Delovna telesa občinskega sveta

Sestava 2014-2018

 


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1. mag. Miroslav Ribič, SMC - predsednik
2. Nataša Grom, Povezujemo Vrhniko
3. Mirko Antolović, SDS
4. Alojz KOS, SD
5. Sebastian Kovačič, Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun
1. Barbara KOVAČIČ, Povezujemo Vrhniko - predsednica
2. Roman STRGAR, Povezujemo Vrhniko
3. Valerija Mojca FRANK, SMC
4. Marko ZIMŠEK, Nova Slovenija - Krščanski demokrati
5. Anže SLABE Solidarnost, za pravično družbo

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
1. Andrej KOS, Povezujemo Vrhniko - predsednik
2. Andrej PODBREGAR, SDS
3. Janez KIKELJ, SD
4. Anton SLUGA, DeSUS
5. Zdenka PETOŠ, SLS


Odbor za ekologijo in infrastrukturo
1. Edin BEHRIĆ, Povezujemo Vrhniko - predsednik
2. Nejc KRAŠOVEC, Povezujemo Vrhniko
3. Nataša FRANK, SDS
4. Jure HODNIK, SMC
5. Branko DOLENC, Nova Slovenija - Krščanski demokrati
6. Pavel OBLAK, SLS
7. mag. Viktor SLADIČ, Lista za razvoj vrhniškega podeželja


Odbor za družbene dejavnosti
1. Leon Marjan MOŽINA, DeSUS - predsednik
2. Borut FEFER, Povezujemo Vrhniko
3. Daniel CUKJATI, SDS
4. Boštjan ERČULJ, SMC
5. Primož JERINA, Nova Slovenija - Krščanski demokrati
6. mag. Milan SELAN, Lista za razvoj vrhniškega podeželja
7. Nejc ŠKOF, Solidarnost, za pravično družbo


Statutarno pravna komisija
1. Anja SLUGA, Povezujemo Vrhniko - predsednica
2. Andrej PODBREGAR, SDS
3. Mirko VERBIČ, Nova Slovenija - Krščanski demokrati
4. Janez KIKELJ, SD
5. mag. Viktor SLADIČ, Lista za razvoj vrhniškega podeželja


Komisija za podeljevanje občinskih priznanj in nagrad
1. Pavel OBLAK, SLS - predsednik
2. Ema GORIČAN, Povezujemo Vrhniko
3. Valerija Mojca FRANK, SMC
4. Slavka ŠTIRN, SD
5. Nejc ŠKOF, Solidarnost, za pravično družbo


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00