Razglasi

 Kazalo:

1. SEZNAM ZA VOLITVE ŽUPANA

2. SEZNAM ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

    2.1 Volilna enota I

    2.2 Volilna enota II

3. SEZNAM ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM ZA VOLITVE ŽUPANA

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselja: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni Dol, Padež, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana, Zavrh pri Borovnici.)

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Peter GABROVŠEK, roj.: 05. 03. 1964

Stara Vrhnika 66

poklic: diplomirani organizator menedžer, delo: vodja CRO Saubermacher d.o.o.

predlagatelj: Peter Gabrovšek in skupina volivcev

 

2. Viktor SLADIČ, roj.: 23. 12. 1960

Mirke 4B

poklic: magister znanosti za področje državnih in evropskih študij, delo: vodja oddelka / sekretar

predlagatelj: Grega Kukec in skupina volivcev

 

3. Daniel CUKJATI, roj. 15.03.1979

Stara Vrhnika 96A

poklic: profesor športne vzgoje, delo: strokovni sodelavec za šport na ZIC Vrhnika

predlagatelj: Daniel CUKJATI in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

 

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

Na vrh

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

dne 18. 11. 2018

 

Številka volilne enote: I

(obsega naselje: Vrhnika) Voli se 12 članov občinskega sveta.

V seznam so vpisane liste z naslednjimi kandidati:

 

1. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

 

1. Mladen LUJIĆ, roj. 05.03.1959, Vrhnika, Gradišče 16

     poklic: mag. inž. logistike, delo: upokojenec

2. Dunja DEBEVEC, roj. 19.08.1996, Vrhnika, Na Klisu 21

     poklic: fizioterapevt, delo: študentka

3. Dimitrij DEBEVEC, roj. 07.04.1991, Vrhnika, Na Klisu 21

     poklic: univ. dipl. pravnik, delo: podjetnik

 

2. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

 

1. Vid DRAŠČEK, roj. 24.01.1950, Vrhnika, Cesta gradenj 5

     poklic: pravnik za NZ, delo: upokojenec

2. Darinka PODOBNIK, roj. 18.11.1952, Vrhnika, Pot v Močilnik 8

     poklic: višji upr. delavec, delo: upokojenka

3. Anton SLUGA, roj. 12.06.1937, Vrhnika, Krpanova ulica 6

     poklic: gradbeni tehnik, delo: upokojenec

4. Tatjana KOBE, roj. 22.03.1948, Vrhnika, Gradišče 16

     poklic: poštni uslužbenec, delo: upokojenka

5. Sebastijan TURK, roj. 25.12.1977, Vrhnika, Betajnova 59

     poklic: univ. dipl. upr. organizator, delo: višji svetovalec

6. Ivana KRASNIK, roj. 16.08.1945, Vrhnika, Opekarska cesta 37

     poklic: učitelj predmetnega pouka, delo: upokojenka

7. Mirko TURK, roj. 22.10.1946, Vrhnika, Betajnova 59

     poklic: ing. prometa, delo: upokojenec
 

3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI

 

1. Alojz KOS, roj. 09.09.1946, Vrhnika, Med vrtovi 1

     poklic: gostinski tehnik, delo: upokojenec

2. Slavka ŠTIRN, roj. 19.05.1952, Vrhnika, Betajnova 2

     poklic: ekonomski tehnik, delo: upokojenka

3. Gvido MRAVLJAK, roj. 29.03.1961, Vrhnika, Voljčeva 14A

     poklic: magister znanosti, delo: vodja pravne službe

4. Mojca ŠTRAUS ZULU, roj. 20.01.1979, Vrhnika, Poštna ulica 3C

     poklic: univ. dipl. angl. prof. angl., delo: profesorica angleščine

5. Vid MARGON, roj. 27.06.1975, Vrhnika, Grilcev grič 17

     poklic: doktor znanosti, delo: vodja oddelka razvoja in raziskav

6. Saša HUBER, roj. 20.11.1988, Vrhnika, Opekarska cesta 34

     poklic: diplomirana matematičarka in varstvoslovka, delo: spremljevalec otrok

7. Boris BIZJAN, roj. 09.05.1974, Vrhnika, Dobovičnikova ulica 26

     poklic: strojnik, delo: skladiščnik - viličarist

8. Vida STRŽINAR, roj. 16.04.1947, Vrhnika, Gradišče 1

     poklic: magistra znanosti, doktorica medicine, delo: upokojenka

9. Boris Matej KRAŠOVEC, roj. 25.08.1955, Vrhnika, Lošca 4

     poklic: kemijski tehnik, delo: upokojenec

 

4. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

1.    Zdenka PETOŠ, roj. 16.03.1956, Vrhnika, Robova cesta 38

       poklic: lesarski tehnik, delo: prokurist

2.    Vinko BIZJAK, roj. 03.12.1955, Vrhnika, Kopališka ulica 4

       poklic: učitelj športa, delo: upokojenec

3.    Marija TOMŠIČ, roj. 30.01.1943, Vrhnika, Idrijska cesta 23

       poklic: srednja trgovska in poslovodska, delo: upokojenka

4.    Simon STRŽINAR, roj. 05.06.1974, Vrhnika, Gradišče 1

       poklic: kmetijski tehnik, delo: kmetovalec

5.    Maja MILJKOVIĆ, roj. 13.07.1978, Vrhnika, Cesta 6. maja 4

       poklic: ekonomist, delo: računovodstvo

6.    Leon GOSTIŠA, roj. 31.03.1961, Vrhnika, Travniška ulica 14

       poklic: univ. dipl. ing. agronomije, delo: javni uslužbenec

7.    Zvonka JERAJ, roj. 31.08.1953, Vrhnika, Robova cesta 43

       poklic: KV prodajalka in slaščičarka, delo: upokojenka

8.    Sabina MATTIAS, roj. 29.10.1974, Vrhnika, Gradišče 8

       poklic: ekonomski tehnik, delo: šivilja

9.    Izidor KOROŠEC, roj. 15.10.1972, Vrhnika, Gradišče 8

       poklic: ekonomski tehnik, delo: komercialist

10. Pavel Peter ROŽMANEC, roj. 24.06.1936, Vrhnika, Robova cesta 5

       poklic: mizarski mojster, delo: obrtnik mizar

11. Anže Janez STRŽINAR, roj. 13.10.1949, Vrhnika, Voljčeva cesta 13

       poklic: tehnična strojna, delo: obrtnik

 

5. LEVICA

 

1. David KASTELIC, roj. 27.11.1990, Vrhnika, Dobovičnikova ulica 63

     poklic: gimnazijski maturant, delo: nezaposlen

 

6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

 

