AKTUALNO

Poziv organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah


15.6.2021 09:00

 
Spoštovani,

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) je skladno s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11 in 98/13) ter prvim odstavkom 6. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 371 (v nadaljevanju: odloka) na spletni strani Občine Vrhnika in na oglasni deski objavila Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest ter najemanja stojnic (v nadaljevanju: pogoji). Pogoji določajo način uporabe brezplačnih plakatnih mest in najemanja stojnic za potrebe referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo v nedeljo, dne 11. julija 2021. Pogoji so priloženi temu pozivu.

Na podlagi 7. člena odloka, pozivamo vse organizatorje referendumske kampanje, da vložijo vlogo, ki jo prilagamo v prilogi, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest in število stojnic. Vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jih oddajte v tajništvo Občine Vrhnika najkasneje do torka, 22. 6. 2021, do 10. ure.

Hkrati vse organizatorje referendumske kampanje vljudno vabimo, da se udeležite sestanka, ki bo v torek, 22. 6. 2021, ob 17. 00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, na katerem bomo po načelu enakopravnosti razdelili brezplačna plakatna mesta in stojnice med vse zainteresirane organizatorje kampanje.

Obenem vas opozarjamo na Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 371), ki podrobneje določa postopek in način plakatiranja v času volitev ter kazenske določbe v primeru kršitev odloka, ki ga najdete na www.vrhnika.si/datoteke/10229plakati.pdf.

Vsi organizatorji bodo deležni enakega števila brezplačnih mest. Natančno število plakatnih mest bo znano v sredo, 23. 6. 2021 po opravljenem žrebanju.

Organizatorju referendumske kampanje, ki ni poravnal obveznosti po zapadlih računih iz preteklih referendumskih ali volilnih kampanj do roka vložitve vloge za dodelitev brezplačnih plakatnih mest, se ne uvrsti v postopek dodelitve in se jim ne dodeli plakatnih mest po teh pogojih.

Organizatorji, katerim bodo na podlagi njihove vloge dodeljena plakatna mesta, so stroške nameščanja in odstranjevanja dolžni plačati, ne glede na to, ali plakate dostavijo ali ne.

Lep pozdrav.
Predsednik komisije
Mag. Viktor Sladič, l.r.
 
 

KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
15.7.21Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora VR_3713
 
9.7.21Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2021
 
junij
28.6.21Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
22.6.21REZULTATI RAZVOJNE ANKETE VRHNIKA 2030
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00