Aktualno

Aktualno


KONČNO poročilo o delu občinske volilne komisije Občine Vrhnika pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana, dne 2. decembra 2018
KONČNO POROČILO o delu občinske volilne komisije Občine Vrhnika pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za Občinski svet Občine Vrhnika, dne 18. novembra 2018
P O R O Č I L O o izidu glasovanja na volitvah članov svetov krajevnih skupnosti v občini Vrhnika, dne 18. novembra 20184.12.20183.12.2018    

Izidi volitev za župana občine vrhnika

Volilna udeležba

  18.11.2018
prvi krog
2.12.2018
drugi krog
Število volilnih upravičencev: 13.546 13.548
Skupaj glasovalo po imeniku: 6.368 5.327
Število oddanih glasov (za župane): 6.368 5.327
Število neveljavnih glasov (za župane): 155 51
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0 0
Volilna udeležba (skupaj): 47,01 % 39,32 %

LEGENDA: Kandidat je izvoljen Kandidat gre v 2. krog O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov

Izidi županov - drugi krog

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov Odstotek glasov
1. Daniel CUKJATI Daniel CUKJATI in skupina volivcev 2.827 53,58 %
2. Peter GABROVŠEK Peter Gabrovšek in skupina volivcev 2.449 46,42 %

Izidi županov - prvi krog

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov Odstotek glasov
1. Daniel CUKJATI Daniel CUKJATI in skupina volivcev 2.266 36,47 %
2. Peter GABROVŠEK Peter Gabrovšek in skupina volivcev 2.014 32,42 %
3. Viktor SLADIČ Grega Kukec in skupina volivcev 1.933 31,11 %

Povezava do rezultatov
 22.11.2018
LOKALNE VOLITVE 2018 – 2. KROG VOLITEV ZA ŽUPANA
OBČINE VRHNIKA

PREDČASNO GLASOVANJE:  bo potekalo na volišču s šifro 901, s sedežem v Gasilskem domu Vrhnika, Jelovškova ulica 3, Vrhnika, v TOREK, 27. 11. 2018, v SREDO, 28. 11. 2018 in v ČETRTEK, 29. 11. 2018, od 9.00 do 19.00 ure.

 

Volivce, ki se bodo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem imajo pravico glasovati v nedeljo, 2. 12. 2018.

 

Glasovanje na domu: Skladno z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. Obrazec za glasovanje na domu je dosegljiv na spletni strani Občine Vrhnika pod rubriko Lokalne volitve.

 

Volivci morajo najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 28. 11. 2018 poslati občinski volilni komisiji zahtevek, da želijo glasovati na svojem domu. V zahtevku volivec navede svoje osebne podatke. V kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

 

GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE: Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

 

 

Vrhnika, 19. 11. 2018                                                                               Občinska volilna komisija

                                                                                                                   Občine VRHNIKA

Priloga: Obvestilo drugi krog                                                                                                                                                                                                 KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00