1. Sebastian KOVAČIČ, roj. 30.09.1985, Vrhnika, Betajnova 5B

     poklic: ekonomski tehnik, delo: skrbnik kupcev, prodajni predstavnik

2. Majda ZIMŠEK, roj. 30.01.1956, Vrhnika, Pot k Trojici 8

     poklic: ekonomski tehnik, delo: upokojenka

3. Primož JERINA, roj. 04.06.1955, Vrhnika, Ob izviru 2

     poklic: gimnazijski maturant, delo: upokojenec

4. Andreja ZALAZNIK, roj. 18.11.1954, Vrhnika, Gradišče 17C

     poklic: prodajalka, delo: upokojenka

5. Marko ZIMŠEK, roj. 23.10.1974, Vrhnika, Hrib 14

     poklic: inženir strojništva, delo: konstruktor

6. Polona KOVAČIČ, roj. 02.12.1985, Vrhnika, Betajnova 5B

     poklic: univ. dipl. prav., delo: pravnica

7. Jožef KURINČIČ, roj. 22.02.1949, Vrhnika, Na livadi 11

     poklic: profesor slov. jezika in prim. književnosti, delo: upokojenec

 

7. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

1. Andrej PODBREGAR, roj. 11.11.1949, Vrhnika, Robova cesta 7A

     poklic: pravnik - kriminalist, delo: upokojenec

2. Petra ČERNETIČ, roj. 26.11.1979, Vrhnika, Dobovičnikova ulica 78

     poklic: univ. dipl. politologinja, delo: strokovna sodelavka v DZ RS

3. Mirko ANTOLOVIĆ, roj. 10.08.1960, Vrhnika, Krpanova ulica 1

     poklic: dipl. ekonomist, delo: ZPIZ

4. Aleša MESEC, roj. 22.12.1971, Vrhnika, Gabrče 30

     poklic: dipl. upravna organizatorka, delo: administratorka

5. Stanislav KOROŠEC, roj. 07.05.1950, Vrhnika, Gradišče 8

     poklic: ekonomski tehnik, delo: upokojenec

6. Irena CIGLAR, roj. 20.08.1960, Vrhnika, Betajnova 64

     poklic: gimnazijska maturantka, delo: poslovna sekretarka

7. Anton POPIT, roj. 18.01.1947, Vrhnika, Turnovše 17

     poklic: strojni ključavničar, delo: upokojenec

8. Mirjam DOMINKO, roj. 24.12.1961, Vrhnika, Turnovše 19

     poklic: profesorica francoskega in italijanskega jezika, delo: direktorica, učiteljica

 

8. ZELENI SLOVENIJE

 

1. Doman BLAGOJEVIĆ, roj. 19.06.1990, Vrhnika, Jelovškova ulica 7

     poklic: osnovnošolska, delo: CNC - operater

2. Nina KNAPIČ, roj. 08.05.1992, Vrhnika, Rožna ulica 10

     poklic: gimnazijski maturant, delo: medijska produkcija

3. Filip TODOROVIČ BOŽNAR, roj. 05.02.1994, Vrhnika, Pod Hruševco 25A

     poklic: gimnazijski maturant, delo: učitelj smučanja

4. Ljiljana BLAGOJEVIĆ, roj. 15.09.1965, Vrhnika, Jelovškova ulica 7

     poklic: dipl. med. sestra, delo: medicinska sestra

5. Jure JAKOPIČ, roj. 23.02.1983, Vrhnika, Delavsko naselje 23

     poklic: gimnazijski maturant, delo: računalničar

 

9. DD - DOBRA DRŽAVA

 

1. Nataša ILIČ, roj. 26.04.1972, Vrhnika, Poštna ulica 3A

     poklic: mag., delo: dipl. med. sestra

 

10. BOŠTJAN ERČULJ IN SKUPINA VOLIVCEV

LISTA ZA LAJF

 

1. Boštjan ERČULJ, roj. 14.01.1970, Vrhnika, Kopališka ulica 3B

     poklic: tehnik, delo: direktor Futsal klub Siliko

2. Bojana CICMIL, roj. 17.09.1974, Vrhnika, Ljubljanska cesta 34A

     poklic: diplomirani upravni organizator, delo: področni svetovalec I

3. Elvis BEHRIĆ, roj. 23.02.1992, Vrhnika, Cankarjev trg 7

     poklic: elektrotehnik računalništva, delo: natakar

4. Rebeka BAČAR, roj. 14.05.1997, Vrhnika, Pavkarjeva pot 17

     poklic: ekonomski tehnik, delo: študentka Fakultete za varnostne vede

5. Tadej KERŠMANC, roj. 12.05.1999, Vrhnika, Ljubljanska cesta 32

     poklic: dijak, delo: -

 

11. STOJAN JAKIN IN SKUPINA VOLIVCEV

LISTA POVEZUJEMO VRHNIKO

 

1. Edin BEHRIĆ, roj. 01.01.1977, Vrhnika, Dolge njive 14

     poklic: dipl. ekon., delo: samostojni strokovni sodelavec

2. Nataša GROM, roj. 03.11.1969, Vrhnika, Na klancu 12

     poklic: profesorica, delo: pomočnica ravnatelja

3. Borut FEFER, roj. 04.04.1959, Vrhnika, Kurirska pot 25

     poklic: učitelj športa, delo: učitelj športa

4. Anja SLUGA, roj. 23.06.1988, Vrhnika, Stara cesta 7

     poklic: gimnazijska maturantka, delo: vodja točilnice

5. Andrej KOS, roj. 13.09.1952, Vrhnika, Tičnica 3

     poklic: univ. dipl. ekon., delo: upokojenec

6. Lučka KENK, roj. 17.02.1954, Vrhnika, Kurirska pot 28

     poklic: univ. dipl. soc. delavka, delo: upokojenka

7. Stojan JAKIN, roj. 14.04.1954, Vrhnika, Gabrče 25

     poklic: univ. dipl. inž. gr., delo: župan (upokojenec)

8. Maja GUNSTEK, roj. 21.01.1959, Vrhnika, Gabrče 25

     poklic: gradbeni tehnik, delo: upokojenka

9. Barbara KOVAČIČ, roj. 04.11.1979, Vrhnika, Pot v Močilnik 6B

     poklic: univ. dipl. pol., delo: produktivni vodja

 

12. GREGA KUKEC IN SKUPINA VOLIVCEV

LISTA ZA RAZVOJ VRHNIKE IN PODEŽELJA

 

