Potrjene kandidature

Kazalo: na vrh
  1. Seznam potrjenih kandidatur za volitve župana
  2. Seznam potrjenih kandidatur za volitve občinskega sveta
  3. Seznam potrjenih kandidatur za volitve svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti

 

Seznam potrjenih kandidatur za volitve župana


Datum vložitve kandidature: 5. 10. 2018
Kandidat: PETER GABROVŠEK
Predlagatelj kandidature: Peter Gabrovšek in skupina volivcev

Datum vložitve kandidature: 11. 10. 2018
Kandidat: VIKTOR SLADIČ
Predlagatelj kandidature: Grega Kukec in skupina volivcev

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
Kandidat: DANIEL CUKJATI
Predlagatelj kandidature: Daniel Cukjati in skupina volivcev

Na vrh


Seznam potrjenih kandidatur za volitve občinskega sveta


volilna enota 1


Datum vložitve kandidature: 11. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Grega Kukec in skupina volivcev, LISTA ZA RAZVOJ VRHNIKE IN PODEŽELJA
Kandidati: Grega Kukec, Bernarda Kropf, Simon Hlebec, Renata Struna, Jure Matevž Hodnik, Miša Stržinar, Branko Garafolj, Vladimira Rančov, Anže Grampovčan, Marija Vodeb, Gabrijel Mihevc, Vasilija Maček,

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati:  Alojz Kos, Slavka Štirn, Gvido Mravljak, Mojca Štraus Zulu, Vid Margon, Saša Huber, Boris Bizjan, Vida Stržinar, Boris Matej Krašovec

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Stojan Jakin in skupina volivcev, LISTA POVEZUJEMO VRHNIKO
Kandidati:  Edin Behrič, Nataša Grom, Borut Fefer, Anja Sluga, Andrej Kos, Lučka Kenk, Stojan Jakin, Maja Gunstek, Barbara Kovačič

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka DOBRA DRŽAVA
Kandidati: Nataša Ilič

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidati:  Andrej Podbregar, Petra Černetič, Mirko Antolović, Aleša Mesec, Stanislav Korošec, Irena Ciglar, Anton Popit, Mirjam Dominko

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka DeSUS
Kandidati:  Vid Drašček, Tatjana Kobe, Ivana Krasnik, Darinka Podobnik, Anton Sluga, Mirko Turk, Sebastijan Turk 

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka LEVICA
Kandidati:  David Kastelic

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidati: Sebastian Kovačič, Majda Zimšek, Primož Jerina, Andreja Zalaznik, Marko Zimšek, Polona Kovačič, Jožef Kurinčič

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Boštjan Erčulj in skupina volivcev, LISTA ZA LAJF
Kandidati:  Boštjan Erčulj, Bojana Cicmil, Elvis Behrić, Rebeka Bačar, Tadej Keršmanc

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA
Kandidati:  Mladen Lujić, Dunja Debevec, Dimitrij Debevec

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka ZELENI SLOVENIJE
Kandidati:  Doman Blagojević, Nina Knapič, Filip Todorovič Božnar, Ljiljana Blagojević, Jure Jakopič

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati: Zdenka Petoš, Vinko Bizjak, Marija Tomšič, Simon Stržinar, Maja Miljković, Leon Gostiša, Zvonka Jeraj, Sabina Mattias, Izidor Korošec, Pavel Peter Rožmanec, Janez Stržinar
 

volilna enota 2

Datum vložitve kandidature: 11. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Viktor Sladič in skupina volivcev, LISTA ZA RAZVOJ VRHNIKE IN PODEŽELJA
Kandidati: Viktor Sladič, Nataša Rijavec, Janez Pivk, Joži Šraj, Boštjan Jurjevčič, Mojca Gutnik, Tomaž Gorišek, Sonja Vidmar, Martin Bizjak, Matejka Zelenc, Milan Selan, Tomislav Grom

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Branka Antonija Čretnik in skupina volivcev
Kandidati: Franjo Čretnik

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati:  Janez Kikelj, Barbara Japelj, Franc Petkovšek, Anita Čretnik, Leopold Strajnar, Zorica Popović, Mitja Birtič

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Janko Skodlar in skupina volivcev, LISTA POVEZUJEMO VRHNIKO
Kandidati:  Janko Skodlar, Ema Goričan, Anže Slabe, Neža Petkovšek, Benjamin Svenšek, Marta Bajc, Janez Podboj, Nataša Tešar, Peter Kogovšek, Jožefa Žitko Pirc, Tomaž Glažar, Boštjan Kobal 

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka DOBRA DRŽAVA
Kandidati:  Lijana Kononenko

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidati:  Jožef Malovrh, Mateja Dolamič, Zdravko Železnik, Marjeta Blažič, Marjan Japelj, Jana Polanc, Silvo Zupančič, Katarina Cukjati, Stanislav Pišek, Džemal Mustafić

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka DeSUS
Kandidati:  Leon Marjan Možina,  Ana Marta Grom,  Henrik Osredkar,  Ivana Osredkar

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka LEVICA
Kandidati:  Marko Močnik

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidati: Jošt Cankar, Marjetka Podlipec, Leopold Rus, Kristina Koprivec, Branko Dolenc, Marjetica Petrač, Mirko Verbič

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Aleš Sečnik in skupina volivcev, LISTA ZA LAJF
Kandidati:  Aleš Sečnik, Nataša Frank, Alen Đekić, Polonca Novak

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: STRANKA MODERNEGA CENTRA
Kandidati:  Valerija Mojca Frank, Marko Malovrh, Melita Malovrh

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka ZELENI SLOVENIJE
Kandidati:  Rok Mušič, Alenka Marija Škof, Andraž Rus

