Občinski svet

Sestava občinskega sveta

Seje občinskega sveta


Zapisniki sej (23)
Zapisnik 9. seje (1.11.20)
Zapisnik 8. seje (11.12.19)
Zapisnik 6. seje (25.9.19)
Zapisnik 5. seje (15.5.19)
Zapisnik 3. seje (25.2.19)
Zapisnik 1. seje (23.1.19)
Arhiv (685)

Delovna telesa občinskega sveta


komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (0)
komisija za osnovno zdravstvo (0)
komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj (0)
odbor za družbene dejavnosti (0)
odbor za ekologijo in infrastrukturo (0)
odbor za gospodarstvo, finance in proračun (0)
odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine (0)
statutarna pravna komisija (0)
varnostni sosvet v Občini Vrhnika (0)

Ostala delovna telesa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (7)
Arhiv (18)

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00