1.    Grega KUKEC, roj. 28.02.1965, Vrhnika, Vas 45

       poklic: univ. dipl. ing. rač. in inf., delo: vodenje in nadzor podjetij

2.    Bernarda KROPF, roj. 14.11.1966, Vrhnika, Pot na Tojnice 39

       poklic: veterinarski tehnik, delo: direktor podjetja, prokurist

3.    Simon HLEBEC, roj. 12.04.1966, Vrhnika, Ob potoku 20

       poklic: vrtnar, delo: samostojni podjetnik

4.    Renata STRUNA, roj. 23.09.1965, Vrhnika, Vrtnarija 7B

       poklic: prof. nem., delo: učitelj nemščine

5.    Jure Matevž HODNIK, roj. 15.09.1968, Vrhnika, Stara cesta 18

       poklic: elektrotehnik komunikacij, delo: terenski tehnik

6.    Miša STRŽINAR, roj. 26.12.1973, Vrhnika, Gradišče 1

       poklic: spec. managm. v izobraževanju, delo: ravnatelj osnovne šole

7.    Branko GARAFOLJ, roj. 05.07.1958, Vrhnika, Dobovičnikova ulica 40

       poklic: univ. dipl. ing. el., delo: podsekretar za TK sisteme

8.    Vladimira RANČOV, roj. 16.06.1956, Vrhnika, Vrtnarija 14B

       poklic: viš. knjižn. in uč. umet. in soc., delo: vodja diplomatskega arhiva

9.    Anže GRAMPOVČAN, roj. 06.04.1970, Vrhnika, Stara cesta 12

       poklic: dipl. manag. posl. op., delo: dokumentalist in finančnik

10. Marija VODEB, roj. 20.11.1955, Vrhnika, Ljubljanska cesta 34A

       poklic: upravno administrativni tehnik, delo: upokojenka

11. Gabrijel MIHEVC, roj. 11.01.1954, Vrhnika, Pot k Trojici 23

       poklic: trgovski poslovodja, delo: upokojenec

12. Vasilija MAČEK, roj. 11.04.1947, Vrhnika, Ljubljanska cesta 15

       poklic: doc. dr., dr. med, delo: upokojenka

 

Datum: 29. 10. 2018

 

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

Na vrh

 


RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

dne 18. 11. 2018

 

Številka volilne enote: II

(obsega naselja: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni Dol, Padež, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Zaplana, Zavrh pri Borovnici.)

 

Voli se 12 članov občinskega sveta.

V seznam so vpisane liste z naslednjimi kandidati:

 

1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

1.    Pavel OBLAK, roj. 15.06.1967, Drenov Grič 8

       poklic: ing. agronomije, delo: kmetovalec

2.    Urška TRČEK, roj. 29.03.1979, Smrečje 42

       poklic: osnovnošolska, delo: kmetovalka

3.    Franc JELOVŠEK, roj. 06.05.1948, Drenov Grič 152

       poklic: RTV mehanik, delo: upokojenec

4.    Špela BRADEŠKO, roj. 31.07.1996, Velika Ligojna 17

       poklic: dipl. inž. agronomije, delo: magistrski študij, kmetijstvo - agronomija

5.    Jernej ŽNIDARŠIČ, roj. 28.10.1984, Verd 6

       poklic: inženir kmetijstva, delo: kmetovalec

6.    Bina JAZBEC, roj. 19.03.1992, Velika Ligojna 72

       poklic: gimnazijski maturant, delo: namestnik poslovodje

7.    Pavel BIZJAN, roj. 06.02.1940, Strmica 14

       poklic: gasilec, delo: upokojenec

8.    Marjetka ŠVIGELJ, roj. 11.05.1995, Blatna Brezovica 50A

       poklic: gimnazijska maturantka, delo: študentka medicine 3. letnik

9.    Sara BRADEŠKO, roj. 16.07.2000, Velika Ligojna 17

       poklic: osnovnošolska, delo: dijakinja 4. letnika Gimnazija Vič

10. Helena KERN, roj. 17.04.1969, Verd 158

       poklic: vzgojiteljica, delo: kmetovalka

11. Žiga JAZBAR, roj. 28.12.1994, Prezid 9

       poklic: kmetijsko podjetniški tehnik, delo: kmetovalec

12. Marko DEBEVEC, roj. 08.10.1967, Padež 4

       poklic: gozdarski tehnik, delo: podjetnik

 

2. BRANKA ANTONIJA ČRETNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

FRANJO ČRETNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

 

1. Franjo ČRETNIK, roj. 26.01.1969, Verd, Sternenova cesta 23

     poklic: prometni tehnik, delo: upokojenec

 

3. VIKTOR SLADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

LISTA ZA RAZVOJ VRHNIKE IN PODEŽELJA

 

1.    Viktor SLADIČ, roj. 23.12.1960, Mirke 4B

   poklic: magister znanosti za področje državnih in evropskih študij, delo: vodja oddelka / sekretar

2.    Nataša RIJAVEC, roj. 18.12.1971, Mirke 23

       poklic: univ. dipl. soc. del., delo: pomočnik ravnatelja v vrtcu

3.    Janez PIVK, roj. 12.02.1977, Strmica 5

          poklic: strojnik gradbene mehanizacije, delo: kmetovalec, nosilec dopolnilne dejavnosti

          na kmetiji

4.    Joži ŠRAJ, roj. 18.01.1970, Velika Ligojna 20E

       poklic: univ. dipl. oec., delo: pooblaščen revizor, samostojni revizor

5.    Boštjan JURJEVČIČ, roj. 17.01.1976, Podlipa 18

       poklic: živilski tehnik, delo: vodja tehnološkega procesa

6.    Mojca GUTNIK, roj. 24.05.1962, Velika Ligojna 38

       poklic: predmetni učitelj, delo: predmetni učitelj

7.    Tomaž GORIŠEK, roj. 06.12.1967, Verd 22

       poklic: obdelovalec kovin, delo: kmetovalec

8.    Sonja VIDMAR, roj. 30.05.1954, Verd 36A

       poklic: dipl. upr. org., delo: upokojenka

9.    Martin BIZJAK, roj. 13.10.1970, Padež 6

       poklic: oblikovalec kovin, delo: referent v prodaji

10. Matejka ZELENC, roj. 25.07.1986, Mirke 11

       poklic: prof. rp., delo: profesor razrednega pouka

11. Milan SELAN, roj. 22.01.1951, Blatna Brezovica 89

       poklic: mag., delo: upokojenec

12. Tomislav GROM, roj. 20.12.1954, Stara Vrhnika 90

       poklic: gimnazijski maturant, delo: upokojenec

 

4. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

 

1. Leon Marjan MOŽINA, roj. 13.07.1941, Stara Vrhnika 124

     poklic: maturant gimnazije, absolvent KTŠ, delo: upokojenec

2. Ana Marta GROM, roj. 02.07.1944, Stara Vrhnika 133

     poklic: strojni tehnik, delo: upokojenka

3. Henrik OSREDKAR, roj. 01.04.1939, Velika Ligojna 1

     poklic: krojač, delo: upokojenec

4. Ivana OSREDKAR, roj. 24.04.1941, Velika Ligojna 1

     poklic: šivilja, delo: upokojenka

 

5. LEVICA

 

1. Marko MOČNIK, roj. 05.04.1984, Verd 96

     poklic: prof. zg. in univ. dipl. fil., delo: vzgojitelj predšolskih otrok

 

6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

 

1. Jošt CANKAR, roj. 08.12.1998, Smrečje 34A

     poklic: gimnazijski maturant, delo: študent zgodovine in geografije

2. Marjetka PODLIPEC, roj. 27.09.1959, Mala Ligojna 23

     poklic: profesor matematike, delo: informatik

3. Leopold RUS, roj. 14.11.1952, Sinja Gorica 91

     poklic: offset tiskar, delo: upokojenec

4. Kristina KOPRIVEC, roj. 04.11.1976, Lesno Brdo 40A

     poklic: gimnazijski maturant, delo: -

5. Branko DOLENC, roj. 21.04.1955, Verd, Cesta Krimskega odreda 40

     poklic: strojni tehnik, delo: upokojenec

6. Marjetica PETRAČ, roj. 14.11.1953, Drenov Grič 142

     poklic: učiteljica razrednega pouka, delo: upokojenka

7. Mirko VERBIČ, roj. 15.04.1960, Velika Ligojna 41

     poklic: mojster splošne elektromehanike, delo: elektromehanik

 

