna stran kemis23.5.2017 13:00

RS UVHVVR Poročilo o aktivnostih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.vrhnika.si/datoteke/17147uvhvvr_Stran_1.jpg
http://www.vrhnika.si/datoteke/17148uvhvvr_Stran_2.jpg
http://www.vrhnika.si/datoteke/17146uvhvvr_Stran_3.jpg23.5.2017 12:00

Informacija in obrazložitev občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za Kemis, d.o.o. na Vrhniki.

http://www.vrhnika.si/datoteke/17144kemisopn_Stran_17144kemisopn_Stran_1.jpg
http://www.vrhnika.si/datoteke/17145kemisopn_Stran_27145kemisopn_Stran_2.jpg23.5.2017 08:00

Obvestilo Občinske uprave Občine Vrhnika o sodelovanju v medijih (Studio ob 17.00, Tarča) ter datum izredne seje na tematiko požara v Kemisu

Obveščamo:
 1. da bosta Župan občine Vrhnika in član Štaba civilne zaščite za področje kemije dr. Peter Rodič danes, 23. 5. 2017 ob 17.00 sodelovala v oddaji Studio ob 17.00 na Radiu SLO. Kot gostje bodo povabljeni tudi predstavniki ARSO in NIJZ, ki boodo podali bistvene informacije o vplivih požara v Kemisu na okolje in zdravlje ljudi. Vabljeni k poslušanju.

2. da bo Župan Občine Vrhnika skupaj s predstavniki ARSO, NIJZ, direktorjem in lastniki Kemisa, d.o.o. sodeloval in odgovarjal na vprašanja v oddaji Tarča na  TV SLO, ki bo v četrtek, 25. 5. 2017 ob 20.00 uri.  Verjamemo, da bomo dobili ustrezne informacije. Vabljeni k ogledu.

3. da bo izredna seja OS OV, na kateri se bo obravnavala tematika požara v Kemisu in vpliva na okolje in zdravje ljudi v torek, 30. 5. 2017 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

Občinska uprava.
Datum: 23. 5. 2017 ob 7:00

Občina Vrhnika je na ARSO posredovala dopis z zahtevo po takojšnjem posredovanju podatkov meritev in vplivov naravne katastrofe na zdravje ljudi

Občina Vrhnika je na ARSO posredovala dopis z zahtevo po takojšnji pridobitvi in posredovanju podatkov meritev in vplivov naravne katastrofe na zdravje ljudi ter sodelovanje na izredni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika. Dopis je priložen

http://www.vrhnika.si/datoteke/17143doparso.jpg


Datum: 22. 5. 2017 ob 19:40

ZADEVA:  Obvestilo za občane

Štab CZ Vrhnika se je dne 22. 5. 2017 ob 17. uri sestal na izredni seji in obravnaval trenutno javno dostopne informacije pristojnih služb. Štab bo ponovno urgiral na pristojne službe za pridobitev in objavo rezultatov analiz in na podlagi le-teh napotkov za ravnanje občanov. Štab je tudi opravil pregled današnjih aktivnosti pristojnih služb (vzorčenje zemlje, trave za krmo in vrtnin na lokacijah občine Vrhnike v smeri gibanja dimnega oblaka med požarom v podjetju Kemis).

Zadnje informacije so dostopne na spletni povezavi strokovnih služb:

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14978\\
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6085/0/
http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki


20. 5. 2017


Telefonska številka štaba Civilne zaščite Občine Vrhnika

01 755 20 99

Vsa obvestila
štaba Civilne zaščite Občine Vrhnika so objavljena na naši strani pod zavihkom "Civilna zaščita"19. 5. 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje:

Priporočila okoliškim prebivalcem po požaru pri Vrhniki


Datum: 19. 5. 2017 ob 12:30

ZADEVA:  SPOROČILO ZA OBČANE IN MEDIJE

Danes, 19. 5. 2017, ob 16.00 uri bo v prostorih gasilskega doma Sinja Gorica tiskovna konferenca v zvezi s požarom v KEMISU.

  

Štab Civilne zaščite Občine VrhnikaDatum: 18. 5. 2017 ob 10:00

ZADEVA:  Obvestilo za občane

Obveščamo občane, da lahko najdene izgorele odpadke, ki so posledica požara v podjetju Kemis, od danes, po 12. uri oddajo v posebno dodane kontejnerje na lokacijah ekoloških otokov pri bivšem podjetju Iskra Elektron na Idrijski cesti in na makadamskem parkirišču nasproti Kmetijske zadruge na Jelovškovi cesti.

Štab CZ
Občine Vrhnika


Datum: 17. 5. 2017 ob 15:00

ZADEVA:  Obvestilo za občane
Danes ob 14. uri so strokovne službe ponovno izmerile vrednosti živega srebra v zraku v neposredni bližini podjetja Kemis. 
Po pričakovanjih se je vrednost v primerjavi z včeraj že bistveno zmanjšala. 
Dodatno smo preverili tudi vrednost na drugih lokacijah in sicer v okolici šole Antona Martina Slomška in Ivana Cankarja. Vrednost na nobeni lokaciji ni povečana. 
Trenutni rezultati strokovnih služb so ponovno potrdili, da ni zaznanega večjega vpliva na okolje.

