Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Občina vabi investitorje za razvoj na Bajerju v Verdu

Vrhnika, 18. januar 2024 – V Občinskih prostorih Občine smo z namenom revitalizacije degradiranega območja opuščenih glinokopov nekdanje Kotnikove opekarne v Verdu in preureditve v turistično rekreacijski center in s tem okrepitve turistične ponudbe ter razpoznavnosti, natančno predstavili izdelan Občinski podrobni prostorski načrt.

Na novinarski konferenci je župan Daniel Cukjati poudaril: »Na Vrhniki imamo zanimivo lokacijo, ki je postala zanimiva in potencialna razvojna točka oziroma zanimivo potencialno območje za razvijanje turistične dejavnosti. Ob sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta smo uspeli z vsemi deležniki uskladiti in vzpostaviti prostorski akt, ki omogoča razvoj turistično-rekreacijske dejavnosti na tem območju. Zdaj smo v fazi, ko lahko omogočimo večji projekt, ki je zanimiv, ne samo za našo občino, ampak tudi širše, torej regijsko in državno. Tako vabimo partnerje v javno-zasebno partnerstvo, da skupaj omogočimo razvoj tega območja, tako za občane, tuje goste, ki se bodo želeli tukaj ustaviti.«

Sodelujoči na novinarski konferenci, vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije SPIRIT Slovenija, Rok Capl je izjavil: »Ena od naših prioritet delovanja je tudi sektor za investicije. Znotraj naše nacionalne baze privabljamo in spodbujamo razvoj investicij in tudi promoviramo Slovenijo kot odlično destinacijo, zato so tovrstni projekti, kot so bili danes predstavljeni, odlični, saj degradirana območja spreminjajo v potencialne možnosti za investicije. Projekt z veseljem podpremo v smislu predstavljanja tuji in domači javnosti, saj imamo več kot 450 investicijskih priložnosti z različnih področji in več kot 787 poslovnih con, vključno z degradiranimi območji. Tako bomo z veseljem tovrstni projekt umestili v našo bazo in ga skladno s povpraševanjem iz tujine in domačega trga predstavili in ponudili oziroma povezali z Občino.«

Obravnavano območje je povečini nepozidano. Na zahodni strani stojijo propadajoči objekti stare opekarne, in nekaj manjših pomožnih gospodarskih objektov. Večji del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) obsegajo opuščene vodne površine in zaraščen teren. Poti okoli bajerjev so pohodne, a neurejene. Ne glede na to, uporabniki prostora na številne načine koristijo dano okolje za ribolov, gojenje rib in sprehode v naravo.

Občina Vrhnika želi revitalizirati degradirano območje opuščenih glinokopov nekdanje Kotnikove opekarne v Verdu in ga preurediti v turistično rekreacijski center, ter s tem okrepiti turistično ponudbo in razpoznavnost Vrhnike.

Predvidena je gostinska in nastanitvena dejavnost, bazensko kopališče na prostem, parkirišče za avtodome, učna pot s kulturno-izobraževalnimi in turističnimi programi, rekreacijske površine, otroško igrišče, ureditve za ribogojništvo in ribolov, parkirišče za obiskovalce ter druge ureditve za rekreacijo, počitek in preživljanje prostega časa.