7. DD - DOBRA DRŽAVA

 

1. Lijana KONONENKO, roj. 17.11.1960, Podlipa 10B

poklic: mag. varstva okolja, delo: državna uradnica

 

8. ZELENI SLOVENIJE

 

1. Rok MUŠIČ, roj. 27.11.1992, Verd, Kotnikova cesta 15

     poklic: lesarski tehnik, delo: podjetnik

2. Alenka Marija ŠKOF, roj. 19.10.1970, Verd 167

     poklic: ekonomski tehnik, delo: bančni referent

3.  Andraž RUS, roj. 24.07.1993, Velika Ligojna 11

     poklic: poslovni sekretar, delo: podjetnik

 

9. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

1. Jožef MALOVRH, roj. 28.02.1948, Smrečje 39

     poklic: strojni tehnik, delo: upokojenec

2. Mateja DOLAMIČ, roj. 06.01.1977, Bevke 86

     poklic: diplomirana ekonomistka, delo: s. p.

3. Zdravko ŽELEZNIK, roj. 18.08.1967, Podlipa 29

     poklic: tapetnik - mizar, delo: avtotapetništvo

4. Marjeta BLAŽIČ, roj. 19.01.1954, Verd, Cesta Krimskega odreda 124

     poklic: ekonomsko komercialni tehnik, delo: upokojenka

5. Marjan JAPELJ, roj. 16.07.1958, Bevke 126A

     poklic: strojnik, delo: upokojenec

6. Jana POLANC, roj. 12.10.1950, Drenov Grič 137

     poklic: vzgojiteljica, delo: upokojenka

7. Silvo ZUPANČIČ, roj. 01.11.1961, Bevke 61E

     poklic: kemijski tehnik, delo: projektni sodelavec

8. Katarina CUKJATI, roj. 15.06.1978, Stara Vrhnika 96A

     poklic: dipl. delovna terapevtka, delo: del. terapevtka

9. Stanislav PIŠEK, roj. 09.04.1955, Velika Ligojna 35B,

     poklic: kovinostrugar, delo: upokojenec

10. Džemal MUSTAFIĆ, roj. 13.10.1964, Stara Vrhnika 37A

     poklic: športni manager, delo: trener

 

10. ALEŠ SEČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

LISTA ZA LAJF

 

1. Aleš SEČNIK, roj. 07.11.1991, Podlipa 83A

     poklic: multimedijski tehnik, delo: stand up komik, spiker, DJ, marketing

2. Nataša FRANK, roj. 14.07.1982, Velika Ligojna 64

     poklic: diplomirani ekonomist, delo: samostojni strokovni sodelavec

3. Alen ĐEKIĆ, roj. 02.11.1987, Strmica 60A

     poklic: ekonomski tehnik, delo: komercialist

4. Polonca NOVAK, roj. 17.02.1977, Podlipa 71D

     poklic: komercialist, delo: finančni obračunski referent

 

11. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

 

1. Valerija Mojca FRANK, roj. 28.11.1964, Sinja Gorica 24

     poklic: un. dipl. organizatorka, delo: vodja projektov

2. Marko MALOVRH, roj. 20.03.1967, Drenov Grič 184

     poklic: voznik, delo: skladiščnik

3. Melita MALOVRH, roj. 08.05.1971, Drenov Grič 184

     poklic: ekonomski tehnik, delo: računovodja

 

12. JANKO SKODLAR IN SKUPINA VOLIVCEV

LISTA POVEZUJEMO VRHNIKO

 

1.    Janko SKODLAR, roj. 08.03.1966, Bevke 78

       poklic: komercialni tehnik, delo: podžupan

2.    Ema GORIČAN, roj. 11.01.1948, Stara Vrhnika 36A

       poklic: gostinski tehnik, delo: upokojenka

3.    Anže SLABE, roj. 01.03.1983, Verd, Kačurjeva cesta 1

       poklic: gimnazijski maturant, delo: voznik tovornega vozila

4.    Neža PETKOVŠEK, roj. 17.02.1991, Stara Vrhnika 66

       poklic: magistrica biopsihologije, delo: študentka

5.    Benjamin SVENŠEK, roj. 16.09.1976, Verd 113

       poklic: strojni tehnik, delo: podčastnik slovenske vojske

6.    Marta BAJC, roj. 16.01.1963, Drenov Grič 44

       poklic: vodja komerciale, delo: vodja podjetja

7.    Janez PODBOJ, roj. 23.06.1963, Lesno Brdo 30

       poklic: avtomehanik, delo: serviser gasilnih aparatov

8.    Nataša TEŠAR, roj. 16.03.1973, Bevke 61D

       poklic: ekonomsko - komercialni tehnik, delo: podjetnica

9.    Peter KOGOVŠEK, roj. 04.08.1963, Mala Ligojna 40

       poklic: diplomirani manager, delo: častnik specialist

10. Jožefa ŽITKO PIRC, roj. 28.10.1974, Drenov Grič 27A

       poklic: dipl. ekon, delo: finančni direktor

11. Tomaž GLAŽAR, roj. 16.07.1962, Jamnik 46

       poklic: magister znanosti, delo: direktor

12. Boštjan KOBAL, roj. 08.02.1971, Verd, Brigadirska cesta 9

       poklic: univ. dipl. inž. el., delo: vodja razvojnih projektov

 

13. SD - SOCIALNI DEMOKRATI

 

1. Janez KIKELJ, roj. 23.06.1972, Verd, Cesta krimskega odreda 32

     poklic: ekonomsko - komercialni tehnik, delo: strokovni delavec

2.  Barbara JAPELJ, roj. 30.01.1979, Mala Ligojna 31

     poklic: magistrica turizma, delo: javna naročila

3. Franc PETKOVŠEK, roj. 11.12.1951, Stara Vrhnika 107

     poklic: strojni tehnik, delo: upokojenec

4. Anita ČRETNIK, roj. 28.07.1976, Verd, Sternenova cesta 23

     poklic: magistrica profesorica andragogike, delo: ravnateljica vrtca

5. Leopold STRAJNAR, roj. 05.09.1965, Verd, Cankarjevo nabrežje 9

     poklic: tehnik TK omrežja, delo: tehnik I. skrbništva TK. omrežij

6. Zorica POPOVIĆ, roj. 07.06.1950, Stara Vrhnika 45A

     poklic: predmetna učiteljica, delo: upokojenka

7. Mitja BIRTIČ, roj. 09.06.1966, Stara Vrhnika 78

     poklic: strojnik gradbene mehanizacije, delo: podjetnik

 

 

Datum: 29. 10. 2018

 

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

Na vrh


KS

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BEVKE

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselje: Bevke)

