AKTUALNO

Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)


12.1.2021 08:00

 
V decembru 2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20), ki s 1. 1. 2021 prinaša nekaj novosti na področju upravnih taks občin:

• upravna taksa za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih del znaša 35,00 EUR;
• upravna taksa za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meja parcele znaša 22,70 EUR;
• notarji niso več opravičeni plačila takse.

Na podlagi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/15) se na vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča lahko navede do največ 10 posameznih zemljiških parcel znotraj ene katastrske občine.
Pravilo je poenoteno tudi za vlogo za izdajo lokacijske informacije in vlogo za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meja parcele.

Občina Vrhnika nova pravila uveljavlja z dnem 15. 1. 2021.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
22.6.21REZULTATI RAZVOJNE ANKETE VRHNIKA 2030
 
21.6.21Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
3.6.21Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v Nadzornem odboru Občine Vrhnika
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
januar
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00