Občinska uprava

Župan in podžupan

ŽUPAN STOJAN JAKIN

  Telefon tajništva:
  01 755 54 12

  http://www.vrhnika.si/img/icomail.png
 

PODŽUPAN JANKO SKODLAR 


    Telefon tajništva:
    01 755 54 12

     http://www.vrhnika.si/img/icomail.pngDirektorica občinske uprave Vesna Kranjc, univ.dipl.prav.

Telefon tajništva:
01 755 54 19

http://www.vrhnika.si/img/icomail.png


Vodje oddelkov

Oddelek za splošne zadeve

Vodja oddelka:
http://www.vrhnika.si/img/icomail.png


Oddelek za finance

  Vodja oddelka:
  Maja Kogovšek, dipl. ekon.

  Telefon
  01 755 54 33

  http://www.vrhnika.si/img/icomail.png


Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo


Vodja oddelka:
mag. Matej Černetič

Telefon
01 755 54 27


http://www.vrhnika.si/img/icomail.png


Oddelek za okolje in komunalo

Vodja oddelka:
Tina Kobal, dipl. upr. org.

Telefon
01 755 54 40


http://www.vrhnika.si/img/icomail.png


Oddelek za prostor

Vodja oddelka:
Aleksandra Rode Turšič, univ.dipl. inž. arh.

Telefon
01 755 54 40


http://www.vrhnika.si/img/icomail.pngKONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00