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Jernej LENARČIČ, roj. 09.12.1974, Bevke 37

poklic: univ. dipl. inženir, delo: inštalater

predlagatelj: Nataša Tešar in skupina volivcev

2. Primož JEREB, roj. 09.02.1984, Bevke 76

poklic: univ. dipl. zgodovinar, delo: geodet

predlagatelj: Maj Tešar in skupina volivcev

3. Branko GOLOMBOŠ, roj. 29.12.1977, Bevke 82

poklic: dipl. ekonomist, delo: namestnik poob. za preprečevanje pranja denarja

predlagatelj: Nataša Tešar in skupina volivcev

4. Tatjana AJLEC, roj. 26.09.1967, Bevke 116

poklic: PTT, delo: knjigovodja

predlagatelj: Nataša Tešar in skupina volivcev

5. Ivan ŠEBENIK, roj. 15.05.1963, Bevke 118

poklic: avtoklepar, delo: referent reklamacij MB

predlagatelj: Mitja Vehar in skupina volivcev

6. Klemen PIŠEK, roj. 31.01.1984, Bevke 177

poklic: ekonomski tehnik, delo: informatik

predlagatelj: Maj Tešar in skupina volivcev

7. Hermina SKODLAR, roj. 19.12.1969, Bevke 78

poklic: upravni tehnik, delo: vpisničarka sodišča

predlagatelj: Maj Tešar in skupina volivcev

8. Martina GABRIJEL, roj. 21.11.1979, Bevke 86B

poklic: dipl. org. turizma, delo: samostojna strokovna sodelavka za javna naročila

predlagatelj: Maj Tešar in skupina volivcev

9. Robert AJLEC, roj. 11.04.1969, Bevke 116

poklic: inženir mehatronike, delo: operativni tehnolog

predlagatelj: Maj Tešar in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLATNA BREZOVICA

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselje: Blatna Brezovica)

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Milan SELAN, roj. 22.01.1951, Blatna Brezovica 89

poklic: magister informacijske znanosti, delo: upokojenec

predlagatelj: Branko Skubic v imenu Sveta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

2. Tanja NOVAKOVIĆ, roj. 31.12.1979, Blatna Brezovica 8

poklic: univ. dip. ped., delo: koordinatorica projektov

predlagatelj: Branko Skubic v imenu Sveta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

3. Branko SKUBIC, roj. 07.05.1963, Blatna Brezovica 44

poklic: policist, delo: upokojenec

predlagatelj: Branko Skubic v imenu Sveta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

4. Sandi KOPRIVEC, roj. 08.10.1965, Blatna Brezovica 53

poklic: gimnazijski maturant, delo: vodja poslovalnice NLB d.d.

predlagatelj: Branko Skubic v imenu Sveta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

5. Marjeta PAŠKULIN, roj. 08.06.1953, Blatna Brezovica 85

poklic: gimnazijski maturant, delo: upokojenka

predlagatelj: Branko Skubic v imenu Sveta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

6. Stanislava JEVŠEK, roj. 24.02.1955, Blatna Brezovica 77

poklic: administrativni tehnik, delo: upokojenka

predlagatelj: Branko Skubic v imenu Sveta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

7. Bojan VRHOVEC, roj. 04.04.1956, Blatna Brezovica 22

poklic: avtomehanik - poklicni gasilec, delo: upokojenec

predlagatelj: Branko Skubic v imenu Sveta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselji: Drenov Grič in Lesno Brdo)

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Marija LAVRINC, roj. 14.06.1966, Drenov Grič 139

poklic: trgovski poslovodja, delo: delo v družinskem podjetju

predlagatelj: Trpin Antonija in skupina volivcev

2. Melita MALOVRH, roj. 08.05.1971, Drenov Grič 184

poklic: ekonomski tehnik, delo: podjetnica

predlagatelj: Trpin Antonija in skupina volivcev

3. Gašper PETRAČ, roj. 02.12.1974, Drenov Grič 142

poklic: strojni tehnik, delo: direktor

predlagatelj: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev

4. Ana-Marija JELOVŠEK, roj. 05.02.1966, Drenov Grič 48A

poklic: gimnazijski maturant, delo: sistemski administrator

predlagatelj: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev

5. Lidija ZALAZNIK, roj. 03.08.1954, Drenov Grič 49

poklic: ekonomist, delo: upokojenka

predlagatelj: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev

6. Jože PODBOJ, roj. 05.03.1961, Lesno Brdo 30A

poklic: prometni tehnik, delo: upokojenec

predlagatelj: Trpin Antonija in skupina volivcev

7. Irena RUMENIČ, roj. 22.02.1957, Drenov Grič 170

poklic: osnovnošolska, delo: upokojenka

predlagatelj: Trpin Antonija in skupina volivcev

8. Janez PODBOJ, roj. 23.06.1963, Lesno Brdo 30

poklic: avtomehanik, delo: serviser gasilnih aparatov

predlagatelj: Trpin Antonija in skupina volivcev

9. Mateja BARTOL, roj. 11.05.1975, Drenov Grič 143

poklic: profesor filozofije, delo: prevajanje, lektoriranje

predlagatelj: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev

10. Boštjan OSREDKAR, roj. 14.07.1968, Drenov Grič 41

poklic: diplomirani organizator dela, delo: podjetnik

predlagatelj: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev

11. Roman JESENKO, roj. 09.08.1963, Drenov Grič 88

poklic: voznik, delo: podjetnik

predlagatelj: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev

12. Pavel OBLAK, roj. 15.06.1967, Drenov Grič 8

poklic: ing. agronomije, delo: kmetovalec

predlagatelj: Gregorij Velkavrh in skupina volivcev

13. Stanislav KERŠMANC, roj. 10.01.1962, Drenov Grič 194

poklic: elektrotehnik, delo: komercialist

predlagatelj: Trpin Antonija in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LIGOJNA

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselji: Mala Ligojna in Velika Ligojna).

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti. V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Andreja KOGOVŠEK, roj. 12.02.1992, Velika Ligojna 20A

poklic: diplomirana ekonomistka, delo: računovodja

predlagatelj: Peter Kogovšek in skupina volivcev

2. Peter KOGOVŠEK, roj. 04.08.1963, Mala Ligojna 40

poklic: diplomiran manager, delo: častnik specialist

predlagatelj: Mojca Gutnik in skupina volivcev

3. Barbara JAPELJ, roj. 30.01.1979, Mala Ligojna 31

poklic: mag. turizma, delo: javna uprava, javna naročila

predlagatelj: Peter Kogovšek in skupina volivcev

4. Roman KERVINA, roj. 18.02.1969, Velika Ligojna 49A

poklic: diplomirani organizator - menedžer, delo: častnik slovenske vojske

predlagatelj: Peter Kogovšek in skupina volivcev

5. Janez KOGOVŠEK, roj. 24.12.1952, Velika Ligojna 20A

poklic: mizar, delo: obrtnik - samostojni podjetnik

predlagatelj: Peter Kogovšek in skupina volivcev

6. Andrej KRAŠNA, roj. 11.07.1972, Velika Ligojna 27A

poklic: univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike, delo: akvarist in sadjar

