Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Javna objava osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Gabrče na Vrhniki

Občina Vrhnika vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Gabrče na Vrhniki (v nadaljevanju: OPPN).

Načrtovalec City studio d.o.o. je na podlagi 129. in 121. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Ur. l. RS, št. 199/2118/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) izdelal osnutek OPPN.

Osnutek OPPN je objavljen na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si in je dostopen na povezavi: OPPN za stanovanjsko sosesko Gabrče na Vrhniki – Občina Vrhnika

Na podlagi 129. in 121. člena ZUreP-3 se osnutek oblikuje ob sodelovanju javnosti, zato vabimo vso zainteresirano javnost k podaji pripomb in predlogov na objavljeno gradivo. Pripombe in predloge zbiramo do 10. 3. 2024.

Pripombe in predloge se poda pisno na posebnem obrazcu »Pripombe in predlogi na osnutek OPPN Gabrče« in pošlje na naslov: Občina Vrhnika, Oddelek za prostor, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ali po e-pošti na naslov: obcina.vrhnika@vrhnika.si.