Kontaktna številka Kontaktni email

Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi: 6. 9. – 10. 9. 2021

Vlada RS z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV2 (Uradni list RS, št. 118/2021 in 132/2021) s 23.8.2021 ukinja brezplačno presejalno testiranje s hitrimi antigenskimi testi.

Ti se bodo delno izvajali še naprej, a bodo brezplačni le za določene skupine:
1. osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,
2. osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja,
3. osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,
4. osebe, za katere z odloki vlade, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV2,
5.  osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
6. osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkažejo z zdravniškim potrdilom.

Zgoraj navedene osebe iz 1. do 4. točke morajo pred opravo testiranja HAT z verodostojno listino izkazati, da delajo v zgoraj naštetih dejavnostih.

Za vse ostale bo hitro testiranje plačljivo, cena testiranja je 10,00 EUR, plačilo je možno le v gotovini.

Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi za COVID-19 v tednu od 6.9. – 10.9.2021 poteka pri zgornjem vhodu v ZD Vrhnika:
– ponedeljek: 6.30 – 11.00
– sreda: 6.30 – 11.00
– petek: 6.30 – 11.00

V kolikor želite pridobiti digitalno EU potrdilo o hitrem testiranju pri nas, ga lahko pridobite na zgornjem vhodu zdravstvenega doma (poleg modrega kontejnerja) v ponedeljek, sredo in petek med 12.00 in 13.00. S seboj morate imeti kartico zdravstvenega zavarovanje in osebni dokument.