predlagatelj: Peter Kogovšek in skupina volivcev

7. Klemen OGRIN, roj. 20.07.1974, Velika Ligojna 22

poklic: elektrotehnik, delo: serviser aparatov za široko rabo

predlagatelj: Peter Kogovšek in skupina volivcev

8. Marko ŽENKO, roj. 26.04.1975, Velika Ligojna 57

poklic: avtoličar - šofer, delo: voznik

predlagatelj: Mojca Gutnik in skupina volivcev

9. Joži ŠRAJ, roj. 18.01.1970, Velika Ligojna 20E

poklic: pooblaščen revizor, delo: samostojni revizor

predlagatelj: Mojca Gutnik in skupina volivcev

10. Saša ALBREHT, roj. 29.04.1984, Velika Ligojna 38

poklic: dipl. organizator turizma, delo: samostojni podjetnik

predlagatelj: Peter Kogovšek in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PADEŽ - POKOJIŠČE - ZAVRH

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselja: Padež, Pokojišče in Zavrh pri Borovnici)

Voli se 5(pet) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Anton RAVNIHAR, roj. 04.02.1952, Pokojišče 8A

poklic: gozdar, delo: upokojenec

predlagatelj: Rafko Vidmar in skupina volivcev

2. Erika VIDMAR, roj. 23.05.1980, Padež 1

poklic: ekonomski tehnik, delo: računovodja

predlagatelj: Veronika Vidmar in skupina volivcev

3. Matej MEDEN, roj. 22.09.1991, Zavrh pri Borovnici 4

poklic: pečar - keramik, delo: strojnik težke gradbene mehanizacije

predlagatelj: Matjaž Rot in skupina volivcev

4. Branko VIDMAR, roj. 14.08.1972, Pokojišče 2

poklic: avtomehanik, delo: komunalni delavec

predlagatelj: Matjaž Rot in skupina volivcev

5. Damir PELKO, roj. 12.06.1972, Padež 5

poklic: gozdar, delo: gozdni delavec

predlagatelj: Marko Debevec in skupina volivcev

6. Andrej INTIHAR, roj. 17.11.1941, Pokojišče 1A

poklic: ekonomist, delo: upokojenec

predlagatelj: Rafko Vidmar in skupina volivcev

7. Žiga PELKO, roj. 01.03.1988, Pokojišče 17

poklic: inženir varstva okolja in komunale, delo: preglednik cest

predlagatelj: Veronika Vidmar in skupina volivcev

8. Lea PELKO, roj. 14.11.1979, Padež 5

poklic: živilski tehnik, delo: kuhar

predlagatelj: Veronika Vidmar in skupina volivcev

9. Nuša MEDEN, roj. 10.04.1994, Zavrh pri Borovnici 4

poklic: vzgojitelj - pomočnik, delo: prodajalec na bencinskem servisu

predlagatelj: Matjaž Rot in skupina volivcev

10. Silvo POTOČNIK, roj. 29.12.1954, Pokojišče 16A

poklic: monter  dvigal, delo: upokojenec

predlagatelj: Marko Debevec in skupina volivcev

11. Ivanka RAVNIHAR, roj. 16.12.1954, Pokojišče 8A

poklic: osnovnošolska, delo: upokojenka

predlagatelj: Rafko Vidmar in skupina volivcev

12. Lucija MEDEN, roj. 11.03.1962, Zavrh pri Borovnici 4

poklic: tekstilni tehnik, delo: upokojenka

predlagatelj: Matjaž Rot in skupina volivcev

13. Tadej MEDEN, roj. 04.12.1994, Zavrh pri Borovnici 4

poklic: gozdar, delo: gozdarstvo kmetijstvo

predlagatelj: Matjaž Rot in skupina volivcev

14. Štefan RAVNIHAR, roj. 25.12.1950, Pokojišče 8

poklic: gozdar, delo: upokojenec

predlagatelj: Rafko Vidmar in skupina volivcev

15. Marjan DEBEVEC, roj. 20.02.1973, Pokojišče 3

poklic: osnovnošolska, delo: brezposeln

predlagatelj: Veronika Vidmar in skupina volivcev

16. Vinko VIDMAR, roj. 14.04.1987, Padež 1

poklic: živilski tehnik, delo: gozdar

predlagatelj: Veronika Vidmar in skupina volivcev

17. Sergeja PELKO, roj. 02.02.1999, Padež 5

poklic: dijakinja, delo: dijakinja

predlagatelj: Marko Debevec in skupina volivcev

18. Lilijana ŽIVKOVIČ, roj. 31.08.1950, Pokojišče 14

poklic: el. tehnik, delo: upokojenka

predlagatelj: Rafko Vidmar in skupina volivcev

19. Viktorija RAVNIHAR, roj. 16.12.1956, Pokojišče 8

poklic: administrativni tehnik, delo: upokojenka

predlagatelj: Marko Debevec in skupina volivcev

20. Bojan PELKO, roj. 29.06.1965, Pokojišče 17

poklic: gradbeni delovodja, delo: gradbeni delovodja

predlagatelj: Marko Debevec in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODLIPA - SMREČJE

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselji: Podlipa in Smrečje).

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Urška TRČEK, roj. 29.03.1979, Smrečje 42

poklic: osnovnošolska, delo: kmetovalka

predlagatelj: Barbara Kuzmič in skupina volivcev

2. Boštjan JURJEVČIČ, roj. 17.01.1976, Podlipa 18

poklic: živilski tehnik, delo: vodja pekarne

predlagatelj: Tadej Končan in skupina volivcev

3. Valerija BABIJ, roj. 11.11.1971, Smrečje 17

poklic: doktorica bioloških znanosti, biologinja, delo: biologinja, botaničarka

predlagatelj: Barbara Kuzmič in skupina volivcev

4. Andrej GABERŠEK, roj. 23.10.1972, Podlipa 28A

poklic: diplomirani ekonomist, delo: serviser biro opreme

predlagatelj: Barbara Kuzmič in skupina volivcev

5. Tadej KONČAN, roj. 01.01.1985, Smrečje 38A

poklic: elektrotehnik, delo: serviser

predlagatelj: Barbara Kuzmič in skupina volivcev

6. Sabina SLAVEC, roj. 27.10.1976, Podlipa 40A

poklic: tehnik trgovske akademije, delo: vodja gradbenega centra

predlagatelj: Barbara Kuzmič in skupina volivcev

7. Janez FORTUNA, roj. 09.03.1951, Podlipa 6

poklic: avtokleparski mojster, delo: upokojenec

predlagatelj: Barbara Kuzmič in skupina volivcev

8. Boris KONONENKO, roj. 07.04.1957, Podlipa 10B

poklic: strojni tehnik, delo: lutkarstvo in animacija

predlagatelj: Barbara Kuzmič in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI SINJA GORICA

dne 18. 11. 2018

(obsega naselje: Sinja Gorica)

