Kontaktna številka Kontaktni email

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno – storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno – storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič

Dokumenti

Javno naznanilo Javno naznanilo (pdf, 181 KB)