Štab CZ
Občine VrhnikaDatum: 17. 5. 2017 ob 9:00

 

ZADEVA:  Obvestilo za občane

 

Štab CZ Vrhnika še vedno redno spremlja morebiten vpliv požara v podjetju Kemis na okolje v sodelovanju s strokovnimi službami.

Trenutni rezultati meritev zraka v neposredni bližini podjetja potrjujejo, da se je koncentracija delcev PM10 v zraku ponoči že zmanjšala pod dovoljeno dnevno mejno vrednost.

Zato je štab CZ Vrhnika preklical ukrep omejitve gibanja tudi v neposredni bližini podjetja Kemisa.

Meritve zemljine, zraka in vode še vedno preventivno potekajo v okolici podjetja in tudi na drugih lokacijah v občini Vrhnike. Rezultati bodo znani predvidoma proti koncu tedna.

Vse informacije so dostopne na internetni strani Občine Vrhnike, zavihek Civilna zaščita.

Občani se za dodatne informacije lahko obrnejo na tel. št. 01 755 21 00.

Obvestilo velja do preklica.

 

Štab CZ
Občine VrhnikaDatum: 16. 5. 2017 ob 18:20

ZADEVA:  Obvestilo za občane
-       Sanacija požarišča poteka s strani gasilskih enot in podjetja Kemis d.o.o. v skladu s pričakovanji in je pod nadzorom.
-       Na kraju se izvaja požarna straža s 27 gasilci.
-       Na območju požarišča je prisotna tudi služba Sektorja kriminalistične policije, ki izvaja preiskavo o vzrokih za nastanek požara.
-       Pristojne službe (ELME, ARSO) v bližini kraja in okolici preverjajo trenutno stanje vode, zemljine in ozračja. Na podlagi prvih pridobljenih rezultatov smo se odločili o postopni ukinitvi preventivnih ukrepov.
-       Preventivni ukrepi zadrževanja v hišah, glede zapiranja oken, so preklicani. Omejitve veljajo le še za sosednja podjetja v neposredni bližini pogorišča. Evakuirani prebivalci so se lahko vrnili domov.
-       Končni rezultati o vplivih na okolje bodo znani v naslednjih dneh.

Štab CZ
Občine Vrhnika


Datum: 16. 5. 2017 ob 15:00

Danes 16.5.2017 bo ob 16.30 uri v štabni sobi v Sinji Gorici tiskovna konferenca v zvezi s požarom v KEMISU.


Datum: 16. 5. 2017 ob 13:24

 

ZADEVA:  Obvestilo za občane

Sanacija požarišča poteka po predvidevanjih in je pod nadzorom. Pristojne službe v bližini kraja in okolici preverjajo trenutno stanje vode, zemljine in ozračja. Na podlagi pridobljenih rezultatov se bomo odločili o postopni ukinitvi preventivnih ukrepov.

Na kraju se izvaja požarna straža.

Preventivni ukrepi še vedno veljajo do preklica.

 

Štab CZ

Občine VrhnikaDatum: 16. 5. 2017 ob 5:30

Štab CZ Vrhnika redno spremlja morebiten vpliv požara v podjetju Kemis na okolico.

Preventivno bodo aktivirane pristojne strokovne službe, ki bodo analizirale morebiten vpliv na okolje.

Preventivno občanom odsvetujemo dolgotrajnejše aktivnosti na prostem.

Šole in vrtci delujejo nemoteno, vendar je priporočeno, da se zunanje aktivnosti omejijo.

Voda iz vodovodnega omrežja je pitna, medtem ko je prekuhavanje priporočljivo za podtalnice/vodnjaki.

Pred uporabo uživanja vrtnin jih je potrebno preventivno oprati.      

Požarišče ostaja omejeno v območju 200 m. Daljše zadrževanje na tem področju ni dovoljeno.

Vse ažurne informacije so dostopne na internetni strani občine Vrhnike, www.vrhnika.si.

Občani se za dodatne informacije lahko obrnejo na tel. št. 01/755 2100 (Štab CZ)


Obvestilo velja do preklica.

Štab CZ Vrhnika

 


Datum: 15. 5. 2017 ob 23:00

Jutri, v torek 16. 5. 2017 ob 9:00 uri bo v sejni sobi Občine Vrhnika tiskovna konferenca v zvezi z požarom v KEMISU


Datum: 15. 5. 2017 ob 22:25

 

ZADEVA:  SPOROČILO ZA OBČANE

Štab Civilne zaščite Občine Vrhnika obvešča, da je zaradi požara podjetja Kemis – Tojnice,  Sinja Gorica, zaradi preventive gibanje omejeno. Prebivalci naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Za enkrat ni večje nevarnosti za zastrupitev, voda je pitna, pritisk pa je zmanjšan zaradi večje porabe vode .


                                                                                                           Poveljnik Civilne zaščite

                                                                                                                  Viktor Razdrh
Opremljanje občine Vrhnika z Avtomatskimi eksternimi defibrilatorji (AED) (29. 3. 2017)


Obvestilo v zvezi s ptičjo gripo (6. 1. 2017)

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu - verzija 3

Predlog Občinskega načrta Civilne zaščite in reševanja ob potresu - verzija 3.0

Vaše pripombe in predloge na predlog načrta lahko pošljite na elektronski naslov: cz.obcina@vrhnika.si

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00