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Anže ZADRAVEC, roj. 27.05.1995, Sinja Gorica 98

poklic: elektrotehnik - operater multimedijskih sistemov, delo: študent

predlagatelj: Petek Brane in skupina volivcev

2. Tina TERAŽ, roj. 04.07.1976, Sinja Gorica 36

poklic: prof. nemščine in sociologije, delo: prof. na šoli

predlagatelj: Petek Brane in skupina volivcev

3. Drago NOVAK, roj. 24.04.1961, Sinja Gorica 41

poklic: višja upravna, delo: višji upravni tehnik

predlagatelj: Petek Brane in skupina volivcev

4. Damjan GUTNIK, roj. 26.01.1976, Sinja Gorica 94

poklic: delavec, delo: šef proizvodnje

predlagatelj: Petek Brane in skupina volivcev

5. Andrej MATIĆ, roj. 30.12.1983, Sinja Gorica 35A

poklic: inženir informatike, delo: podjetje Elektrina d.o.o.

predlagatelj: Petek Brane in skupina volivcev

6. Suzana DRAŠLER, roj. 13.10.1980, Sinja Gorica 42

poklic: diplomirani varstvoslovec, delo: predstavnica za odnose z javnostmi

predlagatelj: Petek Brane in skupina volivcev

7. Romana OVCA, roj. 07.04.1970, Sinja Gorica 55

poklic: PTT manipulant, delo: gospodinja

predlagatelj: Petek Brane in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA VRHNIKA

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselje: Stara Vrhnika)

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Janez KRVINA, roj. 08.08.1963, Stara Vrhnika 69

poklic: elektrotehnik, delo: podčastnik slovenske vojske

predlagatelj: Nataša Kočevar in skupina volivcev

2. Milena NAGODE, roj. 19.04.1968, Stara Vrhnika 117

poklic: upravni tehnik, delo: poslovna sekretarka

predlagatelj: Nataša Kočevar in skupina volivcev

3. Jožica KRVINA, roj. 17.01.1965, Stara Vrhnika 69

poklic: predmetna učiteljica matematike in tehnike, delo: predmetna učiteljica

predlagatelj: Nataša Kočevar in skupina volivcev

4. Brigita MOLE, roj. 20.09.1955, Stara Vrhnika 38

poklic: administrativni tehnik, delo: upokojenka

predlagatelj: Nataša Kočevar in skupina volivcev

5. Marjan MESEC, roj. 16.07.1973, Stara Vrhnika 125A

poklic: strojni tehnik, delo: direktor

predlagatelj: Nataša Kočevar in skupina volivcev

6. Franc PETKOVŠEK, roj. 11.12.1951, Stara Vrhnika 107

poklic: strojni tehnik, delo: upokojenec

predlagatelj: Nataša Kočevar in skupina volivcev

7. Peter KENK, roj. 21.10.1978, Stara Vrhnika 109

poklic: mizar, delo: vzdrževalec

predlagatelj: Nataša Kočevar in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VERD

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselji: Mirke in Verd)

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Boštjan BUTKO, roj. 16.11.1964, Mirke 17B

poklic: avtomehanik, delo: voznik

predlagatelj: Stane Moškon in skupina volivcev

2. Frančišek KRŽIČ, roj. 20.09.1954, Verd 225

poklic: strojni ključavničar, delo: upokojenec

predlagatelj: Lista za KS Verd

3. Irena MLINAR, roj. 18.09.1955, Verd, Ledina 10

poklic: administrator, delo: upokojenka

predlagatelj: Lista za KS Verd

4. Tomaž GORIŠEK, roj. 06.12.1967, Verd 22

poklic: obdelovalec kovin, delo: pridelovalec zdrave hrane

predlagatelj: Lista za KS Verd

5. Franjo ČRETNIK, roj. 26.01.1969, Verd, Sternenova cesta 23

poklic: prometni tehnik, delo: upokojenec

predlagatelj: Lista za KS Verd

6. Mojca NOVAK, roj. 14.01.1976, Verd 61

poklic: ekonomist, delo: računovodja

predlagatelj: Lista za KS Verd

7. Damjana VRENJAK, roj. 11.04.1978, Verd, Jagrova cesta 1

poklic: magistra biotehniških znanosti, delo: vodja projektive

predlagatelj: Anita Čretnik in skupina volivcev

8. Anton ŠPEC, roj. 07.01.1957, Mirke 12A

poklic: orodjar, delo: upokojenec

predlagatelj: Lista za KS Verd

9. Sonja VIDMAR, roj. 30.05.1954, Verd 36A

poklic: dipl. upr. org., delo: upokojenka

predlagatelj: Lista za KS Verd

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA BREG

dne 18. 11. 2018

 

(obsega ulice: Cankarjev trg-del, Delavsko naselje, Jelovškova ulica, Ljubljanska cesta, Partizanski tabor, Robova cesta, Sivkina ulica, Na livadi, Ob izviru, Ob progi, Travniška ulica, V zatišju, Na klancu-del, Stara cesta-del, Čuža-del, Pot na Košace, Kolodvorska ulica, Možinova ulica, Vrtnarija, Opekarska cesta, Kuclerjeva ulica, Mokrice, Pot na Tojnice, Rožna ulica, Pod Hruševco)

 

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Primož JERINA, roj. 04.06.1955, Vrhnika, Ob izviru 2

poklic: gimnazijski maturant, delo: upokojenec

predlagatelj: Svet KS Vrhnika - Breg

2. Anže GRAMPOVČAN, roj. 06.04.1970, Vrhnika, Stara cesta 12

poklic: diplomirani manager poslovnih operacij, delo: dokumentalist in finančnik VI administrator predlagatelj: Svet KS Vrhnika - Breg

3. Renata STRUNA, roj. 23.09.1965, Vrhnika, Vrtnarija 7B

poklic: profesor nemščine (UN), delo: predmetna učiteljica

predlagatelj: Svet KS Vrhnika - Breg

4. Stanko ŠTUPICA, roj. 29.04.1974, Vrhnika, Delavsko naselje 24

poklic: komercialist, delo: računovodja

predlagatelj: Svet KS Vrhnika - Breg

5. Maja SVETLIČIČ, roj. 08.09.1977, Vrhnika, Jelovškova ulica 10

poklic: univ. dipl. pravnica, delo: inšpektorica -urad za

preprečevanje pranja denarja predlagatelj: Svet KS Vrhnika - Breg

6. Jure JAKOPIČ, roj. 23.02.1983, Vrhnika, Delavsko naselje 23

poklic: gimnazijski maturant, delo: samostojni podjetnik

predlagatelj: Svet KS Vrhnika - Breg

7. Bernarda KROPF, roj. 14.11.1966, Vrhnika, Pot na Tojnice 39

poklic: veterinarski tehnik, delo: komercialist za prodajo in nabavo

predlagatelj: Svet KS Vrhnika - Breg

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA CENTER

dne 18. 11. 2018

 

