Znani Vrhničani

France Kunstelj (1914-1945)

Po končani gimnaziji je dolgo omahoval za kakšen študij naj se odloči. Zelo ga je zanimalo gledališče, saj je bil vrsto let stalni sodelavec pri vrhniških amaterjih. Bil je dober igralec in izvrsten imitator. Napisal je več dramskih del, tridejanka Za velikim vzorom je bila objavljena 1972 v Buenos Airesu. Od leta 1935 je v Ljubljani študiral bogoslovje in bil leta 1941 posvečen. Do srede 1942 je bil kaplan v Mirni na Dolenjskem, nato se je umaknil v Ljubljano, leta 1943 je bil imenovan za kurata in služil v domobranski postojanki v Rovtah. Maja 1945 je odšel v begunstvo, se vrnil iz Vetrinja in bil ubit v taborišču Teharje.

S proznimi prispevki je sodeloval v šentviških Domačih vajah, nato pa kot bogoslovec v zborniku Mlada setev, ki ga je tudi urejal. V katoliških revijah je objavljal kratko prozo, zlasti v Mladiki, Vigredu in Domu in svetu. Snov je zajemal iz vrhniškega okolja, v črticah in novelah je slikal ljudsko revščino, socialno krivičnost in življenjsko razrvanost, v delih z religioznimi motivi pa se pojavljajo etična razmišljanja. Leta 1945 je imel za tisk pripravljeno tudi prozno zbirko, vendar zaradi razmer ni izšla, šele 1975 je Tine Debeljak v Buenos Airesu izdal izbor z naslovom Butara.

Viri: Enciklopedija Slovenije, DZS, Ljubljana, 1999.


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00