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: stranka SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati:  Pavel Oblak, Urška Trček, Franc Jelovšek, Špela Bradeško, Jernej Žnidaršič, Bina Jazbec, Pavel Bizjan, Marjetka Švigelj, Sara Bradeško, Helena Kern, Žiga Jazbar, Marko Debevec

Na vrhSeznam potrjenih kandidatur za volitve svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti


Krajevna skupnost: BEVKE

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2017
Predlagatelj kandidature: Maj Tešar in skupina volivcev
Kandidati:  Klemen Pišek, Hermina Skodlar, Primož Jereb, Martina Gabrijel, Robert Ajlec


Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2017
Predlagatelj kandidature: Nataša Tešar in skupina volivcev
Kandidati:  Branko Golomboš, Jernej Lenarčič, Tatjana Ajlec

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2017
Predlagatelj kandidature: Mitja Vehar in skupina volivcev
Kandidati:   Ivan Šebenik


Krajevna skupnost: BLATNA BREZOVICA


Datum vložitve kandidature: 10. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Branko Skubic v imenu sveta KS Blatna Brezovica
Kandidati: Branko Skubic, Stanislava Jevšek, Bojan Vrhnovec, Tanja Novaković, Sandi Koprivec, Marjeta Paškulin, Milan Selan

Krajevna skupnost: DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Trpin Antonija in skupina volivcev
Kandidati:  Marija Lavrinc, Stanislav Keršmanc, Melita Malovrh, Irena Rumenič, Janez Podboj, Jože Podboj

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev
Kandidati:  Boštjan Osredkar, Mateja Bartol, Roman Jesenko, Lidija Zalaznik, Pavel Oblak, Ana-Marija Jelovšek, Gašper Petrač

Krajevna skupnost: LIGOJNA

Datum vložitve kandidature: 10. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Peter Kogovšek in skupina volivcev
Kandidati: Roman Kervina, Andreja Kogovšek, Janez Kogovšek, Barbara Japelj, Andrej Krašna, Saša Albreht, Klemen Ogrin

Datum vložitve kandidature: 10. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Mojca Gutnik in skupina volivcev
Kandidati: Peter Kogovšek, Joži Šraj, Marko Ženko

Krajevna skupnost: PADEŽ - POKOJIŠČE - ZAVRH

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Veronika Vidmar in skupina volivcev
Kandidati:  Marjan Debevec, Lea Pelko, Žiga Pelko, Erika Vidmar, Vinko Vidmar


Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Marko Debevec in skupina volivcev
Kandidati:  Silvo Potočnik, Viktorija Ravnihar, Damir Pelko, Sergeja Pelko, Bojan Pelko


Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Matjaž Rot in skupina volivcev
Kandidati:  Branko Vidmar, Lucija Meden, Tadej Meden, Nuša Meden, Matej Meden


Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Rafko Vidmar in skupina volivcev
Kandidati:  Anton Ravnihar, Ivanka Ravnihar, Andrej Intihar, Lilijana Živkovič, Štefan Ravnihar

Krajevna skupnost: PODLIPA - SMREČJE

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Barbara Kuzmič in skupina volivcev
Kandidati:  Valerija Babij, Janez Fortuna, Sabina Slavec, Andrej Gaberšek, Urška Trček, Tadej Končan, Boris Kononenko
 

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Tadej Končan in skupina volivcev
Kandidati:  Boštjan Jurjevčič

Krajevna skupnost: SINJA GORICA

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Petek Brane in skupina volivcev
Kandidati:  Tina Teraž, Drago Novak, Suzana Drašler, Anže Zadravec, Romana Ovca, Andrej Matić, Damjan Gutnik

Krajevna skupnost: STARA VRHNIKA

Datum vložitve kandidature: 3. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Nataša Kočevar in skupina volivcev
Kandidati: Jožica Krvina, Peter Kenk, Brigita Mole, Janez Krvina, Marjan Mesec, Milena Nagode, Franc Petkovšek

Krajevna skupnost: VERD

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Stane Moškon in skupina volivcev
Kandidati:  Boštjan Butko

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Anita Čretnik in skupina volivcev
Kandidati:  Damjana Vrenjak

Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Lista za KS Verd
Kandidati:  Tomaž Gorišek, Sonja Vidmar, Frančišek Kržič, Irena Mlinar, Franjo Čretnik, Mojca Novak, Anton Špec

Krajevna skupnost: VRHNIKA BREG


Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Svet KS Vrhnika - Breg
Kandidati:  Anže Grampovčan, Renata Struna, Stanko Štupica, Bernarda Kropf, Jure Jakopič, Maja Svetličič, Primož Jerina

Krajevna skupnost: VRHNIKA CENTER

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Verica Miljković in skupina volivcev
Kandidati:  Miša Stržinar, Mirko Antolović, Agata Smrekar, Miran Garafolj, Polonca Žust, Teodor Pahor, Branko Brožič


Krajevna skupnost: VRHNIKA VAS


Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: KS Vrhnika Vas
Kandidati:  Mirko Turk, Lučka Kenk, Sašo Kogovšek, Mojca Podvratnik, Edin Behrić, Snežna Kožuh Mravljak, Lidija Rom

Krajevna skupnost: ZAPLANA

Datum vložitve kandidature: 16. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Toni Treven in skupina volivcev
Kandidati: Berto Gabrovšek

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Janez Pivk in sokrajani
Kandidati:  Bojan Jereb, Andreja Prebil, Mihael Mivšek, Ana Skočir, Matej Rezar, Nives Jesenko, Blaž Petkovšek
 

Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
Predlagatelj kandidature: Frančišek Jazbar in sokrajani
Kandidati:  Ivan Kogovšek, Valerija Marinč, Tomaž Glažar, Romana Grbec, Pavel Bizjan


Na vrhKONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00