(obsega ulice: Cankarjev trg-del, Kopališka ulica, Ob igrišču, Ob Ljubljanici, Ribiška pot, Lošca, Mrakova cesta, Pot v Močilnik, Sušnikova cesta, Tržaška cesta-Vdel, Usnjarska cesta, Prečna pot, Gradišče, Voljčeva cesta-del, Cesta 6. maja, Na Klisu, Krožna pot, Cesta gradenj, Na zelenici, Poštna ulica, Trg Karla Grabeljška, Stara cesta-del, Krpanova ulica)

 

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Miran GARAFOLJ, roj. 12.05.1962, Vrhnika, Pot v Močilnik 4A

poklic: gimnazijski maturant, delo: informatik

predlagatelj: Verica Miljković in skupina volivcev

2. Polonca ŽUST, roj. 09.11.1973, Vrhnika, Na zelenici 5A

poklic: trgovka, delo: gostinski delavec

predlagatelj: Verica Miljković in skupina volivcev

3. Miša STRŽINAR, roj. 26.12.1973, Vrhnika, Gradišče 1

poklic: specialist managementa v izobraževanju, delo: ravnateljica OŠ

predlagatelj: Verica Miljković in skupina volivcev

4. Agata SMREKAR, roj. 24.06.1972, Vrhnika, Sušnikova cesta 4

poklic: dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, delo: učiteljica

predlagatelj: Verica Miljković in skupina volivcev

5. Teodor PAHOR, roj. 23.06.1976, Vrhnika, Poštna ulica 7A

poklic: ekonomist turizma, delo: svetovalec za osebne finance

predlagatelj: Verica Miljković in skupina volivcev

6. Mirko ANTOLOVIĆ, roj. 10.08.1960, Vrhnika, Krpanova ulica 1

poklic: diplomirani ekonomist, delo: ZZRS brezposeln

predlagatelj: Verica Miljković in skupina volivcev

7. Branko BROŽIČ, roj. 15.09.1968, Vrhnika, Poštna ulica 5

poklic: mojster avtomehanik, delo: vodja servisa

predlagatelj: Verica Miljković in skupina volivcev

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA VAS

dne 18. 11. 2018

 

(obsega ulice: Dobovičnikova ulica, Idrijska cesta, Ob potoku, Dolge njive, Kolesarska pot, Med vrtovi, Ob Beli, Pot k studencu, Pri lipi, Prisojna pot, Vas, Kurirska pot, Voljčeva cesta-del, Tičnica, Betajnova, Storžev grič, Gabrče, Notranjska cesta, Močilnik, Raskovec, Tržaška cesta del, Pavkarjeva pot, Turnovše, Hrib, Grilcev grič, Na klancu-del, Petkovškova ulica, Stara cesta del, Čuža-del, Pot k Trojici)

 

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Snežna KOŽUH MRAVLJAK, roj. 03.12.1965, Vrhnika, Voljčeva cesta 14A

poklic: profesor telesne vzgoje, delo: profesor telesne vzgoje

predlagatelj: KS Vrhnika Vas

2. Mirko TURK, roj. 22.10.1946, Vrhnika, Betajnova 59

poklic: inženir prometa, delo: upokojenec

predlagatelj: KS Vrhnika Vas

3. Lučka KENK, roj. 17.02.1954, Vrhnika, Kurirska pot 28

poklic: univerzitetni dipl. socialni delavec, delo: upokojenka

predlagatelj: KS Vrhnika Vas

4. Lidija ROM, roj. 06.11.1972, Vrhnika, Gabrče 18

poklic: koordinator poslovne podpore, delo: koordinator poslovne podpore

predlagatelj: KS Vrhnika Vas

5. Mojca PODVRATNIK, roj. 30.07.1959, Vrhnika, Vas 38

poklic: ekonomist, delo: računovodja

predlagatelj: KS Vrhnika Vas

6. Sašo KOGOVŠEK, roj. 28.03.1975, Vrhnika, Pavkarjeva pot 14

poklic: mizar, delo: samostojni podjetnik

predlagatelj: KS Vrhnika Vas

7. Edin BEHRIĆ, roj. 01.01.1977, Vrhnika, Dolge njive 14

poklic: diplomirani ekonomist, delo: samostojni strokovni sodelavec

predlagatelj: KS Vrhnika Vas

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

 

 

RAZGLAS

 

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vrhnika objavlja naslednji

 

SEZNAM

ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAPLANA

dne 18. 11. 2018

 

(obsega naselja: Jamnik, Jerinov Grič, Marinčev Grič, Mizni Dol, Prezid, Strmica, Trčkov Grič in Zaplana)

Voli se 7(sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

 

1. Pavel BIZJAN, roj. 06.10.1960, Strmica 11

poklic: monter ogrevalnih naprav, delo: samostojni podjetnik - direktor

predlagatelj: Frančišek Jazbar in sokrajani

2. Ivan KOGOVŠEK, roj. 10.01.1959, Prezid 72

poklic: tiskar, delo: upokojenec

predlagatelj: Frančišek Jazbar in sokrajani

3. Tomaž GLAŽAR, roj. 16.07.1962, Jamnik 46

poklic: magister ekonomije, delo: direktor

predlagatelj: Frančišek Jazbar in sokrajani

4. Andreja PREBIL, roj. 04.10.1976, Zaplana 75

poklic: upravni tehnik, delo: direktor

predlagatelj: Janez Pivk in sokrajani

5. Valerija MARINČ, roj. 05.06.1963, Trčkov Grič 4

poklic: dipl. upravni org., delo: računovodja

predlagatelj: Frančišek Jazbar in sokrajani

6. Matej REZAR, roj. 25.05.1977, Zaplana 2A

poklic: srednja ekonomska š., delo: direktor

predlagatelj: Janez Pivk in sokrajani

7. Bojan JEREB, roj. 12.07.1963, Trčkov Grič 1

poklic: električar, delo: vzdrževalec

predlagatelj: Janez Pivk in sokrajani

8. Romana GRBEC, roj. 21.12.1990, Zaplana 32

poklic: diplomirana ekonomistka, delo: računovodja

predlagatelj: Frančišek Jazbar in sokrajani

9. Berto GABROVŠEK, roj. 20.09.1970, Zaplana 3

poklic: zidar, delo: samostojni podjetnik

predlagatelj: Toni Treven in skupina volivcev

10. Ana SKOČIR, roj. 19.01.1972, Strmica 80

poklic: medicinski tehnik, delo: medicinska sestra

predlagatelj: Janez Pivk in sokrajani

11. Blaž PETKOVŠEK, roj. 06.02.1987, Strmica 121

poklic: gimnazijski maturant, delo: konstrukter

predlagatelj: Janez Pivk in sokrajani

12. Nives JESENKO, roj. 27.01.1986, Mizni Dol, Mizni Dol 60

poklic: diplomirana medicinska sestra, delo: diplomirana medicinska sestra

predlagatelj: Janez Pivk in sokrajani

13. Mihael MIVŠEK, roj. 17.09.1954, Mizni Dol, Mizni Dol 6

poklic: trgovec, delo: upokojenec

predlagatelj: Janez Pivk in sokrajani

 

Datum: 29. 10. 2018

PREDSEDNICA

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Lidija Ravbar l.r.

Na vrh

 KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00