Arhiv

NOVICE

14. 01. 21

Sporočilo za javnost: Nadaljujejo se nepravilnosti družbe KEMIS


 Vrhnika, 13. januar – Župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati poziva družbo Kemis naj preneha z nezakonitim delovanjem na območju Občine Vrhnika in tako spoštuje odločitve pristojnih organov in sodišč. »Gre za temeljno spoštovanje slovenskega pravnega reda, zato bomo z opozarjanjem na nepravilnosti delovanja družbe Kemis vztrajali«, dodaja župan Cukjati.


Na Občini Vrhnika opozarjajo, da je v drugi polovici leta 2020 je prišlo do pomembnih odločitev povezanih z nezakonitostjo objekta A SPPC Kemis, ki predstavlja glavni objekt, v katerem družba Kemis d.o.o. izvaja svojo dejavnost. Konec septembra je namreč gradbeni inšpektorat najprej izdal novo delno odločbo, s katero je odločil, da je celoten objekt A nezakonita gradnja in se v njej ne sme izvajati dejavnosti, hkrati pa je od družbe Kemis zahteval, da odstrani oziroma poruši veliko večino tega objekta, to je tisti del objekta, ki je zgorel v požaru. Občina Vrhnika se zoper navedeno delno odločbo ni pritožila, ker je delna odločba jasno navedla, da se v celotnem objektu Kemisa ne sme izvajati poslovne dejavnosti, odstranijo pa se tisti deli, ki so bili po požaru na novo zgrajeni.

Zoper to delno odločbo pa se je pritožila družba Kemis. Ministrstvo za okolje in prostor je njeno pritožbo v večinskem delu zavrnilo, ugodilo pa ji je v delu, kjer je družba Kemis zatrjevala, da je bil objekt A po požaru zgolj delno rekonstruiran in zato svojo dejavnost še naprej lahko izvaja v manjšem delu objekta A, ki ga ni potrebno porušiti.

Tudi zoper takšno odločbo je družba Kemis vložila tožbo na Upravno sodišče, ki je hkrati zahtevala tudi izdajo začasne odredbe, s katero bi se družbi Kemis dovolilo izvajanje dejavnosti v celotnem objektu A vse do izdaje končne sodbe. Upravno sodišče je zahtevek družbe Kemis s sklepom že zavrnilo. O tožbenih zahtevkih družbe Kemis in tudi Občine Vrhnika bo sodišče najbrž odločalo v letu 2021.

Zoper takšno spremembo odločbe je namreč tožbo vložila tudi Občina Vrhnika z zahtevkom, da se potrdi pravilnost in ustreznost prvostopenjske odločbe gradbenega inšpektorja. Ministrstvo za okolje in prostor namreč ni upoštevalo obrazložitve gradbenega inšpektorata o tem, da je večina celotnega objekta SPPC Kemis v požaru zgorela tako, da je objekt predstavljal ruševino in ni bil funkcionalen, zaradi česar je bilo na objektu potrebno zamenjati večino rekonstrukcijskih elementov. Navedeno pa pomeni, da je bil objekt A zgrajen na novo brez zahtevanega gradbenega dovoljenja in se ga zato ne sme uporabljati.

Pri tem na Občini Vrhniki ugotavljamo, da družba Kemis izvaja poslovne dejavnosti, ki se nanašajo na skladiščenje in predelavo na novo dostavljenih odpadkov, pri čemer se za neresnične izkazujejo izjave o tem, da naj bi v objektu predeloval samo odpadke, ki so se dne 25. 9. 2020 nahajali v objektu. Navedeno izkazuje tudi sodelovanje Kemisa pri postopkih javnih naročil, kar je razvidno iz javno dostopnih podatkov in objav.

Pri tem Občina Vrhnika še vedno čaka tudi na odločitev Ministrstva za okolje in prostor, da v pritožbenem postopku odloči, ali Kemis res sploh še izpolnjuje pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2013, po katerem zadosten obseg gasilne vode lahko zagotavlja z vodo, ki se nahaja v objektu C. Slednji je z dokončno odločbo že spoznan za nelegalno zgrajen objekt, ki se ga ne sme uporabljati, kar je maja že potrdilo tudi Upravno sodišče.

OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
22. 01. 21Spletni dogodek ob 8. februarju
22. 01. 21Tudi v naši regiji se otroške trgovine odpirajo v celoti
22. 01. 21ZD Vrhnika: Čimprej se vpišite na cepilno listo
21. 01. 21Na Vrhniki so se danes zjutraj stresla tla
20. 01. 21Popolna zapora Stare Ceste na Vrhniki
19. 01. 21Janša: Glede na načrtovane dobave cepiv lahko dosežemo 70-odstotno precepljenost do začetka poletja
18. 01. 21Slovenija se približuje rdeči fazi epidemije
18. 01. 21Prihodnji teden opazovanje ptic v naseljih
14. 01. 21Sporočilo za javnost: Nadaljujejo se nepravilnosti družbe KEMIS
12. 01. 21Pridobitev pravice do označevanja čipk z označbo porekla blaga »idrijska čipka«

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00